» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Doğu Ege Adalarında İşgal ve Silahlanma (Aralık 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BATI TRAKYA TÜRKLERİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIK DÜZEYİNE İLİŞKİN BİR SAHA ARAŞTIRMASI: İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ (Aralık 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • "HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI" Paradigma Kitabevi Yayınları Edirne 2012 (Ekim 2012)

» Verdiği Dersler

Anayasa Hukuku

Araştırma Yöntem Ve Teknikleri

Bankacılık

Borçlar Hukuku

Çevre Koruma

Gümrük İşlemleri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Lojistik Coğrafyası

Mesleki Yazışma Teknikleri

Mikro Ekonomi

Pazarlama Mevzuatı

Resmi Yazışmalar ve Rapor Yazma

Temel Hukuk

Ticaret Hukuku

Ticari Belgeler

Türkiye Ekonomisi

Ulaştırma Mevzuatı