» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Fuzuli'den Öğrendiklerim Yahut Kûze Eylen Toprağım", Türkiz, S. 19, s.91-102.
 • "Klasik Türkmen Şairleri Üzerine", Kardaşlık, S. 53, s.27-31.
 • "Irak Türkmen Boyları Oymakları ve Yerleşme Bölgeleri", Kardaşlık, S. 45, s. 42-43.
 • "Tarihi Türk Sözlükçülüğünde Dönüm Noktası: Büyük Türk Lügati", Turkish Studies, C. 4, S. 4, s. 845-855.
 • "Habis Bir Tür Yılan ve Karşıt Yıldız Olarak Rakib 1", Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi Necmettin Hacıeminoğlu Özel Sayısı, S. 5, s. 271-302.
 • "Mazlumun Gönül Defterinden", Türk Edebiyatı, S. 402, s.57-59.
 • "Tilmizinin Gözüyle Sadi", Türk Edebiyatı, S. 392, s. 38-41.
 • "Şeyh Faiz'in Dar Pantolon Alafranga Dilberi", Kardaşlık, S. 25, s. 49-53

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "'Evlad-ı Fatihan' Kavramına Dair", "Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, Köstence-Romanya.
 • "Hafız'ın Cimriliği", 1.Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul.
 • "Arkaik Deyimlerimizden 'Hacı Olmak'", 12.Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Edirne.
 • "Divan Şairlerinin Gözüyle Nabi", Vefatının 300. Yılında Şair Nabi Sempozyumu, Şanlıurfa.
 • "Küfrü Mutat Şeyh Rıza", Irak Coğrafyasında Türk Varlığı ve Kültürü Sempozyumu, Bilecik.
 • "Oğuz Boyundan Bir Şair-i Azamın Yemek Daveti", Irak Coğrafyasında Türk Varlığı ve Kültürü Sempozyumu, Bilecik.
 • "Klasik Türkmen Kerkük Şairleri Üzerine", Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni, Kayseri.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Genç Meslektaşlarıma Nâme-i Âcizane", Klasik Türk Edebiyatı Araştırmacıların Mektuplar içinde, Kesit Yayınları.
 • Gazel Şerhleri, Kesit Yayınları.
 • Klasik Türk Edebiyatın Müşaare (Faiz-Safi), Kerkük Vakfı Yayınları.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • "Şeyh Faiz'in Ramazaniyesi Yahut Gene mi Geldin Ramazan", VI.Klasik TÜrk Edebiyatı Sempozyumu, Kayseri.

Editörlük / Yayınlama

 • Ata Terzibaşı, Kerkük Şairleri I-II-III-IV, Ötüken Neşriyat.
 • Ata Terzibaşı, Erbil Şairleri, Kerkük Vakfı Yayınları.

» Verdiği Dersler

Balkanlarda Klasik Türk Edebiyatı I-II (YL.)

Eski Türk Edebiyatı I-II

Eski Türk Edebiyatı VII-VIII

İleri Osmanlıca I-II (Dok.)

Mesleki Farsça I-II (YL.)

Osmanlıca III-IV

Temel Farsça I-II