» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Ahmet Vatansever, Hilmi Kuşçu, “Design Of Voice Controlled Vehicle” International Conference On Advances In Automotive Technologıes 2016, AAT 2016, ISBN 978-605-9546-01-0, pp 32-38,11-14 October 2016, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey. (Ekim 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • A. Vatansever, B. Aslan. Veritabanı İlkeleri ve Yönetim Sistemleri. Sayfa 413-491,Paradigma Kitabevi Yayınları, Eylül 2013. ISBN 978-605-5193-45-4 (Eylül 2013)

» Verdiği Dersler

Görsel Programlama-1

 • Bu ders ile öğrencinin, görsel programlama temelleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  1. Görsel programlama editörü kurulum ve ayarlarını yapmak
  2. Formlarla çalışmak
  3. Temel uygulamalar yapmak
  4. İleri uygulamalar yapmak

Görsel Programlama-2

 • Bu ders ile öğrencinin, görsel programlama ile veritabanı uygulamaları geliştirerek, uygulama dağıtım paketleri hazırlama ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  1. Yerel veri tabanı ile çalışmak
  2. Uzak veri tabanı ile çalışmak
  3. Gelişmiş uygulamalar yapmak
  4. Kurulum paketi hazırlamak

Görsel Programlama-3

 • Bu ders ile öğrencinin, görsel programlama dilleri ile endüstriyel uygulamalar yapabilmesi amaçlanmaktadır.
  1. Uygulamalarda kütüphane kullanmak
  2. Farklı uygulamalar ile veri transferi yapmak
  3. İletişim uygulamaları yapmak
  4. Birden çok katmanlı uygulama yapmak

İnternet Programcılığı-1

  1. Açık kaynak kod tabanlı programlama için gerekli yazılımları kurmak ve test etmek
  2. Açık kaynak kodlu programlama dilinin temel komutları ile WEB sayfası hazırlamak
  3. Açık kaynak kodlu programlama dili ile fonksiyon ve nesneleri kullanarak WEB sayfası hazırlamak
  4. Açık kaynak kodlu programlama dili ile form uygulamaları yapmak

İnternet Programcılığı-2

  1. Web tabanlı programlama için gerekli yazılımları kurmak ve test etmek
  2. Web programlama dilinin temel komutları ile web sayfası hazırlamak
  3. Programlama Dilinde Fonksiyon ve Nesne Kullanarak web sayfası hazırlamak
  4.  Web form uygulamaları yapmak Web servislerini kullanmak

Veritabanı-1

 • Bu ders ile öğrenciye; veri tabanı tasarlamak, oluşturmak, sorgulama yapmak, veri tabanı yönetimsel fonksiyonlarını kullanmak yeterlilikleri kazandırılacaktır.
  1. Veritabanı Tasarlamak
  2. Veritabanını Oluşturmak
  3. Veritabanında Sorgulama Yapmak
  4. Veritabanı Yönetimsel Fonksiyonları Kullanmak

Veritabanı-2

 • Bu ders ile öğrencinin, veritabanı ve sunucularını yönetme ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  1. Veritabanını kurmak
  2. Temel tablo işlemleri yapmak
  3. İleri tablo işlemleri yapmak
  4. Veritabanı sunucusunu yönetmek

» Duyurular

21 Ekim 2013 » Ders Notları İçin Tıklayınız