» Biyografi

Dr. Nese Akis is an Associate Professor with tenure in Immunology at the Trakya University (TU). She obtained her Ph.D. in 1996 from University of Istanbul (UI), where she studied endothelial cell response to insults. During her postdoc at UPenn, she studied nephritogenic endothelial antigens, and then her interests turned to atheroprotective gene response, a central focus of her present research at the TU. Her group studies protective gene expression of endothelial cells under diabetic insults. She has interests also in evolution of Ikaros family members.

Dr. Akis obtained her BChE Degree in 1980 form UI, and worked in industrial laboratories on organic coatings till 1985. After moving to Istanbul School of Medicine (I-SOM) at UI, she worked in diagnostic laboratories, gained experience on laboratory medicine of immunology, established a diagnostic complementology laboratory, and studied Salmonella OMP antigens in her research for master's thesis (1989). During her predoctoral trainings, she studied the biochemistry of complement components at the Institue of Enzymology-Budapest, and some antiidiotypic HBV vaccines at the Institut Pasteur-Paris. During her postdoctoral trainings she studied also BR3E4 antiidiotypic cancer vaccine under phase-I trial at the Wistar Institute, and DNA-PKcs mutations in leaky scid mice at the FCCC. She audited project management focused courses at the Wharton School between 1999-2002. In 2003 she was appointed as a faculty member by the Halic University Dept.Molecular Biology and Genetics (MBG), where she developed some courses and her reserach program. She taught human physiology and bionformatics for bachelor's students also at the Bogazici University MBG between 2003-2005 as an associated professor. After moving to SOM at TU in 2006 she developed some lectures and her research program, and established a graduate program in immunology. In 2012-2013 she received a sabbatical training on miRNAs at FAU Erlangen-N. She has 569 citations; and her tangiable properties are four anti-bradykinin antibodies (UI DETAM, 1996) and three glomerular cell lines (UPenn CTT TechID: O2748, 2002). She holds certifications in Associated Professorship in Immunology, and High School Teachership in Chemistry, both signed by the Council of Higher Education of Turkey. She is a member of TID, ESM, EVBO, DGfI, GEBIN and TMMOB-KMO; headed TID Education Group between 2012-2016; and founded a Biomedics Working Group at the KMO-İstanbul Branch in 1988.

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Pawar RD, L Castrezana-Lopez, R Allam, OP Kulkarni, S Segerer, E Radomska, TN Meyer, CM Schwesinger, N Akis, HJ Gröne, HJ Anders, “Bacterial Lipopeptide Triggers Massive Albuminuria in Murine Lupus Nephritis By Activating Toll-like Receptor 2 at the Glomerular Filtration Barrier”, Immunology 128(1 Suppl):e206-21 (Ocak 2009)
  74
  ATIF
 • Ninichuk V, O Gross, S Segerer, R Hoffmann, E Radomska, A Buchstaller, R Huss, N Akis, D Schlondorff, HJ Anders. “Multipotent Mesenchymal Stem Cells Reduce Interstitial Fibrosis But Do Not Delay Progression of Chronic Kidney Disease in Collagen4A3-deficient Mice”, Kidney Int. 70, 121-9 (Ocak 2006)
  291
  ATIF
 • Feliers D, X Chen, N Akis, GG Choudhury, MP Madaio, BS Kasinath. “VEGF Regulation of Endothelial Nitric Oxide Synthase in Glomerular Endothelial Cells”, Kidney Int. 68, 1648-59 (Ocak 2005)
  91
  ATIF
 • Akis N, Madaio MP, ‘’Isolation, Culture, and Characterization of Endothelial Cells from Mouse Glomeruli’’, Kidney Int 65(6):2223-7 (Ocak 2004)
  75
  ATIF
 • Birebent, B., E. Mitchell, N. Akis, W. Li, R. Somasundaram, E. Purev, D. Hoey, M. Mastrangelo, H. Maguire, D. T. Harris, S. Nair, D. Cai, T. Zhang, D. M. Herlyn, “Monoclonal Anti-idiotypic Antibody Mimicking the Gastrointestinal Carcinoma-Associated Epitope CO17-1A Elicits Antigen-Specific Humoral and Cellular Immune Responses in Colorectal Cancer Patients“, Vaccine, 21, 1601-1612 (Ocak 2003)
  18
  ATIF
 • Akis N, C. Andl, D. Zhou, “A Mixed Hemadsorption Assay for Detection of Cell Surface Binding Anti-tumor Antibodies in Human Sera“, J Immunol Methods, 261, 119-127 (Ocak 2002)
  3
  ATIF

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Herlyn, D., B. Birebent, N. Akis, E. Purev, R. Somasundaram, E. Mitchell, H. Maguire, L. Staib, M. Mastrangelo, “Colon Cancer Antigen and Anti-Idiotype Vaccines“, Cancer Chemotherapy & Biological Response Modifiers Annual 21, ed. G. Giaccone, R. Schilsky, P. Sondel, Vol. 21, 287-298, Elsiever B.V., Oxford (Ocak 2003)
  2
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yurdakul S, N Akis, S Findik, “Transition to Adaptive Immunity”, Turkish Journal of Immunology, 11, 17-26 (Ocak 2006)
 • Akış N, O. Sayhan, A. Karaçavuş, K. Töreci, “Immunogenicity and Specificity of Salmonella typhimurium Outer Membrane Antigens“, J Cell Mol Biol, 2:91-96 (Ocak 2003)
  1
  ATIF
 • Türkoğlu S, A.P. Çamurdan, N. Akış, S. Badur, “İstanbul’da Rotavirus Çocuk Diyareleri Epidemiyolojisinin Virus Genom RNA’sı Elektroforezi ile Araştırılması“, Mikrobiyoloji Bulteni, 27, 93-99 (Ocak 1993)
  1
  ATIF
 • Akış N, S. Badur, “Enterobakteriler ile Olan İnfeksiyonlarda Enzim-immün-assay ile Özgül Antikor Aranması“, İnfeksiyon Dergisi, 4, 533-539 (Ocak 1990)
  1
  ATIF
 • Badur S, N. Akış, A. Öztoprak, G. Çelik, M. Bayık, N. Uras, “İstanbul'da Hayat Kadınları, Eşcinseller ve Hastane Çalışanlarında Hepatit B ve HIV İnfeksiyonları Prevalansı“, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 16, 135-146 (Ocak 1986)
  14
  ATIF

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • ORGANİZASYON: TİD-İmmünoloji Okulu (2017). KONUŞMACI: TİD-İO (2017). Ulusal İmmünoloji Kongresi (2007-2013). KMO-İŞ-Biyokimya Günleri (2011). TÜBİTAK-MAM-GMBEA Semineri (2004-2006). Haliç Üniv. MBG Bahar Semp. (2008)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • İmmünoloji PhD Programı: Dilek Tiyekli, BSc, MA (Haziran 2016)
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Uzmanlığı Programı: Demirhan Güven, MD (Nisan 2012)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • İmmünoloji MSc Programı: Behzat Hashemzadeh, BA (Ekim 2018)
 • Tıbbi Mikrobiyoloji MSc Programı: Samet Alboy, BSc (Ekim 2012)

Editörlük / Yayınlama

 • ORPHEUS/AMSE/WFME Task Force: Deckert J, Gordon D, Karle H, Lackovic Z, Lindgren S, Millan LM, et al. (Çev: Say A, Güç D, Tiyekli D, İlhan F, Araslı M, Akış N). Avrupa'da Biyotıp ve Sağlık Bilimlerinde PhD Eğitim Standartları. N Akış (ed). [Internet]. Zagreb, Hırvatistan: ORPHEUS; 2013 [2016 Temmuz 21'de erişim]. Erişim için, http://www.orpheus-med.org/images/stories/documents/ORPHEUS-AMSE-WFME_tur.pdf (aşağıya bakınız) (Ocak 2013)
 • Bağışıklık Bilimi Bülteni (1991-1996) İstanbul Üniversitesi İmmunoloji Lisansüstü Öğrenci Grubu ve Türk İmmünoloji Derneği Ortak Yayını, İstanbul

Yapılan Hakemlikler

 • MAKALE: Microbiological Research (2017). TJI (2017-2021). Balkan Medical Journal (2012-2014). JCMB (2004-2005). PROJE: APSIS (2013). TÜBAP (2008). TÜBİTAK hakem-moderatör (2008, 2018, 2020-2022)

Projeler

 • Yangılı ve İmmün Yetersizlikli Hasta Kanında Sitotoksik CD4+ T Lenfositi ve Stres Proteinleri Seviyelerinin Araştırılması (TÜBAP, MSc tez danışmanı) (Aralık 2019)
 • Endotel Hücrenin Farklı Diyabet Stresleri Altında Mononükleer Hücreleri Bağlama ve Koruyucu Genleri İfadeleme Yanıtları (TÜBAP, PhD tez danışmanı) (Haziran 2016)
 • Yüksek Şeker ve İnsulin Konsantrasyonuna Maruz Kalan Endotel Hücrelerde Antiapoptotik Yanıtın Floresans Mikroskopi ile İncelenmesi (Halic Unv BAP, 2004; TUBAP; Yürütücü) (Eylül 2015)
 • Controlling atheroprotective gene expression by controlling expression of its specific miRNA (EFIS, Araştırma Bursiyeri Danışmanı; YÖK, Sabatikal Bursiyeri) (Şubat 2013)
 • Staphylococcus aureus‘un vankomisin ve metisiline karşı savunma faktörlerinin analizi (TÜBAP, MSc tez danışmanı) (Ekim 2012)
 • Salmonella’da Strese Yanıt Gen İfadelerinin Elektroforetik Tiplendirilmesi (TÜBAP, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Uzmanlığı Programı tez danışmanı) (Nisan 2012)
 • Diyebetik Endotel Disfonksiyonunda Koruyucu Gen İfadesinin İncelenmesi (TÜBİTAK, Postdoktoral bursiyer danışmanı) (Ocak 2010)
 • Molecular Mechanism of Renal Injury (NIH-RTG 5T32DK007006-29, Araştırmacı) (Ocak 2000)
 • Molecular Mechanism of Renal Inflammation and Injury (NIH-CG 5P50DK045191-10, Araştırmacı) (Ocak 1999)
 • Immunologic Mechanism of Lupus Nephritis (NIH-5RO1DK33694-18, Araştırmacı) (Ocak 1998)
 • B Cell Differentiation in Ig Transgenic Mice (NATO-TÜBİTAK-B1 NIH-5RO1CA004946-35, Postdoktoral bursiyer) (Ocak 1996)
 • Monoclonal Antiidiotype Against Colorectal Cancer (NATO-TÜBİTAK-B1 NIH-3RO1CA060975-03S1, Postdoktoral bursiyer) (Ocak 1996)
 • Diyabet Anjiyopatisinde Bradikininin Endotel-Kan Hücreleri Etkileşimine Tesiri (İst Üniv BAP, PhD tezi) (Ocak 1994)
 • Production of Antiidiotypic Antibody Mimicking Receptor Binding Site of Hepatitis B Virus (Fransız Devlet Araştırma Desteği, Predoktoral öğrenci araştırmacı) (Ocak 1992)
 • S.typhimurium Dış Membran Proteinlerinin Antijenik Özelliklerinin ELISA ile İncelenmesi (İst Tıp Fak Mikrobiyoloji AD Fonu, MSc tezi) (Ocak 1988)

Sertifikalar

 • Homogenous mouse glomerular endothelial (Penn Docket 02748-1), renal mesengial (Penn Docket 02748-2), and glomerular visceral epithelial (Penn Docket 02748-3) cell lines; University of Pennsylvania- Center for Technology Transfer, 2001, Philadelphia

Diğer

 • --------------------------------------------------- SELECTED ABSTRACTS/ PROCEEDINGS-------------------------- (makaleleşmemiş araştırmalar)
  26
  ATIF

» Verdiği Dersler

Lisans İmmünobiyoloji, İmmünopatilerin Fizyopatolojisi

Lisansüstü ve Tıb.Mik.Lab.Uz. Prog. Ders İzlenceleri, Biyotıp PhD Eğitim Standartları

» Duyurular

10 Mayıs 2015 » İmmünolojide Postdoktoral Eğitim