» Biyografi

                       

  1. 1.    Adı Soyadı: Ahmad SAWAN
  2. 2.    Doğum Tarihi: 15/3/1965
  3. 3.    Unvanı: Yardımcı Doçent
  4. Öğrenim Durumu: Doktora

 

 

 

 

 

Derece

Alan

                 Üniversite

Yıl

Lisans

Arap dili ve edebiyatı

Şam Üniversitesi

     1990

Y. Lisans

Arap dili ve edebiyatı

Lübnan Üniversitesi

     1999

Doktora

Arap dili ve edebiyatı

Şam Üniversitesi

     2010

 

 

  1. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçent    √        

 

 

      Yayınlar

 

 

   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

 

Aynu Şems Üniversitesinin düzenlemiş olduğu İkinci Uluslararası Eğitimi Geliştirme Sempozyumundaki tebliği: “Okul Öncesi Çağda Fıtri Yöntemle Fusha Öğretim Tecrübesi”

 

  Diğer yayınlar

 

                       Çeşitli Hikaye Mecmualarında yayınladığı Hikayeleri:

 

                           1-“el-Müteehhir”        (Dımeşk, 1996)

                           2- “Kasasu’l-Hayati’l-Hulva” (Riyad, 2005)

                           3-“Mühimmetün Fi’l-Cebel”  (Riyad, 2005)

                           4-“Silletü’l-Hikayat” (Riyad, 2006)

                           5- “Hikâyâtî el-Hulva” (

  Ödüller

 

        Çocuk edebiyatı dalında El-Halife Ödülü