» Biyografi

Prof. Dr. Ahmet ASAN’ın Kısa Özgeçmişi - CV

(Son Güncelleme tarihi: 18 Mart 2023; Last Update: March 18, 2023)

İletişim: ahmetasan84@gmail.com

Iğdır Lisesi’nden mezun oldu. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde üniversite eğitimine başladı. 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfında okudu ve Haziran 1984'de mezun oldu. 1985 yılında, Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 1987 yılında yüksek lisans, 1992 yılında ise doktora eğitimini tamamladı. 1993’de Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'ne Yardımcı Doçent (Şimdiki karşılığı: Dr. Öğretim Üyesi) olarak atandı. 1996’da Biyoloji (anahtar kelime: mikrobiyoloji) dalında Doçent ünvanı aldı, 2002 yılında Prof. Dr. kadrosuna atandı. 2004’de Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü oldu, Okulun adı 2006’da değiştikten sonra aynı tarihte Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler MYO’na müdür olarak atandı. Bu görevi 2008’e kadar sürdü. 2009-2011 yılları arasında 2 yıl boyunca Trakya Üniv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü başkanlığı, 18 Kasım 2011 - 6 Ağustos 2012 arasında ise Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. Trakya Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Kontrol Komisyonu, Etik Kurul komisyonu, Senato üyeliği, Kanun Tüzük ve Akademik Teşvik Komisyonları üyeliklerinde bulundu. 2004 yılından itibaren ÜAK tarafından yapılan doçentlik jürilerinde görev almaya başladı.

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (Önceki ismi: Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu) tarafından desteklenen 1 projede yardımcı araştırıcı, 12 projede ise proje yürütücüsü olarak görev aldı. Avrupa Birliği tarafından desteklenen, 26 ülkeden 45 kuruluşun yer aldığı, kısaca PESI (A Pan-European Species directories Infrastructure) adıyla bilinen ve 2008-2011 yıllarında arasında devam eden projede görev aldı, Link: <http://www.eu-nomen.eu/pesi/> Bu projeden çıkan 52 sayfalık yayın için link: <http://bdj.pensoft.net/articles.php?id=5848>. 3 yıl süreli (2012-2015) TÜBİTAK 1001 Projesi’nde yürütücü, Haziran 2018'de biten ve 3 yıl süreli başka bir TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı olarak görev yaptı. Ayrıca 2018'de başlayan ve 3 yıl süreli başka bir TÜBİTAK 1001 projesinde ise araştırmacı olarak görev aldı, proje Mart 2022'de tamamlandı. 2 Mart 2023’de kabul edilen yeni bir TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı olarak görevi mevcuttur. 2006 yılından itibaren TÜBİTAK’a sunulan birçok proje için panelistlik ve 2021’de yine TÜBİTAK'a sunulan 2 proje için moderatörlük yaptı.    

27’si SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde olmak üzere (24 tam makale) 33 yayını uluslararası dergilerde, 52 tanesi ise ulusal dergilerde yayınlandı. 22'si uluslararası ve 30'u da ulusal olmak üzere toplam 52 kongre/sempozyum bildirisi sundu. Web of Science kapsamındaki Türkiye kaynaklı dergiler ile ilgili birçok yayın yaptı. Aeromikrobiyoloji konusunda doktora danışmanlığını yaptığı Dr. Gülay Giray ile birlikte “Aeromikrobiyoloji” başlıklı kitabı 2019’da yayınlandı. Ayrıca birisi mikolojinin 4 önemli konusu ve diğeri ise bilimsel yayıncılıkla ilgili 2 kitap bölümü yazdı.

18 Mart 2023 tarihi itibariyle Web of Science kapsamındaki yayınlarının h indeks değeri 13’dür (h indeks 13 olmasının anlamı: SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanan 13 makalenin herbiri en az 13 veya daha fazla atıf almıştır anlamına gelir). Web of Science'deki kapsamındaki yayınları, 740'ı başkaları tarafından yapılan toplam 775 atıf almıştır, 2001-2023 yılları arasındaki yıllık ortalama atıf sayısı ise 35.50’dir (Kaynak: Clarivate Analytics Web of Science Veritabanı, erişim: 18.3.2023). GoogleScholar'da ise 18.3.2023 tarihi itibariyle h indeks değeri 25 ve toplam atıf sayısı 2426'dır. Link: https://scholar.google.com/citations?user=3SnRucIAAAAJ&hl=tr  

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nin (yeni adı: Trakya University Journal of Natural Sciences; ESCI, TR-Dizin) 2 yıl (Kasım 2002-Eylül 2004) editörlüğünü yaptı. Turkish Journal of Botany (SCI-Exp. TÜBİTAK, 2001-2008; 2014-), Acta Medica Alanya (Alanya Alaaddin Keykubat Üniv., TR-Dizin, 2017-), European Journal of Biology (İstanbul Üniv., Eski Adı: IUFS Journal of Biology, Clarivate Analytics Zool. Record, SCOPUS, 2008-), Mantar Dergisi-The Journal of Fungus (Selçuk Üniv., TR-Dizin, 2010-) dergilerinde Editoriyal Kurul, Journal of Basic Microbiology (SCI-Almanya 1.1.2007-)’de ise Danışma Kurulu üyesidir. 36 farklı bilimsel dergiye sunulan bazı makaleler için hakemlik yaptı. 2013 yılından beri Turkish Journal of Botany için aralıklarla makale editörlüğü yapmaktadır. Biten 16 Yüksek Lisans ve 5 Dr tezi için asıl danışmanlık, biten bir Dr tezi (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi) için ise yardımcı danışmanlık yapmıştır. Halen 1 doktora öğrencisi için danışmanlığı devam etmektedir. Doktora danışmanlığı yaptığı öğrencilerinden halen çeşitli üniversitelerde olmak üzere ikisi Prof. Dr., ikisi Doç. Dr., biri Dr. Öğretim Üyesi olarak ve diğeri ise Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında görevini sürdürmektedir.  

Prof. Dr. Ahmet Asan, Mikoloji alanında araştırmalar yapmaktadır; bu çalışmalar özellikle atmosfer mikrobiyolojisi üzerinde yoğunlaşmış, bu alandaki çalışmaların Türkiye’de yaygınlaşmasına katkı yapmıştır. İlki Eylül 2014'de Erzurum Teknik Üniversitesi'nde, ikincisi Eylül 2015'de Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen Ulusal Mikoloji Günleri 1. ve 2. Sempozyumlarında onursal başkanlık yaptı ve mikolojinin tüm alanlarını kapsayan bu bilimsel toplantıların başlatılmasına öncülük etti. Onursal başkanlık yaptığı mikoloji ile ilgili bu toplantılardan 3.sü ise, "1st International Euroasia Mycology Congress" adıyla 3-5 Temmuz 2017'de Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde yapıldı. Eylül 2019'da Konya'da yapılan bu kongrelerin dördüncüsünde ise organizasyon komitesinde görev aldı. Bu kongrelerin beşincisi 2022 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde yapılmış, altıncısı ise 2024’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yapılacaktır.   

Aspergillus, Penicillium, Gliocladium, Talaromyces, Eupenicillium, Neosartorya, Paecilomyces, Eurotium, Emericella, Fusarium, Alternaria ve Cladosporium gibi tıbbi, tarımsal ve endüstriyel önemi olan fungal cinslerin Türkiye’de ilk defa tür listelerini (Kontrol listeleri-checklist) yayınladı. Ayrıca Türkiye'den kaydı verilen tüm endüstriyel mikrofungusların listesinin çıkarılmasında öncülük ettiği, 3 editör arasında yer aldığı ve 40 yazarın görev aldığı “Türkiye Mantarları Listesi” başlıklı kitap, Aralık 2020’de yayınlandı (http://satis.ang.org.tr/). 2017-2021 yılları arasında 28 yazarın görev aldığı “Türkiye Arke ve Bakterileri Listesi” (Checklist of Archaea and Bacteria of Turkey) kitabının 4 editörü arasında yer aldı; kitap Aralık 2021’de yayınlandı. Link: https://satis.ang.org.tr/urun/turkiye-arke-ve-bakterileri-listesi/               

04 Nisan 2017'de, “Sesli E, Vizzini A. Two new Rhodocybe species (sect. Rufobrunnea, Entolomataceae) from the East Black Sea coast of Turkey. Turkish Journal of Botany. 41 (2): 200-210, 2017”, başlıklı yayında dünya için 2 yeni mantar türünün keşfedildiği yazılmış ve türlerden birine, Türkiye’de mikoloji biliminin gelişimine yaptığı katkılarından dolayı Prof. Dr. Ahmet ASAN’nin adı verilmiştir: (Yeni türün adı: Rhodocybe asanii). Link: http://journals.tubitak.gov.tr/botany/issues/bot-17-41-2/bot-41-2-9-1607-1.pdf   

Halen Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ökten S, Şen B, Kaynak Onurdağ F, Kolukırık M, Asan A. Is new generation sequencing an alternative to cultivation based methods for investigating fungal diversity in indoor air samples? Aerobiologia. 36 (3): 433-440, 2020. Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s10453-020-09642-y?utm_source=toc (Ağustos 2020)
 • Sert E, Asan A, Ergül CC. Determination of Protosteliomycetes group organisms isolated from forestry and wildlife saving area of Uludag University Campus, Bursa-Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 29 (1): 130-142, 2020. (Şubat 2020)
 • Tikveşli M, Asan A, Gurcan S, Sen B. Airborne fungal biodiversity in indoor and outdoor air of three mosques in Edirne City, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 27 (8): 5252-5258, 2018. (Ağustos 2018)
 • Yılmaz O, Asan A, Aydogdu H, Sen B. Airborne fungal diversity inside a nursing home in Edirne, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 26 (12): 7025-7033, 2017. (Aralık 2017)
 • Kocak Z, Sut N, Asan A. Development and Progress of Balkan Medical Journal. Balkan Medical Journal. 34 (5): 385-387, 2017. Link: http://balkanmedicaljournal.org/uploads/pdf/pdf_BMJ_1768.pdf (Ekim 2017)
 • Demirel R, Sen B, Kadaifciler D, Yoltas A, Okten S, Ozkale E, Berikten B, Samson RA, Uztan Haliki A, Yilmaz N, Abaci Gunyar O, Aydogdu H, Asan A, Kivanc M, Ozdil S, Sakartepe E. Indoor airborne fungal pollution in newborn units in Turkey. Environmetal Monitoring and Assessment. 189 (7): 362, 2017. DOI: 10.1007/s10661-017-6051-y. Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-017-6051-y (Haziran 2017)
 • de Jong Y, Kouwenberg J, Boumans L, Hussey C, Hyam R, Nicolson N, Kirk P, Paton A, Michel E, Guiry M, Boegh P, Pedersen H, Enghoff H, von Raab-Straube E, Güntsch A, Geoffroy M, Müller A, Kohlbecker A, Berendsohn W, Appeltans W, Arvanitidis C, Vanhoorne B, Declerck J, Vandepitte L, Hernandez F, Nash R, Costello M, Ouvrard D, Bezard-Falgas P, Bourgoin T, Wetzel F, Glöckler F, Korb G, Ring C, Hagedorn G, Häuser C, Aktaç N, Asan A, Ardelean A, Borges P, Dhora D, Khachatryan H, Malicky M, Ibrahimov S, Tuzikov A, De Wever A, Moncheva S, Spassov N, Chobot K, Popov A, Boršić I, Sfenthourakis S, Kõljalg U, Uotila P, Olivier G, Dauvin J, Tarkhnishvili D, Chaladze G, Tuerkay M, Legakis A, Peregovits L, Gudmundsson G, Ólafsson E, Lysaght L, Galil B, Raimondo F, Domina G, Stoch F, Minelli A, Spungis V, Budrys E, Olenin S, Turpel A, Walisch T, Krpach V, Gambin M, Ungureanu L, Karaman G, Kleukers R, Stur E, Aagaard K, Valland N, Moen T, Bogdanowicz W, Tykarski P, Węsławski J, Kędra M, M. de Frias Martins A, Abreu A, Silva R, Medvedev S, Ryss A, Šimić S, Marhold K, Stloukal E, Tome D, Ramos M, Valdés B, Pina F, Kullander S, Telenius A, Gonseth Y, Tschudin P, Sergeyeva O, Vladymyrov V, Rizun V, Raper C, Lear D, Stoev P, Penev L, Rubio A, Backeljau T, Saarenmaa H, Ulenberg S (2015). PESI - a taxonomic backbone for Europe. Biodiversity Data Journal 3: e5848. doi: 10.3897/BDJ.3.e5848. Published 28 Sept. 2015. Internet: http://bdj.pensoft.net/articles.php?id=5848 ISNN: 1314-2828. (Eylül 2015)
 • Okten S, Sen B, Asan A, Bahadir N. Airborne microfungi in Oncology Service of Medical School Hospital of Trakya University. Indoor and Built Environment. 24 (6): 771-776, 2015. DOI: 10.1177/1420326X14533712. (Eylül 2015)
 • Okten S, Asan A. Airborne fungi and bacteria in indoor and outdoor environment of the Pediatric Unit of Edirne Government Hospital. Environmental Monitoring and Assessment. 184 (3) : 1739-1751, 2012. (Mart 2012)
 • David L. Hawksworth, Pedro W. Crous, Scott A. Redhead, Don R. Reynolds, Robert A. Samson, Keith A. Seifert, John W. Taylor, Michael J. Wingfield, Özlem Abaci, Catherine Aime, Ahmet Asan, Feng-Yan Bai, Z. Wilhelm de Beer, Dominik Begerow, Derya Berikten, Teun Boekhout, Peter K. Buchanan, Treena Burgess, Walter Buzina, Lei Cai, Paul F. Cannon, J. Leland Crane, Ulrike Damm, Heide-Marie Daniel, Anne D. van Diepeningen, Irina Druzhinina, Paul S. Dyer, Ursula Eberhardt, Jack W. Fell, Jens C. Frisvad, David M. Geiser, József Geml, Chirlei Glienke, Tom Gräfenhan, Johannes Z. Groenewald, Marizeth Groenewald, Johannes de Gruyter, Eveline Guého-Kellermann, Liang-Dong Guo, David S. Hibbett, Seung-Beom Hong, G. Sybren de Hoog, Jos Houbraken, Sabine M. Huhndorf, Kevin D. Hyde, Ahmed Ismail, Peter R. Johnston, Duygu G. Kadaifciler, Paul M. Kirk, Urmas Kõljalg, Cletus P. Kurtzman, Paul-Emile Lagneau, C. André Lévesque, Xingzhong Liu, Lorenzo Lombard, Wieland Meyer, Andrew Miller, David W. Minter, Mohammad Javad Najafzadeh, Lorelei Norvell, Svetlana M. Ozerskaya, Rasime Öziç, Shaun R. Pennycook, Stephen W. Peterson, Olga V. Pettersson, William Quaedvlieg, Vincent A. Robert, Constantino Ruibal, Johan Schnürer, Hans-Josef Schroers, Roger Shivas, Bernard Slippers, Henk Spierenburg, Masako Takashima, Evrim Taşkın, Marco Thines, Ulf Thrane, Alev Haliki Uztan, Marcel van Raak, János Varga, Aida Vasco, Gerard Verkley, Sandra I.R. Videira, Ronald P. de Vries, Bevan S. Weir, Neriman Yilmaz, Andrey Yurkov, Ning Zhang. The Amsterdam Declaration on Fungal Nomenclature. Ima Fungus. 2 (1): 105-112, 2011. (Temmuz 2011)
 • Asan A. Checklist of Fusarium Species Reported from Turkey. Mycotaxon. 116 (1): 479, 2011 (Son güncelleme: 10 Ekim 2017). Link: http://www.mycotaxon.com/resources/checklists/asan-v116-checklist.pdf (Orijinal dergide sadece özet yayınlandığından makale Web of Science veritabanında görülmemektedir) (Ocak 2011)
 • Celtik C, Okten S, Okutan O, Aydogdu H, Bostancioglu M, Ekuklu G, Asan A, Yazicioglu M. Investigation of indoor molds and allergic diseases in public primary schools in Edirne Region of Turkey. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. 29 (1): 42-49, 2011.
 • Asan A, Okten SS, Sen B. Airborne and soilborne microfungi in the vicinity Hamitabat Thermic Power Plant in Kirklareli City (Turkey), their seasonal distributions and relations with climatological factors. Environmental Monitoring and Assessment. 164 (1-4): 221-231, 2010.
 • Aydogdu H, Asan A., Tatman Otkun M. Indoor and outdoor airborne bacteria in Child Day-Care Centers in Edirne City (Turkey), seasonal distribution and influence of meteorological factors. Environmental Monitoring and Assessment. 164 (1-4): 53-66, 2010.
 • Sen B, Asan A. Fungal Flora in Indoor and Outdoor Air of Different Residential Houses in Tekirdag City (Turkey): Seasonal Distribution and Relationship with Climatic Factors". Environmental Monitoring and Assessment. 151 (1-4): 209-219, 2009.
 • Aydogdu H, Asan A. Airborne Fungi in the Child Day-Care Centers in Edirne City, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment. 147 (1-3): 423-444, 2008.
 • Erkara IP, Asan A, Yilmaz V, Pehlivan S, Okten SS. Airborne Alternaria and Cladosporium species and relationship with Meteorological conditions in Eskisehir City, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment. 144 (1-3): 31-41, 2008.
 • Kara O, Asan A. Microfungal community structure from forest soils in Northern Thrace Region, Turkey. Annals of Microbiology. 57 (2): 149-155, 2007.
 • Aydogdu H, Asan A, Tatman-Otkun M, Ture M. Monitoring of Microorganisms in the Indoor Air of Primary Schools in Edirne City, Turkey. Indoor and Built Environment. 14 (5): 411-425, 2005.
 • Demirel R, Ilhan S, Asan A, Kinaci E, Oner S. Microfungi in cultivated fields in Eskisehir province (Turkey). Journal of Basic Microbiology. 45 (4): 279-293, 2005.
 • Asan A. Aspergillus, Penicillium and related species reported from Turkey. Mycotaxon. 89 (1): 155-157, 2004. Link: http://www.mycotaxon.com/resources/checklists/asan-v89-checklist.pdf
 • Asan A, Ilhan S, Sen B, Potoglu-Erkara I, Filik C, Cabuk A, Demirel R, Ture M, Sarica-Okten S, Tokur S. Airborne fungi and Actinomycetes concentrations in the air of Eskisehir City (Turkey). Indoor and Built Environment. 13 (1): 63-74, 2004.
 • Asan A, Kirgiz T, Sen B, Camur-Elipek B, Guner U, Guher H. Isolation, identification and seasonal distribution of airborne and waterborne fungi in Terkos Lake (Istanbul-Turkey). Journal of Basic Microbiology. 43 (2): 83-95, 2003.
 • Asan A. Letter to the Editor. Mycopathologia. 156 (2): 49-49, 2002.
 • Sarica S, Asan A, Tatman-Otkun M, Ture M. Monitoring indoor airborne fungi and bacteria in the different areas of Trakya University Hospital (Edirne-Turkey). Indoor and Built Environment. 11 (5): 285-292, 2002.
 • Asan A, Sen B, Sarica S. Airborne fungi in urban air of Edirne City (Turkey). Biologia. 57 (1): 59-68, 2002.
 • Ilhan S, Asan A. Soilborne fungi in wheat fields of Kırka Vicinity (Eskisehir-Turkey). Biologia. 56 (4): 363-371, 2001.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gedik G, Asan H, Özyurt A., Allı H, Asan A, Nazlı H, Sarp Ö. Effect of gel formulation obtained from Fomes fomentarius on bleeding and clotting time: A pilot study. Istanbul Journal of Pharmacy. 50 (3): 216-223, (2020). Link for full text: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1477915 (Aralık 2020)
 • Firildak G, Asan A, Goren E. Chicken Carcasses Bacterial Concentration at Poultry Slaughtering Facilities. Asian Journal of Biological Sciences. 8 (1): 16-29, 2015. ISSN 1996-3351 / DOI: 10.3923/ajbs.2015.16.29. Link: http://docsdrive.com/pdfs/knowledgia/ajbs/2015/16-29.pdf (Mayıs 2015)
 • Yazicioglu M, Asan A, Ones U, Vatansever U, Sen B, Ture M, Bostancioglu M, Pala O. Indoor airborne fungal spores and home characteristics in asthmatic children from Edirne region of Turkey. Allergologia et Immunopathologia. 32 (4): 197-203, 2004.
 • Asan A, Sesli E, Gucin F, Stojchev G. The taxonomy of Myriostoma coliforme and Phellinus ribis (Basidiomycetes): first reports from European Turkey. Botanika Chronika. 15: 45-49, 2002.
 • Sen B, Asan A. Airborne fungi in vegetable growing areas of Edirne city, Turkey. Aerobiologia. 17 (1): 69-75, 2001.
 • Simsekli Y, Gucin F, Asan A. Isolation and identification of indoor airborne fungal contaminants of food production facilities and warehouses in Bursa, Turkey. Aerobiologia. 15 (3), 225-231, 1999.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Asan A, Giray G, Demirel R, Aydoğdu H. Single name nomenclature of fungi and its some reflections since 2011 especially in Turkey. 2nd International Eurasian Mycology Congress (EMC’ 19). Book of Proceedings and Abstracts. (Eds.: Gıyasettin Kaşık, Celaleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, Ilgaz Akata, Sinan Aktaş, Gönül Eroğlu, Sinan Alkan, Hatice Esra Akgül). e-ISBN: 978-605-184-186-1. Sage Yay. Reklam Matbaacılık. pp 121-121. Abstract. September 4-6, 2019, Konya-Turkey. Ekim 2019. Link: http://emckonya.org/uploads/files2/EMC19_Book.pdf (Ekim 2019)
 • Ayva F, Ouzeir G, Demirel, R, Şen, B, Asan A, Kadaifçiler D. Biodiversity of heat resistance soil fungi in agricultural areas of Eskişehir Province. 2nd International Eurasian Mycology Congress (EMC’ 19). Book of Proceedings and Abstracts. (Eds.: Gıyasettin Kaşık, Celaleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, Ilgaz Akata, Sinan Aktaş, Gönül Eroğlu, Sinan Alkan, Hatice Esra Akgül). e-ISBN: 978-605-184-186-1. Sage Yay. Reklam Matbaacılık. pp 120-120. Abstract. September 4-6, 2019, Konya-Turkey. Ekim 2019. Link: http://emckonya.org/uploads/files2/EMC19_Book.pdf (Ekim 2019)
 • Giray G, Giray AD, Asan A. Hasta bina sendromu ve mikroorganizmaların etkisi. 2nd International Eurasian Mycology Congress (EMC’ 19). Book of Proceedings and Abstracts. (Eds.: Gıyasettin Kaşık, Celaleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, Ilgaz Akata, Sinan Aktaş, Gönül Eroğlu, Sinan Alkan, Hatice Esra Akgül). e-ISBN: 978-605-184-186-1. Sage Yay. Reklam Matbaacılık. pp 46-48. Full text. September 4-6, 2019, Konya-Turkey. Ekim 2019. Link: http://emckonya.org/uploads/files2/EMC19_Book.pdf (Ekim 2019)
 • Asan A. Analysis of distribution rates of some publications that contains Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria and Cladosporium fungal genera originated in some countries via Web of Science Database (1.1.1900 - 25.7.2019). 2nd International Eurasian Mycology Congress (EMC’ 19). Book of Proceedings and Abstracts. (Eds.: Gıyasettin Kaşık, Celaleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, Ilgaz Akata, Sinan Aktaş, Gönül Eroğlu, Sinan Alkan, Hatice Esra Akgül). e-ISBN: 978-605-184-186-1. Sage Yay. Reklam Matbaacılık. pp 2-9. Full text. September 4-6, 2019, Konya-Turkey. Ekim 2019. (Davetli Konuşmacı – Invited speaker). Link: http://emckonya.org/uploads/files2/EMC19_Book.pdf (Ekim 2019)
 • Tuz MK, Asan A, Okten S. Determination of Aflatoxin M1 on Follow-on Milk by ELISA Method. 1st International Euroasia Mycology Congress. July 3-4, 2017, Manisa-Turkey. Proceeding Book. 238 pp. Pp. 208. P-78. (Temmuz 2017)
 • Gedik G, Dulger G, Asan H, Ozyurt A, Alli H, Asan A. Antimicrobial activity of various formulations from Fomes fomentarius (L.) Gillet. 1st International Euroasia Mycology Congress. July 3-4, 2017, Manisa-Turkey. Proceeding Book. 238 pp. Pp. 40-41. O-02 (Temmuz 2017)
 • Sert E, Asan A, Ergul CC. Determination of Protosteliomycetes group organisms ısolated from forestry and wildlife saving area of Uludag University campus, Bursa-Turkey. 1st International Euroasia Mycology Congress. July 3-4, 2017, Manisa-Turkey. Proceeding Book. 238 pp. Pp. 60-61. O-15 (Temmuz 2017)
 • Asan H, Asan A. SCI-Expanded Veritabanı kapsamında olan üç endodonti dergisinde Türkiye adresli yayınların analizi, 1.1.1900–17.4.2016. Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 26-29 Mayıs 2016. Ürgüp-Nevşehir (Poster bildiri). Kongre Elektronik Kitabı. Sayfa 241-243, 2016. (Mayıs 2016)
 • Tikveşli M, Asan A, Gürcan Ş, Şen B. Fungal concentration of indoor and outdoor air in three mosques of Edirne, Turkey and climatic effects. 7. Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID). September 30-October 03, 2015, Tiflis-Gürcistan. (Poster). Link: http://www.eacid.org/EACID2015/index.html (Eylül 2015)
 • Checklist of Alternaria species reported from Turkey published in journals covered by Web of Science Database. Second International Workshop on Ascomycete Systematics. 22-24 April 2015, Amsterdam-The Netherlands. Proceeding Book. pp. 26. Amsterdam, 2015. Link for full text: (Nisan 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Demirel R, Kadaifciler D, Sen B, Yoltas A, Berikten D, Taskin E, Okten S, Abaci Gunyar O, Aydogdu H, Haliki Uztan A, Kivanc M, Asan A, Ozdil S, Sakartepe E, Samson RA, Yilmaz N. Cultural and Morphological Identifıcations of Trichocomaceae Members from Indoor Air of Hospitals in Five Cities of Turkey. Page 2. CBS Symposium Genera and Genomes, 24-25 April 2014, Amsterdam-The Netherlands. Abstracts. (Nisan 2014)
 • Demirel R, Kadaifcıler D , Sen B , Yoltas A , Berikten D , Okten S , Aydogdu H , Abaci Gunyar O , Halikı Uztan A , Taskın E , Merih Kivanc M , Asan A , Ozdil S , Sakartepe E, Samson RA , Yılmaz N. Molecular Identification and Phylogenetic Analysis of Trichocomaceae Family From Indoor Air of Hospitals In five Cities of Turkey. CBS Symposium Genera and Genomes, 24-25 April 2014, Amsterdam-The Netherlands, Abstracts. Page 2. Link: (Nisan 2014)
 • Aysegul Yoltas, Rasime Demirel, Burhan Sen, Duygu Kadaifciler, Ozlem Abacı Gunyar, Soner Ozdil, Derya Berikten, Erhan Sakartepe, Suzan Okten, Halide Aydogdu, Evrim Taskın, Alev Haliki Uztan, Ahmet Asan,, Merih Kıvanc, Neriman Yilmaz, Robert A. Samson. Determination of Indoor Microfungal Biodiversity of Potential Infectious Risk in Hospital Newborn Units in Five Provinces of Turkey: Preliminary Results. CBS Spring Symposium, One Fungus : Which Gene(s) (1F = ?G) 2013. Bildiri Kitabi. Sayfa 53-54. Link: http://www.cbs.knaw.nl/News/NewsDetails.aspx?Rec=78 (Nisan 2013)
 • Firildak G, Asan A, Okten S. Indoor Microfungal and Bacterial concentration in Chicken Carcases in The Different Sections of A Poultry Processing Plant. CBS symposium: One Fungus = Which Name? (2012). 12-13 April 2012 (Poster)Link: http://www.cbs.knaw.nl/News/abstracts.pdf (Nisan 2012)
 • Ertugrul B, Asan A, Sen B. DETERMINATION OF MICROFUNGI IN INDOOR AIR OF SOME COVERED SWIMMING POOLS IN EDIRNE CITY (TURKEY). CBS symposium: One Fungus = Which Name? (2012). 12-13 April 2012 (Poster) Link: http://www.cbs.knaw.nl/News/abstracts.pdf (Nisan 2012)
 • Kokver D, Asan A, Sen B. INVESTIGATION ON SEEDBORNE MICROFUNGI ON PACKAGED RICE GRAIN. CBS symposium: One Fungus = Which Name? (2012). 12-13 April 2012 (Poster) Link: http://www.cbs.knaw.nl/News/abstracts.pdf (Nisan 2012)
 • Asan A. Checklist of Fusarium Species Reported from Turkey. One Fungus One Name (1F = 1N) Sempozyumunda (19-20 Nisan 2011, Amsterdam-Hollanda) poster bildiri olarak. (Bu çalışmanın tam metni 2011’de Mycotaxon Dergisinde tam metin olarak yayınlandı). (Nisan 2011)
 • Aktac N, Yurtsever S, Asan A. A short overview of the FaEu Focal Points and their national functioning. A Pan-European Species-directories Infrastructure (PESI). First General Meeting – Seville (İspanya) 28-29 Kasım 2008. (Kasım 2008)
 • Yazicioglu M, Asan A, Ones U, Vatansever U, Sen B, Ture M, Bostancioglu M, Pala O. Indoor Airborne Fungal Spores and Home Characteristics in Asthmatic Children From Edirne Region of Turkey. AAAAI (American Academy of Allergy, Asthma and Immunolgy) 58th Annual Meeting. New York, USA. March 1-March 6, 2002. (Bu çalışma, uluslararası bir dergi olan Allergologia et Immunopathologia'da tam metin olarak yayınlanmıştır).

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Asan, A., Selçuk, F., Giray, G., Baba, H. (2022). Fungal üreme. Sayfa 97-110. İçinde: Ahmet Asan, Faruk Selçuk, Mustafa Sevindik, Gülay Giray (Editörler). Genel Mikoloji. I-XIII + 528 Sayfa. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara. ISBN: 978-625-427-240-0. E-ISBN: 978-625-427-238-7. (Ekim 2022)
 • Selçuk, F., Asan, A., Giray, G. (2022). Fungal taksonomi. Sayfa 67-96. İçinde: Ahmet Asan, Faruk Selçuk, Mustafa Sevindik, Gülay Giray (Editörler). Genel Mikoloji. I-XIII + 528 Sayfa. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara. ISBN: 978-625-427-240-0. E-ISBN: 978-625-427-238-7. (Ekim 2022)
 • Bıyık, H.H., Asan, A. (2022). Fungal Morfoloji. Sayfa 21-46. İçinde: Ahmet Asan, Faruk Selçuk, Mustafa Sevindik, Gülay Giray (Editörler). Genel Mikoloji. I-XIII + 528 Sayfa. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara. ISBN: 978-625-427-240-0. E-ISBN: 978-625-427-238-7. (Ekim 2022)
 • Demirel, R., Asan, A. (2022). Giriş ve tarihsel gelişim. Sayfa 1-20. İçinde: Ahmet Asan, Faruk Selçuk, Mustafa Sevindik, Gülay Giray (Editörler). Genel Mikoloji. I-XIII + 528 Sayfa. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara. ISBN: 978-625-427-240-0. E-ISBN: 978-625-427-238-7. (Ekim 2022)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gümüşkaya Elbasan D, Asan A, Ökten S. (2021). Bazı kullanılmış kozmetik ürünlerinde fungal çeşitlilik (Fungal diversity in some used cosmetic products). Mantar Dergisi-The Journal of Fungus. 12 (2): 172-179. Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1668273 (Ekim 2021)
 • Asan A, Giray G. (2021). Comparison of quartile scores of mycology journals covered by Web of Science and SCImago SCOPUS databases. Mantar Dergisi-The Journal of Fungus. 12 (2): 209-217. (Ekim 2021)
 • Tikveşli M, Asan A, Gürcan Ş, Şen B. Fungal biodiversity on slippers and carpets dusts in three mosques of Edirne City, Turkey (Türkiye’de Edirne şehrinin üç camisinde halı tozları ve terliklerde mantar biyoçeşitliliği). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 11 (2): 105-113, 2020. (Ekim 2020)
 • Asan A, Aslan A. Quartile scores of scientific journals: Meaning, importance and usage (Bilimsel Dergilerin Q Değerleri: Anlamı, Önemi ve Kullanımı). Acta Medica Alanya. 4 (1): 102-108, 2020. Tam metin icin Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/992300 (Mart 2020)
 • Ayva, F., Ouzeir, G., Demirel, R., Şen, B., Asan, A., Kadaifçiler, D. Biodiversity of Heat Resistance Soil Microfungi in Agricultural Areas of Eskisehir Province (Eskişehir İli Tarım Topraklarındaki Isıya Dirençli Toprak Mikrofunguslarının Biyoçeşitliliği). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 10 (Özel Sayı): 67-78, 2019. Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/900331 (Aralık 2019)
 • Asan, A., Giray, G., Demirel, R., Aydoğdu, H. Single name nomenclature of fungi and its some reflections ince 2011 especially in Turkey (Fungusların tek isimle isimlendirilmesi ve 2011’den bu yana özellikle Türkiye’deki yansımaları). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 10 (Özel Sayı): 50-59, 2019. Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/900276 (Aralık 2019)
 • Gedik, G., Dülger, G., Asan, H., Özyurt, A., Allı, H., Asan, A. The antimicrobial effect of various formulations obtained from Fomes fomentarius against hospital isolates. Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 10 (2): 103-109, 2019. Tam metin için link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/842182 (Ekim 2019)
 • Asan, A., Kıran, K. Yırtıcı-yağmacı dergiler ve açık erişim bilimsel dergilerin ücret talepleri hakkında (About article processing charge of predatory journals and open access journals). Acta Med. Alanya. 3 (2): 203-204, 2019. (Editöre mektup). Link : https://dergipark.org.tr/medalanya/issue/48174/568774 (Ağustos 2019)
 • Korur Kolanlarlı, T., Asan, A., Şen, B., Ökten, S. Biodiversity of Penicillium species isolated from Edirne Söğütlük Forest soil (Turkey). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 10 (1): 26-39, 2019. (Nisan 2019)
 • Ayan EG, Asan A, Şen B, Ökten S. Edirne ili Sogutluk ormanı topragından izole edilen Aspergillus türlerinin biyoçeşitliliği (Biodiversity of Aspergillus species isolated from Sogutluk Forest Soil of Edirne City). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 9 (2): 126-141, 2018. (Ekim 2018)
 • Asan A, Karaltı İ. Kitap tanıtımı: Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. Bağbahçe. 78. Temmuz-Ağustos Sayısı. Sayfa: 12-13, 2018. (Ağustos 2018)
 • Tuney E, Asan A, Sen B. Saf kültür olarak stoklanmış bazı mikrofungusların ITS, beta-tubulin ve aktin gen dizilerine göre moleküler tanısı (Molecular based identification of some stocked microfungi as pure culture according to ITS, beta-tubulin and actin genes). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 9 (1): 1-17, 2018. (Nisan 2018)
 • Ozdil S, Asan A, Sen B, Okten S. Evlerde kullanılan buzdolaplarının iç ortamında havayla taşınan fungusların biyoçeşitliliği (Biodiversity of airborne fungi in the indoor environment of refrigerators using in houses). Mantar Dergisi-The Journal of Fungus. 8 (2): 109-124, 2017. (Kasım 2017)
 • Kaya Tuz M, Asan A, Okten S. Devam sütlerinde aflatoksin M1 varlığının Elisa yöntemiyle tespit edilmesi (Determination of Aflatoxin M1 on Follow-on Milk by ELISA Method). Trakya University Journal of Natural Sciences. 18 (1): 55-58, 2017. DOI: 10.23902/trkjnat.294972. ISNN: 2147-0294; e-ISNN: 2528-2691 Link: http://dergipark.gov.tr/trkjnat/issue/30632/294972 (Ağustos 2017)
 • Asan A. Uluslararası Bilimsel Dergi İndeksleri, Önemleri ve Türkiye Kaynaklı Dergilerin Durumu: Bölüm 2: Türkiye’deki Durum - International Scientific Journal Indexes, Their Importance, and Status of Turkey Journals: Part 2: Situation in Turkey. Acta Medica Alanya. 1 (1): 43-54, 2017. Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/290492 (Nisan 2017)
 • Asan A. Uluslararası Bilimsel Dergi İndeksleri, Önemleri ve Türkiye Kaynaklı Dergilerin Durumu: Bölüm 1: Bilimsel Dergi İndeksleri -International Scientific Journal Indexes, Importance and Status of Turkey Journals: Part 1: Scientific Journal Indexes. Acta Medica Alanya. 1 (1): 33-42, 2017. Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/290492 (Nisan 2017)
 • Asan A, Ozkale E, Kalyoncu F. Checklist of Cladosporium species reported from Turkey. Celal Bayar University Journal of Science. 12 (2): 221-229, 2016. (Eylül 2016)
 • Asan A. Web of Science (SCI-Expanded+SSCI+AHCI) Kapsamındaki 27 Mikoloji Dergisinde Çıkan Türkiye Adresli Yayınların Analizi, 1.1.1900-5.8.2015. Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 7 (1): 1-17, 2016. Link: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mantar/issue/view/5000016922/showToc (Mayıs 2016)
 • Fırıldak G, Asan A, Ökten S. Indoor airborne microfungin different sections of a poultry processing plant in Sakarya City, Turkey. Mantar Dergisi-The Journal of Fungus. 6 (2): 24-37, 2015. Link: http://www.mantarcilik.selcuk.edu.tr/ojs/index.php/mantar/article/view/96 (Ekim 2015)
 • Asan A. Checklist of Alternaria species reported from Turkey. Mantar Dergisi-The Journal of Fungus. 6 (2): 43-57, 2015. Link: http://www.mantarcilik.selcuk.edu.tr/ojs/index.php/mantar/article/view/98 (Ekim 2015)
 • Bahadır N, Asan A, Şen B. Bazı Fungal Türlerin Standart ve İçeriği Değiştirilmiş Besiyerlerindeki Mikroskobik ve Makroskobik Yapılarının İncelenmesi (Investigations Of Microscopic And Macroscopic Structure Of Some Fungal Species in Standard And Modified Media). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 2 (1-2): 49-56, 2011.
 • Mumcu HSK, Asan A. Okten S. Edirne Selimiye Camii Kütüphanesinin havasındaki Mikrofunguslar (Indoor and Outdoor Microfungi of Edirne Selimiye Mosque Library). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 2 (1): 1-8, 2010.
 • Asan A. Tıpta önemli mantarların filogenetik ve sistematiği (Phylogenetics and systematics of medically important fungi) (Turkish). İnfeksiyon Derg (Turk J Inf). 21 (2, Ek Sayı-Suppl): 21-31, 2007. (20-23 Haziran 2007’de Çanakkale’de yapılan 5. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi’nde sunulan bu yayın, kongre tutanakları olarak İnfeksiyon Derg (Turk J Inf’de yayınlanmıştır). (Haziran 2007)
 • Okten SS, Asan A, Sabuncuoğlu Y, Yavuz E. Edirne Şehrinin Doğusunda iki Örnekleme Metodu Kullanılarak Havayla Taşınan Fungusların Sabah ve Akşam Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. (Airborne Fungal Concentrations of Morning and Evening in East Patch of Edirne City Using two Sampling Methods). Trakya Univ Fen Bil Derg-Trakya Univ J Sci. 8 (1): 15-20, 2007.
 • Ilhan S, Demirel R, Asan A, Baycu C, Kinacı E. Colonial and morphological characteristics of some microfungal species isolated from agricultural soils in Eskisehir Province (Turkey). Turkish Journal of Botany. 30 (2): 95-104, 2006.
 • Okten SS, Asan A, Tungan Y, Ture M. Airborne fungal concentrations in East patch of Edirne City (Turkey) in Autumn using two sampling methods. Trakya Univ J Sci. 6 (1): 97-106, 2005. (Haziran 2005)
 • Asan A. ISI®’nin kullandığı indeksler: SCI-Expanded, SSCI ve AHCI: Tarihsel gelişim, bugünkü durum ve etki faktörü (IF). OrLab Online Mikrobiyoloji Dergisi. 2 (5): 1-21, 2004.
 • Asan A. Book Review: Identification of Common Aspergillus species, by Dr. Maren A. KLICH (New Orleans-USA). Turkish Journal of Botany. 27 (2): 161-161, 2003.
 • Asan A, Ekmekci S. Contribution to the colonial and morphological characteristics of some Aspergillus species isolated from soil. J Fac Sci Ege Univ 25 (1): 121-139, 2002.
 • Asan A. Check list of Aspergillus and Penicillium species reported from Turkey. Turkish Journal of Botany. 24 (3): 151-167, 2000.
 • Stojchev G, Asan A, Gucin F. Some macrofungi species of European part of Turkey. Turkish Journal of Botany. 22 (5): 341-346, 1998.
 • Simsekli Y, Asan A, Gucin F. Bursa ili'nin çeşitli semtlerinin ev dışı havasında bulunan Penicillium, Aspergillus türleri ve mevsimsel dağılımları (Microbiota of Penicillium and Aspergillus species isolated from outdoor air in various districts of Bursa province and their seasonal distribution) (Turkish, with English summary). Kükem Derg. 21 (1): 13-20, 1998.
 • Guven K, Kivanc M, Karakas N, Asan A. Eskisehir'de tuketilen kultur mantari (Agaricus bisporus (Lange) Imb.) mikroflorasinin belirlenmesi [Determination of microflora of cultivated mushroom (Agaricus bisporus (Lange) Imb. in Eskisehir)]. Kukem Dergisi – Journal of Kukem. 20 (1): 31-36, 1997.
 • Asan A. Trakya Bolgesi misir tarlalari mikrofungus florasi uzerinde arastirmalar-II. (Studies on the microfungi flora occurrence in the corn fields of European Turkey-II). Kukem Dergisi – Journal of Kukem. 20 (1): 9-18, 1997.
 • Asan A. Trakya Bölgesi mısır tarlaları mikrofungus florası –I (Microfungi Flora Occurrence in the Corn Fields of European Part of Turkey-1). Turkish Journal of Biology 21 (1): 89-101, 1997.
 • Asan A, Soran H. Taxonomic problems in Fusarium genus. Kukem Dergisi - Journal of Kukem. 18 (1): 9-18, 1995.
 • Asan A. Mikroorganizma kültür koleksiyonları ve A.B.D. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, Fusarium Araştırma Merkezi (Microorganism Culture Collections and Fusarium Research Center, The Pennsylvania State University, USA). Kükem Dergisi – Journal of Kukem. 17 (2): 23-28, 1994.
 • Asan A. Preservation of some Fusarium species in the sterile soil media. Kukem Dergisi - Journal of Kukem. 17 (1): 33-38, 1994.
 • Asan A, Ekmekçi S. The determination of Penicillium and Aspergillus species in Edirne soils and their seasonal distribution. Turkish Journal of Biology. 18 (4): 291-303, 1994.
 • Asan A. Yaprak döküntülerinde fungal süksesyon (Fungal succession on the leaf litters) (Turkish, with English summary). Ekoloji Çevre Dergisi. 3 (9): 6-8, 1993.
 • Asan A. Toprak oluşumunda biyolojik faktörler (Biological factors on soil formation) (Turkish, with English abstract). Ekoloji Çevre Dergisi. 2 (8): 36-38, 1993.
 • Asan A, Yarcı Y. Trakya'da botanik gezileri (Botany excursions in Trakya Region) (Turkish, with English abstract). Ekoloji Çevre Dergisi. 2 (7): 26-29, 1993.
 • Asan A, Erdemir Ş. Bazı Fusarium Link ex Fr. 1821 (Deuteromycetes) türlerinin çeşitli karbohidratlar içeren besiyerlerinde meydana getirdikleri renk oluşumları üzerinde araştırmalar II. Fusarium graminearum Schwabe 1838 (Studies of the colours produced bu Fusarium Link. Ex Fr. 1821 (Deuteromycetes) species in various carbohydrayes cultures II. Fusarium graminearum Schwabe 1838). Kükem Dergisi. 16 (1): 51-60, 1993.
 • Asan A. Bazı Fusarium Link ex Fr. 1821 (Deuteromycetes) türlerinin çeşitli karbohidratlar içeren besiyerlerinde meydana getirdikleri renk oluşumları üzerinde araştırmalar I. Fusarium equiseti (Corda) Sacc. 1886 (Studies of the colours produced bu Fusarium Link. Ex Fr. 1821 (Deuteromycetes) species in various carbohydrayes cultures I. Fusarium equiseti (Corda) Sacc. 1886). Mikrobiyoloji Bülteni. 27 (1): 71-76,1993.
 • Asan A. Bazı Fusarium Link ex Fr. 1821 (Deuteromycetes) türlerinin çeşitli karbohidratlar içeren besiyerlerinde meydana getirdikleri renk oluşumları üzerinde araştırmalar III. Fusarium moniliforme Sheldon 1904 (Studies of the colours produced bu Fusarium Link. Ex Fr. 1821 (Deuteromycetes) species in various carbohydrayes cultures III. Fusarium moniliforme Sheldon 1904). Kükem Dergisi. 15 (2): 1-6, 1992.
 • Asan A. Bakterilerin sınıflandırılması (Classification of bacteria). Mikrobiyoloji Bülteni. 25 (4): 387-390, 1991.
 • Asan A. Fungus (Mantar)'ların yaşamımızdaki yeri (Important of fungi) (Turkish). Bilim ve Teknik (TÜBİTAK). 23 (274): 46-47, 1990.
 • Soran H, Asan A. Edirne ve civarında yetiştirilen mısırlarda tohumla taşınan fungusların tesbiti üzerinde araştırmalar (Untersuchungen uber die feststellung der pilzeflora an maiskornern in der umgebung von Edirne). Bitki Koruma Bulteni. 27 (1-2): 111-117, 1987.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Demirel R, Kadaifçiler D, Sen B, Yoltas A, Ökten S, Özkale E, Berikten D, Asan A, Samson RA, Haliki Uztan A, Yilmaz Visagie N, Abacı Günyar Ö, Aydoğdu H, Kıvanç M, Özdil S, Dakartepe E. Türkiye'nin Beş İlinde Hastane Yenidoğan Ünitelerinin İç Ortam Havasındaki Mikrofungal Biyoçeşitliliğin Belirlenmesi. 2. Ulusal Mikoloji Günleri 2. Sempozyum. 9-11 Eylül 2015, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. Sempozyum kitapçığı, Sayfa 54-55, 2015. (Eylül 2015)
 • Asan A. Web of Science (SCI-Expanded+SSCI+AHCI) kapsamındaki 27 mikoloji dergisinde çıkan Türkiye adresli yayınların analizi, 1.1.1900-1.6.2015. 2. Ulusal Mikoloji Günleri 2. Sempozyum. 9-11 Eylül 2015, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. Sempozyum kitapçığı, Sayfa 21-22, 2015. (Eylül 2015)
 • Gümüşkaya D, Asan A, Ökten S, Şen B. Bazı kullanılmış kozmetik ürünlerinde bulunan mikrofungusların tespiti (Determination of the Microfungi in Certain Cosmetic Products That Were Used). I. Ulusal Mikoloji Günleri I. Ulusal Sempozyum. Erzurum Teknik Üniversitesi 1-4 Eylül 2014 Erzurum. P-02, Sayfa 57-58, 2014. (Eylül 2014)
 • Asan A. Fungal Kontrol Listeleri (= Check List) ve Türkiye’deki Durum. I. Ulusal Mikoloji Günleri I. Ulusal Sempozyum. Erzurum Teknik Üniversitesi 1-4 Eylül 2014 Erzurum. S-30, Sayfa 49-50, 2014. (Eylül 2014)
 • Özdil S, Asan A, Şen B, Ökten S. Evlerde Kullanılan Buzdolapların İç Havasından İzole Edilen Mikrofunguslar Üzerinde Morfolojik ve Moleküler Çalışmalar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi Kongre Kitabi. M-Mikrobiyoloji-Poster sunum. M-P2-20. Sayfa 1387. 23-27 Haziran 2014, Eskisehir. (Haziran 2014)
 • Asan A. Türk Dergilerinin Web of Science’teki Yeri, İmpakt Faktör (Etki Faktörü) ve h indeks (Position of Turkish Journals in Web of Science, impact factor and h index). 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı. 27-31 Ekim, 2013, Sayfa: 61-79. Akka Antedon, Beldibi-Antalya. http://uhsk.org. ISBN: 978-975-97836-6-2 (Tıp Dergi Yayıncılığında Güncel Yaklaşımlar Panel’inde sunuldu. Panel Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şanda Çalı) [Asan A. Türk Dergilerinin Web of Science’teki Yeri, İmpakt Faktör (Etki Faktörü) ve h indeks. (Güncel hali). TÜBİTAK-ULAKBİM Sağlık Bilimlerinde Süreli yayıncılık-2013 (sempozyum kitapçığında yer aldı). Editör: Orhan YILMAZ, Ankara-2013. Sayfa: 53-74]. (Ekim 2013)
 • Asan A, Asan H. 2011 Yılı Etki Faktörü (Impact Factor) Değeri 1’in Üstünde ve SCI-Expanded Kapsamında Olan Türkiye Kaynaklı Dört Dergideki yayınların Analizi (Analysis of articles placed in four Turkish Journals covered by Web of Science and over 1 impact factor value for the year of 2011). TÜBİTAK-ULAKBİM sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, 10. Ulusal Sempozyum. 15 Aralık 2012, Ankara. Sempozyum Kitapçığı, Sayfa 66-78. Editör: Orhan YILMAZ.
 • Ertuğrul B, Asan A, Şen B. Edirne ilindeki üç farklı yüzme havuzunun sularındaki total bakteri, koliform ve koliform olmayan Gram Negatif bakterilerin kantitatif analizi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Kitabi, Sayfa 1290. 3-7 Eylul 2012, Izmir. (21th National Biology Congress, Proceeding Book, 3-7 September 2012, Izmir-Turkey).
 • Dündar Ö, Asan A, Ökten S. Belirli fungus türlerinin bazı bakteri türleri üzerinde antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Kitabi, Sayfa 1173. 3-7 Eylul 2012, Izmir. (21th National Biology Congress, Proceeding Book, 3-7 September 2012, Izmir-Turkey).
 • Kahya H, Okten S, Asan A. 2012. El kurutma cihazlarinin verdiği havada bulunan mikrofunguslar. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Kitabi, Sayfa 1267-1268. 3-7 Eylul 2012, Izmir. (21th National Biology Congress, Proceeding Book, 3-7 September 2012, Izmir-Turkey).
 • Asan A. Web of Science kapsamındaki Türk Dergilerinin 2010 Yılı etki faktörü (Impact Factor) ve diğer verilerin analizi. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2011. 9. Ulusal Sempozyum-Editörler Toplantısı Kitabı. Editör: Orhan Yılmaz. Sayfa 83-91, 2011. TÜBİTAK ULAKBİM – 24 Aralık 2011, Ankara.
 • Asan A. Web of Science kapsamındaki Türk Dergilerinin etki faktörü (Impact Factor) değerleri. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 8. Ulusal Sempozyum Kitabı. Editör: Orhan Yılmaz. Sayfa 49-58, 2010. TÜBİTAK ULAKBİM – 26 Kasım 2010, Ankara.
 • Asan A. Web of Science kapsamındaki dergilerde yayın bakımından Turkiye’de bir universite örnegi: Trakya Universitesi. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 8. Ulusal Sempozyum Kitabı. Editor: Orhan YILMAZ. Sayfa 80-99, 2010. TUBITAK ULAKBIM – 26 Kasim 2010, Ankara.
 • Asan H, Asan A. Dişhekimliği disiplini örneğinde makale tasarımı ve yayın. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 8. Ulusal Sempozyum Kitabı. Editör: Orhan Yılmaz. Sayfa 100-110, 2010. TÜBİTAK ULAKBİM – 26 Kasım 2010, Ankara.
 • Tan S, Dundar O, Asan A, Okten S. Bazi zirai pestisitlerin mikrofunguslarin gelişimine etkisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Kitabi, PB-029, Sayfa: 293, 2010. 21-25 Haziran 2010, Denizli-Turkiye.
 • Okten S, Sen B, Asan A, Bahadir N. Trakya Universitesi Tip Fakultesi Hastanesi Onkoloji Servisinin ic ortam atmosferinde havayla tasinan mikrofunguslar. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Kitabi, PG-100, Sayfa: 972, 2010. 21-25 Haziran 2010, Denizli-Turkiye.
 • Asan A. WOS SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki Türk dergileri ve ULAKBİM TVBBVT kapsamındaki dergiler. TÜBİTAK-ULAKBİM – Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Süreli yayıncılık 2. Editörler Çalıştayı-2008. Sempozyum Kitabı. S. 35-53, 2008. 21-22 Kasım 2008, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara.
 • Asan A. Web of Science kapsamındaki dergilerde, 1900-1969 yılları arasında çıkmış Türkiye adresli yayınların analizi. TÜBİTAK-ULAKBİM - Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2008. Sempozyum Kitabı. Editör: Orhan YILMAZ. S. 116-126, 2008. 21-22 Kasım 2008, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara.
 • Asan A, Okten SS, Sen B. Kırklareli Hamitabad Termik Santralı civarı toprak ve havadaki fungal konsantrasyonun tespiti, mevsimsel dağılımı ve klimatolojik faktörlerle ilişkisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, poster. Bildiri kitabı, Sayfa: 290. 23-27 Haziran 2008, Trabzon.
 • Asan A, Asan H. SCI-Expanded kapsamında, Dishekimliği-Ağız Cerrahisi ve Tedavisi alanındaki 56 dergide, Türkiye adresli yayınların analizi (1.1.1970-23.9.2007). TÜBİTAK-ULAKBİM - Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007. Sempozyum Kitabı. Editör: Orhan YILMAZ. S. 181-187, 2007. 19 Ekim 2007, Ankara.
 • Asan A. Bilimsel dergilere yayın sunma ve yayın değerlendirme işlemleri. TÜBİTAK-ULAKBİM - Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2006. Sempozyum Kitabı. Editör: Orhan YILMAZ. S. 101-106, 2006, 17 Kasım 2006, Ankara.
 • Asan A. Web of Science’de Türkiye adresli yayınlarla ilgili bazı veriler. TÜBİTAK-ULAKBİM - Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2006. Sempozyum Kitabı. Editör: Orhan YILMAZ. S. 93-100, 2006, 17 Kasım 2006, Ankara.
 • Asan A. SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki Türk Dergileri. TÜBİTAK-ULAKBİM - Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2006. Sempozyum Kitabı. Editör: Orhan YILMAZ. S. 86-92, 2006, 17 Kasım 2006, Ankara.
 • Okten SS, Asan A, Sabuncuoğlu Y, Yavuz E. Edirne Şehri’nin doğusunda iki örnekleme metodu kullanılarak havayla taşınan fungusların sabah ve akşam konsantrasyonlarının belirlenmesi. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi. 21-24 Haziran 2004, Adana. Bildiri kitabı, S. 75.
 • Imali A, Bıyık HH, Asan A. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi atık su arıtma sisteminin giriş, aktif çamur ve çıkış sularının mikrofungus florası üzerine bir araştırma. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi. Mikrobiyoloji Seksiyonu. Kongre Kitabı. S. 38. 4-7 Eylül 2002, Malatya.
 • Kivanç M, Yılmaz N, Akkaya S, Asan A, Güven K, Karakaş N, Mutlu B. Bazı keklerin üretim aşamasındaki mikrobiyal florası. Biyoteknoloji ve Sanayi Kongresi. Kongre Kitabı. S. 147-154. 06-09 Mart 2000, İzmir.
 • Asan A, Gucin F. Istranca dağlarında (Trakya) belirnenen bazı makrofunguslar. X. Ulusal Biyoloji Kongresi. Botanik Seksiyonu, Bildiriler Kitabı. Cild 2. S. 155-162, 1990, Erzurum.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Fungal taksonomide yeni gelişmeler. I. Ulusal Tıbbi Mikoloji Kongresi. Kongre Kitabı. Sayfa: 3. 24-26 Eylul 2014. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 75. Yıl Konferans Salonu, Ankara. (Eylül 2014)
 • Ökten SS, Asan A. Hastane iç ortam havasının mikrobiyal açıdan incelenmesinin önemi. XI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi. Kongre Kitabı. Sayfa: 717-723, 2009. TESKON 2009, İzmir. Link: (Mayıs 2009)
 • Asan A. SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve Etki Faktörü (= Impact Factor). Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2005. 3. Ulusal Sempozyumu. 8-9 Nisan 2005, TÜBİTAK-ANKARA. Sempozyum Kitapçığı. S. 221-263, 2005. (Davetli Konuşmacı) (Kasım 2005)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Asan, A., Aydoğdu, H., Karaltı, İ., Kocagöz, Z.T. (editörler), Altıntaş Kazar, G., Asan, H., Aygül, A., Bıyık, H.H., Dülger, B., Dülger, G., Ersoy Ömeroğlu, E., Giray, G., Görmez, A., Kadaifçiler, D., Kipritçi, Z., Korkmaz Güvenmez, H., Korkmaz, A.F., Masume Uslu, F., Mercimek Takcı, H.A., Örtücü, S., Özşavlı, A., Poyrazoğlu Çoban, E., Selamoğlu, Z., Sesin Kocagöz, A., Sevindik, M., Türksever Tetiker, A., Uğraş, S., Zorba, N.N. (2021). Türkiye Arke ve Bakterileri Listesi (Checklist of the Archaea and Bacteria of Turkey). 951 Sayfa. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını. İstanbul. ISBN: 9786057000439. Link: https://satis.ang.org.tr/urun/turkiye-arke-ve-bakterileri-listesi/ (Aralık 2021)
 • Sesli, E., Asan, A. ve Selçuk, F. (edlr.) Abacı Günyar, Ö., Akata, I., Akgül, H., Aktaş, S., Alkan, S., Allı, H., Aydoğdu, H., Berikten, D., Demirel, K., Demirel, R., Doğan, H.H., Erdoğdu, M., Ergül, C.C., Eroğlu, G., Giray, G., Halikî Uztan, A., Kabaktepe, Ş., Kadaifçiler, D., Kalyoncu, F., Karaltı, İ., Kaşık, G., Kaya, A., Keleş, A., Kırbağ, S., Kıvanç, M., Ocak, İ., Ökten, S., Özkale, E., Öztürk, C., Sevindik, M., Şen, B., Şen, İ., Türkekul, İ., Ulukapı, M., Uzun, Ya., Uzun, Yu.,Yoltaş, A. (2020). Türkiye Mantarları Listesi (The Checklist of Fungi of Turkey). 1177 Sayfa. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını. İstanbul. ISBN: 978-605-70004-2-2. Link: http://satis.ang.org.tr/ (Aralık 2020)
 • Asan, A., Giray, G. SARS Cov-2’nin Epidemiyolojisi. Sayfa: 1-19. İçinde: Koronavirüs pandemisi ve geçmişten günümüze salgın hastalıklar. Kilis 7 Aralık Üniversitesi yayınları. Editör: Mehmet Ali YILDIRIM-Kilis. 2020. 198 Sayfa. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü. 2020. ISBN: 978-605-70196-0-8. (Haziran 2020)
 • Asan, A., Giray, G. Aeromikrobiyoloji. Gece Kitaplığı (Gece Akademi) Yayınları. 143 S. Birinci Baskı. Ankara, 2019. Yayıncı Sertifika No: 15476. Baskı-Cilt Sertifika No: 34559. ISBN: 978-605-7852-71-7. (Mayıs 2019)
 • Asan A. SCI, İmpakt Faktör, Sitasyon Sayısı. Bilimsel Yayınlar Kitabı (416 Sayfa) içinde. Editör: Hamdi AKAN. Sayfa: 285-408. Bilimsel Tıp yayınevi, Ankara, 2010. (124 Sayfalık Kitap Bölümü) ISBN No: 978-975-6058-89-3 (Aralık 2010)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Edirne’de üç ayrı camideki halı ve havadaki mikobiota (Fungal concentration in atmosphere of three mosques and their carpets in Edirne City, Turkey). Melek TİKVEŞLİ (Trakya Üniversitesi) (2013) (Mayıs 2013)
 • Bir Kümes hayvanı Kesim Tesisindeki Farklı Bölümlerin İç Ortam Mikrofungus ve Tavuk Karkasındaki Mikrofungal ve Bakteriyel Konsantrasyonu (The Indoor Airborne Microfungal Flora Concentration in Different Sections of A Poultry Processing Plant, Along With The Microfungal and Bacterial Concentration Found in The Chicken Carcases). Gülay FIRILDAK (Trakya Üniversitesi) (2012) (Mart 2012)
 • Edirne Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi ve Polikliniğinin İç ve Dış Ortamında Havayla Taşınan Fungus ve Bakteriler. Tezi Hazırlayan: Suzan SARICA ÖKTEN (Trakya Üniversitesi) (2008)
 • Edirne İlindeki Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İç ve Dış ortamında havayla taşınan funguslar ve bakteriler. 194 Sayfa. (Airborne fungi and bacteria in the indoor and outdoor of day-care centers in Edirne City, Turkey). PhD Thesis, 194 pp. Trakya University Graduate School of Natural and Applied Sciences. Edirne-Turkey. Tezi Hazırlayan: Halide KARABIYIK AYDOĞDU. (Trakya Üniversitesi) (2006) (Ocak 2006)
 • Tekirdağ ili ev dışı ve ev içi havasındaki mikrofungusların tespiti, mevsimsel dağılımları ve klimatik faktörlerle ilişkisi (Fungal flora in indoor and outdoor air of different residental houses in Tekirdag city (Turkey), seasonal distribution and relatinship with some climatic factors). 149 pp. PhD thesis. Trakya University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Edirne - Turkey.)Tezi Hazırlayan: Burhan ŞEN (Trakya Üniversitesi) (2005)
 • Kuzey Trakya dağlık yetişme ortamı bölgesinde kayın, meşe, karaçam ormanlarındaki toprak mikrofunguslarının mevsimsel değişimi (Seasonal changes of the soil microfungi in the pure stands of beech, oak and pine at the mountainous site of Northern Thrace) (TÜBİTAK Dökümantasyon Merkezi Tez No: 121169).Tezi Hazırlayan: Ömer KARA (İstanbul Üniversitesi) (2002)* *Prof. Dr. Ahmet ASAN, bu tezin yürütülmesinde yardımcı danışman olarak görev yapmıştır. Birinci danışman, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Doğan KANTARCI’dır. (Mayıs 2002)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Tuğba Korur Kolanlarlı: Orman toprağından izole edilen Penicillium türleri üzerinde, morfolojik, koloniyal ve moleküler çalışmalar (Penicillium species which isolated from forest soil; morphological, colonial and molecular studies). Yüksek Lisans Tesi – MSc Thesis. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Edirne, 19 Haziran 2017. (Haziran 2017)
 • Eda Gizem Ayan: Orman toprağından izole edilen Aspergillus türleri üzerinde, morfolojik, koloniyal ve moleküler çalışmalar (Morphological, colonial and molecular studies of Aspergillus species isolated from forest soil). Yüksek Lisans Tesi – MSc Thesis. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Edirne, 19 Haziran 2017. (Haziran 2017)
 • Meltem Kaya Tuz: Devam sütlerinde aflatoksin M1’in araştırılması (Determination of aflatoxin M1 on follow-on milk). Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Edirne, 03 Kasım 2016. (Yardımcı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Suzan Ökten) (Kasım 2016)
 • Elçin Tüney: Bazı mikrofungusların ITS, β-tubulin ve actin gen dizilerine göre moleküler Tanısı. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. 49 Sayfa. 23 Şubat 2016. Edirne. (Şubat 2016)
 • Ebru Turan Sert. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ ORMAN ve YABAN HAYATI KORUMA ALANINDAN İZOLE EDİLEN PROTOSTELIOMYCETES GRUBU ORGANİZMALARIN TEŞHİS ve TANIMLARI. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitusu. YL Tezi. Ocak 2015, Edirne. (Ocak 2015)
 • Döndü Gümüşkaya. Bazı Kullanılmış Kozmetik Ürünlerinde Bulunan Mikrofungusların Tespiti. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. Edirne. (Ocak 2014)
 • Evlerde kullanılan buzdolapların iç havasından izole edilen mikrofunguslar üzerinde morfolojik ve moleküler çalışmalar (Morphological and molecular studies on microfungi isolated from indoor air of refrigerators used at homes). Tezi Hazırlayan: Soner ÖZDİL. (Trakya Üniversitesi, 2013). Edirne (Haziran 2013)
 • Pirinçle Taşınan Mikrofunguslar Üzerinde Araştırmalar (RESEARCH ON RICE-BORNE MICROFUNGI) Tezi Hazırlayan: Dönüş KÖKVER. (Trakya Üniversitesi, 2012)
 • Edirne İlindeki Kapalı Bazı Yüzme Havuzu sularında ve iç ortam havasındaki Fungal Flora ve Bakteri Konsantrasyonun Belirlenmesi (Determination of fungal flora and total amount of bacteria in pool water at indoor air of different swimming pools in Edirne city) Tezi Hazırlayan: Berşan ERTUĞRUL. (Trakya Üniversitesi) (2012)
 • Belirli Fungus türlerinin Bazı Bakteri Türleri Üzerinde Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması. (Researching of Antimicrobial Activities on Some Species of Fungi to some species of Bacteria) Tezi Hazırlayan: Öztürk Dündar: (Trakya Üniversitesi) (2011)
 • Edirne İlindeki Huzurevinin Farklı Bölümlerindeki İç Ortam Havası Fungal Flora ve Bakteri Konsantrasyonunun Belirlenmesi (Fungal Flora and Bacteria Concentrations Determine in Indoor Air the Different Stations of Welfare Home in Edirne City (Turkey) Tezi Hazırlayan: Öznur Yılmaz: (Trakya Üniversitesi) (2010)
 • Bazı Fungal Türlerin Standart ve İçeriği Değiştirilmiş Besiyerlerindeki Mikroskobik ve Makroskobik Yapılarının İncelenmesi (Microscopic and Macrosopic Investigations of Some Fungal Species in Standard and Modified Media) Tezi Hazırlayan: Nurcan BAHADIR: (Trakya Üniversitesi) (2009)
 • Edirne Selimiye Camii Kütüphanesi’nin iç ve dış havasındaki mikrofunguslar. Tezi Hazırlayan: Hanım Sinem KIZILYAPRAK (Trakya Üniversitesi) (2007) [Kizilyaprak HS. 2007. Edirne Selimiye Camii Kutuphanesi’nin ic ve dis havasindaki mikrofunguslar (Indoor and outdoor airborne microfungi in library of Edirne Selimiye Mosque). MSc Thesis. 49 pp. Trakya University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Edirne-Turkey]
 • Edirne ilindeki 5 farklı ilköğretim okulunun iç havasındaki bakterial ve fungal flora (Bacterial and fungal flora in indoor air of 5 different primary schools of Edirne) (TÜBİTAK Dökümantasyon Merkezi Tez No: 133119) Tezi Hazırlayan: Halide KARABIYIK AYDOĞDU (Trakya Üniversitesi) (2002)
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin farklı bölümlerindeki iç ortam havası fungus ve bakterilerinin belirlenmesi [Monitoring indoor airborne fungi and bacteria in THA different parts of Trakya University Hospital (Edirne-Turkey)] (TÜBİTAK Dökümantasyon Merkezi Tez No: 133110) Tezi Hazırlayan: Suzan SARICA ÖKTEN (Trakya Üniversitesi) (2002)
 • Edirne İli Karaağaç bölgesi sebze ekim alanlarındaki atmosferik fungal flora üzerinde araştırmalar (The Studies on atmospherical fungal flora in vegetable growing fields of Karaağaç region of Edirne province) (TÜBİTAK Dökümantasyon Merkezi Tez No: 78876) Tezi Hazırlayan: Burhan ŞEN (Trakya Üniversitesi) (1998)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • - Ankara Mikrobiyoloji Derneği (1987-2000) - Kültür Koleksiyonları, Biyoteknoloji ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Derneği (1987- ) - Türkiye Mikrobiyoloji Cemiyeti (1987-2016) - AIDS savaşım Derneği (1988-2005) - Mycological Society of America (1992-1993) (Ocak 2016)

Editörlük / Yayınlama

 • Ahmet Asan, Faruk Selçuk, Mustafa Sevindik, Gülay Giray (Editörler) (2022). Genel Mikoloji. I-XIII + 528 Sayfa. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara. ISBN: 978-625-427-240-0. E-ISBN: 978-625-427-238-7. (Ekim 2022)
 • Asan, A., Aydoğdu, H., Karaltı, İ., Kocagöz, Z.T. (edlr). (2021). Türkiye Arke ve Bakterileri Listesi (Checklist of the Archaea and Bacteria of Turkey). 951 Sayfa. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını. İstanbul. ISBN: 9786057000439. (Aralık 2021)
 • Sesli, E., Asan, A. ve Selçuk, F. (edlr.). (2020). Türkiye Mantarları Listesi (The Checklist of the Fungi of Turkey). XVII + 1177 Sayfa (XVII + 1177 pp). Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını. Istanbul. ISBN: 978-605-70004-2-2. (Aralık 2020)
 • Editoriyal Kurul - Editorial Board Üyeliği: Turkish Journal of Botany (Eylül 2014)
 • Danışma Kurulu (Advisory Board) Üyeliği: Journal of Basic Microbiology 1 Ocak 2007 – . Almanya’da yayınlanıyor, SCI-Expanded kapsamında; Turkish Journal of Botany (Türk Botanik Dergisi): 1 Ocak 2001- 31 Aralık 2008 arası, Nisan 2009’da SCI-Expanded kapsamına alındı, TÜBİTAK Yayınlıyor; Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski Adı: Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi). 1 Ocak 2004; IUFS Journal of Biology, 1 Ocak 2008-İstanbul Üniversitesi Yayınlıyor, Thomson Reuters Zoological Record Indeksi tarafından taraniyor; Mantar Dergisi – The Journal of Fungus1 Ocak 2010 – Selçuk Üniversitesi Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayınlıyor.
 • Editör: Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi / Trakya University Journal of Science. 15 Kasım 2002–07 Eylül 2004.Trakya Üniversitesi Yayınlıyor. Dergi Sitesi: http://fenbil.trakya.edu.tr/tujs/ (Kasım 2002)

Yapılan Hakemlikler

 • Hakemlik: Turkish Journal of Botany (Mayıs 2016)
 • Hakemlik: Environmental Monitoring and Assessment (Şubat 2016)
 • Hakemlik: Indoor and Built Environment (Ekim 2015)
 • Hakemlik: Turkish Journal of Botany (Nisan 2014)
 • Hakemlik: Science of the Total Environment (Ocak 2014)
 • Hakemlik Yaptığı Dergiler: Journal of Basic Microbiology (Almanya-SCI kapsamında); Environmental Monitoring and Assessment (Hollanda-SCI-Expanded kapsamında); Atmospheric Environment (ABD-SCI-Expanded kapsamında); Chemosphere(İngiltere-SCI-Expanded kapsamında); Fresenius Environmental Bulletin (Almanya-SCI-Expanded kapsamında); Mycotaxon (ABD-SCI-Expanded kapsamında); Journal of Food Safety (ABD-SCI-Expanded kapsamında); Pharmaceutical Biology (ABD-SCI-Expanded kapsamında); Biofouling (İngiltere-SCI-Expanded kapsamında); Journal of Environmental Management (İngiltere-SCI-Expanded kapsamında); Indoor Air (Danimarka-SCI-Expanded kapsamında); Indoor and Built Environment (İsviçre-SCI-Expanded Kapsamında); Ekoloji (İzmir-21.7.2008’de SCI-Expanded kapsamına alındı; Turkish Journal of Botany (Türkiye-SCI-Expanded kapsamında); Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (Trakya Üniversitesi-Zoological Record); Journal of Applied Biological Sciences (JABS) [Nobel Yayınevi (Ankara); Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi (Anadolu Üniversitesi); Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi); Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi (Eski Adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) (On-Line dergi); Gazi Univ J Sci (Gazi Üniversitesi); Journal of the Faculty of Science (JFS) Ege Üniversitesi; Jordan Journal of Biological Sciences (Ürdün); IUFS Journal of Biology (İstanbul Üniversitesi-Zoological Record); ANKEM Dergisi (Antibiyotik ve Kemotarepi Derneği (İstanbul); Polish Journal of Environmental Studies (Polonya-SCI-Expanded); Czech Mycology (Çek Cumhuriyeti); Science of the Total Environment (Hollanda-SCI).

Projeler

 • Rasime Demirel, Ahmet Asan, Burhan Şen, Duygu Kadaifçiler. Türkiye’nin Toprak Kaynaklı Isıya Dirençli Aspergillus Cinsi Üyelerinin Polifazik Taksonomisi. (TÜBİTAK 1001 Projesi, araştırmacı). (Haziran 2018)
 • Ahmet Asan, Eda Gizem Ayan. Orman Toprağından İzole Edilen Aspergillus Türleri Üzerinde Morfolojik, Koloniyal ve Moleküler Çalışmalar (TUBAP, Yürütücü) (Temmuz 2017)
 • Bazı mikrofungusların ITS, β-tubulin ve actin gen dizilerine göre moleküler Tanısı (TUBAP Yürütücü) (Nisan 2016)
 • 2015 Yılı Performans Projesi 2 (Ocak 2016)
 • 2015 Yılı Performans Projesi 1. (Kasım 2015)
 • Kesin Fungus Tür Tayini İçin Multilokus Dizi Analizi (MLSA) Tabanlı Bir Yöntem Geliştirilmesi (TUBITAK 1001 Projeleri Kapsamında). Yürütücü: Doç. Dr. Burhan Şen. Araştırmacı: Prof. Dr. Ahmet Asan (Ocak 2015)
 • Evlerde kullanılan buzdolapların iç havasından izole edilen mikrofunguslar üzerinde morfolojik ve moleküler çalışmalar. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ahmet ASAN Yardımcı Araştırıcı : YL Öğrencisi Soner Özdil. Başlama Tarihi: Eylül 2012. Bitiş Tarihi: Temmuz 2013. Destekleyen Kuruluş: Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (Temmuz 2013)
 • Edirne’de 3 ayrı Camideki Halı ve Havadaki Mikrofungal Flora Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ahmet ASAN Yardımcı Araştırıcı : Doktora Öğrencisi Melek TİKVEŞLİ Başlama Tarihi : 20.5.2009 Bitiş Tarihi : 13.6.2013 Destekleyen Kuruluş : Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (Haziran 2013)
 • PESI Projesi (1.5.2008-1.5.2011). Avrupa Birligi tarafından desteklenen ve kısaca PESI (A Pan-European Species directories Infrastructure) adıyla bilinen proje, Mayıs 2008 itibariyle başlamış ve 3 yıl sürmüştür. Link: < http://www.eu-nomen.eu/pesi/>. Projede 26 ülkeden 45 kuruluş yer almış ve 6 çalışma paketi (Work packages = WP) olmuştur. Proje Genel Koordinatörü ve WP1 lideri Amsterdam Üniversitesi Zooloji Müzesi'nden Dr. Yde De JONG’dur. WP3 Paketi Koordinatörü ise Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Nihat AKTAÇ’dır. Prof. Dr. Ahmet ASAN, bu projede Türkiye’nin Fokal Point’i (Bilimsel verilerin derlenmesinden sorumlu) ve finansal işlerden sorumlu personel olarak görev yapmıştır. (Temmuz 2011)
 • 3 yıl süreli (Nisan 2012 – Nisan 2015) TÜBİTAK 1001 Projesi’nde yürütücü. Bu projede, 5 ayrı üniversiteden araştırmacı yer almış ve 4 lisansüstü öğrencisi burs almıştır. Proje Haziran 2015'de başarıyla sonuçlandırılmıştır (Ocak 2011)
 • Belirli fungus türlerinin bazı bakteri türleri üzerindeki antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ahmet ASAN Yardımcı Araştırıcı : YL Öğrencisi Öztürk DÜNDAR Başlama Tarihi : Nisan 2010 Bitiş Tarihi : 15 Aralık 2011 Destekleyen Kuruluş : Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
 • Belirli fungus türlerinin standart ve içeriği değiştirilerek ve modifiye edilmiş besiyerleri kullanılarak makroskobik ve mikroskobik yapılarının incelenmesi Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ahmet ASAN Yardımcı Araştırıcı : YL Öğrencisi Nurcan BAHADIR Başlama Tarihi : Aralık 2008 Bitiş Tarihi : Nisan 2010 Destekleyen Kuruluş : Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisinin İç Ortam Atmosferinde Havayla Taşınan Mikrofunguslar Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ahmet ASAN Yardımcı Araştırıcı : Arş. Gör. Dr. Burhan ŞEN, Arş. Gör. Suzan Sarıca ÖKTEN Başlama Tarihi : 27.01.2007 Bitiş Tarihi : 26.01.2010 Destekleyen Kuruluş : Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
 • Kırklareli Hamitabad Termik Santral Civarı toprak ve havadaki fungal konsantrasyonun tesbiti, mevsimsel dağılımı ve klimatolojik faktörlerle ilişkisi Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ahmet ASAN Yardımcı Araştırıcı : Arş. Gör. Dr. Burhan ŞEN, Arş. Gör. Suzan Sarıca ÖKTEN Başlama Tarihi : 27.05.2003 Bitiş Tarihi : 25.05.2006 Destekleyen Kuruluş : Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
 • Tekirdağ İli Ev Dışı ve Ev İçi Havasındaki Mikrofungusların Tesbiti, mevsimsel Dağılımları ve Klimatik Faktörlerle İlişkisi Proje Yürütücüsü : Doç.Dr. Ahmet ASAN Yardımcı Araştırıcı : Arş. Gör. Burhan ŞEN Başlama Tarihi : 02.08.2001 Bitiş Tarihi : 02.08.2003 Destekleyen Kuruluş : Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Edirne ili şehir havasındaki mikrofungusların tesbiti ve mevsimsel dağılımları Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ahmet ASAN Yardımcı Araştırıcı : Arş. Gör. Burhan ŞEN Başlama Tarihi : 22.09.1999 Bitiş Tarihi : 22.03.2001 Destekleyen Kuruluş : Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Trakya Bölgesi mısır tarlaları mikrofungus florası üzerinde araştırmalar”. Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Ahmet ASAN Başlama Tarihi : 25.04.1995 Bitiş Tarihi : 25.10.1996 Destekleyen Kuruluş : Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu
 • “Edirne ili topraklarından izole edilen Aspergillus Mich. ex Fr. ve Penicillium Link ex Fr. türleri üzerinde taksonomik ve ekolojik araştırmalar”. Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Sanver EKMEKÇİ Yardımcı Araştırıcı : Araş. Gör. Ahmet ASAN Başlama Tarihi : 02.03.1990 Bitiş tarihi : 02.03.1992 Destekleyen Kuruluş : Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » 1001

Türkiye’nin Toprak Kaynaklı Isıya Dirençli Aspergillus Çeşitliliğinin Belirlenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Eskişehir Teknik Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Bakteriyoloji (Bacteriology) (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1996-2010)

BIY 201 Genel Mikrobiyoloji I (General Microbiology I) (Biyoloji Bölümü) 1993-

 • Türkçe: Mikrobiyolojinin tarihsel gelişimi. Mikroorganizmaların canlılar arasındaki yeri. Mikroorganizma inceleme teknikleri. Mikrobiyal Anatomi: Canlı sistemlerin organizasyonu, Mikroorganizmaların morfolojik özellikleri. Mikroorganizmaların dormant formları ve hücre içindeki membran yapıları. Mikrobiyal Metabolizma: Fermentasyon ve solunum. ATP yapım şekilleri ve azotlu maddelerin biyosentezi. Mikrobiyal Üreme: Üremenin matematiksel olarak açıklanması: Üreme kinetiği. Populasyon büyümesinin ölçülmesi. Mikrobiyal Üremenin Kontrolü: Mikrobiyal üreme üzerinde çevresel faktörlerin etkisi. Mikrobiyal taksonomi. Tıbbi Mikrobiyoloji: Giriş. Mikroorganizmalar ve insanlar arasındaki etkileşim. Normal insan mikrobiotası mikroorganizmalarda virülens faktörleri. Konukçu savunma mekanizmaları. 

  İngilizceHistorical development of microbiology, the place of microorganisms in the living world, inspection techniques of microorganisms, microbial anatomy: organization of living systems, morphological properties of microorganisms, dormant forms of microorganisms and membrane structure in the cell. Microbial metabolism: Fermentation and respiration. Formats of ATP synthesis and biosynthesis of nitrogenous substances. Microbial growth, Expression of mathematical growth of microorganisms: Kinetics of growth. Calculation of population growth. Control of microbial growth: Environmental factors on microbial growth. Microbial taxonomy. Medical microbiology: Introduction. Interaction between microorganisms and humans. Normal human microbiota-microbial flora. Virulens factors of microorganisms. Host defense mechanisms.  

BIY 330 Besin Mikrobiyolojisi (Food Microbiology) (Seçmeli) (Biyoloji Bölümü) 2000-

 • Türkçe:  Besin Mikrobiyolojinin tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu. Mikroorganizma-gıda ilişkileri. Gıdalarda bulunabilen önemli mikroorganizmalar. Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler. Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar. Besin saklama metodları. Kontaminasyonun ve mikrobiyal gelişmenin önlenmesi. Besin bozulması: Giriş ve Besin Bozulmasının Nitelikleri Et, süt, yumurta, meyve-sebze, konserve gıdalar, hububat ürünleri, fermente alkollü içecekler ve diğer gıdalardaki besin bozulmaları. Canlı Bitki ve Hayvanların Kontaminasyonu Kontaminasyon yapan mikrofloranın yapısı Bozulmaya neden olan mikroorganizmaların gıdalarda yaptığı değişiklikler, Gıda güvenliği. Besinlerin mikrobiyolojik üretimi. Biyoteknoloji: Mikrobiyolojinin endüstriyel uygulamaları 

  İngilizce: Historical development and current status of food microbiology. Relation of microorganisms and food, microorganisms can be found in the foods, factors effected microbial growth in the foods. Food spoilage, microbial diseases sourced from food. Methods for preservation of foods. Contamination and prevent of microbial growth in foods. Spoilage of foods such as meat, milk, egg, fruit-vegetable, canned foods, cereals, fermented beverages. Food safety. Microbiological production of foods. Biotechnology: Industrial applications of microbiology.

BIY 426 Genel Mikoloji (General Mycology) (Seçmeli) (Biyoloji Bölümü) 2015-

 • Türkçe: Giriş ve mikolojinin tarihsel gelişimi, fungusların önemi,  somatik yapıları, funguslarda çoğalma ve sınıflandırma. Gymnomycota, Mastigomycota ve  Amastigomycota Divisio’larının özellikleri ve içerdiği gruplar. Ascomycotina, Basidiomycotina ve Deuteromycotina Subdivisio’larının özellikleri ve kapsadığı funguslar. İnsan, hayvan ve bitkilerde patojen olan fungus türleri. Fungal ekoloji. Fungusların ürettiği mikotoksinler. One fungus one name  sistemi.
  İngilizce: Introduction and historical development of  mycology, somatic structures, reproduction and classification of fungi. Characteristics of Gymnomycota, Mastigomycota and groups of them. Characteristics of Ascomycotina, Basidiomycotina and Deuteromycotina subdivisions. Fungal ecology. Fungal species that patogen in human, animal and plants. Mycotoxins that produce by fungi. One fun gus one name system. 

BIY 444 Bitirme Çalışması (Biyoloji Bölümü) 2001-

BIY 752 Atmosfer Mikrobiyolojisi (Atmospherical Microbiology) (YL-MSc) 2009-2015 (Seçmeli-Elective)

 • TürkçeMikroorganizmaların doğal habitatlarından olan atmosfer, yüksek yoğunlukları, ekstrem sıcaklık değişiklikleri, organik maddelerin düşük konsantrasyonları ve elde edilebilir suyun kıtlığıyla karakterizedir. Bu derste, atmosferde bulunan mikroorganizmalar ve özellikleri, atmosferde bulunma oranları ve muhtemel nedenleri, havadan mikrobiyolojik örnekleme teknikleri, atmosfer mikroorganizmalarının orjini, havayla taşınan mikrobiyal hastalıklar ve hava kaynaklı alerjenler hakkında bilgi verilmektedir 

  İngilizce: Atmosphere is natural habitat of microorganisms but it has several problems for living of microorganisms in there such as, UV light, extreme temperature changes, low level of organic substances and water. Type of microorganisms and properties of them, percentage of them in the atmosphere and probable reasons, sampling techniques for microorganisms from air, origine of atmospherical microorganisms, airborne microbial diseases and airborne allergens.  

BIY 760 İleri Mikrobiyoloji (Advanced Microbiology) (YL-MSc) 1998-(Zorunlu-Compulsory)

 • Türkçe: 
  Tarihçe, dersin önemi. Epidemiyoloji. İnfeksiyon ve konukçu direnci, infeksiyon hastalıklarının bulaşması, infeksiyonun oluş nedenleri. Virulens faktörleri. Nonspesifik konukçu direnci (mikroorganizmalara karşı savunmanın ilk hattı, fagositoz ve inflamasyon). Antijen ve antikorlar. Antikorların bağışıklıktaki rolü. Hücre aracılığıyla bağışıklık. Serum ve aşılar. Patojenik mikroorganizma - insan ilişkileri. Solunum, sindirim, ve genitouriner sistem aracılığıyla insanlara geçen patojenik mikroorganizmalar. Sinir sisteminin mikrobiyal hastalıkları. Deri veya hayvan ısırmasıyla ve Arthropodlarla insanlara geçen patojenik mikroorganizmalar. 

  İngilizceHistory, important of medical microbiology. Epidemiology. Infection and host resistance, transmission of infectious diseases, the causes of infections. Virulence factors. Nonspesific host resistance (The first line of defense: fagositosiz and inflamation). Antigens and antibodies. The role of antibodies in immunity. Cell-mediated immunity. Antisera and vaccines. Relationships of humans and microbes. Microorganisms that enter the body via the respiratory, digestive and genitourinary tract. Microbial diseases of nervous system. Pathogens that enter the body via the skin or by animal bites and via arthropod bites. 

BIY 775 Bilimsel Yayın Teknikleri (YL-Doktora öğrencileri için, Fen Bil. Enst. Biyoloji Anabilim Dalı, Zorunlu ders), Eylül 2016 -

 • Türkçe: Bilimin tanımı, bilimsel yöntem, araştırmanın tanımı ve türleri, araştırma süreci ve teknikleri, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmanın planlanması ve aşamaları. Bilgiye ulaşım yöntemleri, dergileri tarayan indeksler, örneklem ve veri toplama şekilleri, istatistiğin önemi. Verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlanması. Yayının ana hatlarının hazırlanması, başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular ve tartışma ve öneriler. Bilimsel makale yazımı. Bilimsel yayınlardan alıntı yapma şekilleri, kaynak gösterme, yayın türleri, çizelge ve şekil hazırlama. Yayını sunmak için bilimsel dergi seçimi, hakem raporları ve düzeltmeler.
  İngilizce: The definition of science, scientific method, definitation of research and type of researchs, error sources in research, research process and techniques, the planning and stages of research. Methods to access knowledge, sampling and accumulation of data. Indexes. Sampling and data collecting methods. Important of statistics. Treat, solution and comments of data. Preparation of main titles of manuscript, title, abstract, introduction, method, results and discussion, proposals. Writing of scientific article. Citation methods from scientific publications, type of citations, type of publications, preparation of table and figures. Choosing of scientific journal for submit of manuscript; evaluation of referee reports and correction of manuscript.    

BIY 806 Mikrofungusların Taksonomi ve Ekolojisi (Taxonomy and Ecology of Microfungi) (Doktora-PhD) 1996-2015(Seçmeli-Elective)

 • Türkçe: Mikrofungusların mikroorganizmalar arasındaki pozisyonu ve genel özellikleri. Mikrofungusların somatik yapıları, sporulasyonu ve üreme yapılarının morfolojisi. Mikrofungusların sınıflandırılması: Taksonomik karakteristiklerin geçerliliği ve Saccardo Sistemi. Tek isimli-One fungus one name sınıflandırma sistemi. Konidiyal ontogeni. Tıbbi, ekonomik ve tarım bakımından önemli olan mikrofunguslar ve bunların ekolojik özellikleri. Mikrofungusların toprak, hava, tohum, gıda ve sudan izolasyon metodları ve saklanması. Yaprak ve odunları tahrip eden mikrofunguslar. Ekstrem habitatlarda yaşayan mikrofunguslar. 

  İngilizce:  Position of  microfungi in the microorganims and their general characteristics. Somatic structures, sporulation and morphology of reproduction structures of microfungi. Classification of microfungi: Validity of taxonomical characteristics and Saccardoan system. One fungus one name classification system. Conidial ontogeny. Definitation of medically, economically and agriculturally important microfungi and their ecological properties. Methods of isolation of microfungi from soil, air, seed, food and water and preservation. Microfungi that degradation of leaves and woods. Microfungi living in extreme habitats. 

BIY 817 İleri Mikoloji (Advanced Mycology) (Doktora-PhD) 1998-(Zorunlu-Compulsory)

 • Türkçe: Tarihçe ve Mikolojinin temelleri. Mikroskobik ve kolonial morfololoji, seksüel ve aseksüel üreme. Fungal kültürlerin izolasyonu için laboratuvar prosedürleri: fungal Örneğin direkt incelenmesi, örneğin kültürasyonu, en çok kullanılan besiyerleri ve örneklerin incelenmesi. Yaygın fungal contaminantlar: Septalı ve saptasız olan kontaminantlar. Yüzeyel ve dermatofitik funguslar ve mayalar. Subkutan ve ve sistemik mikozlara neden olan funguslar.
  İngilizce: History and basics of mycology: Microscobic and colonial morphology, asexual and sexual reproduction. One fungus one name taxonomic system. Laboratory procedures for fungal culture and isolation: Direct examination of the specimen, culturing the specimen, primary fungal media and examining the culture. Common fungal contaminants: Septate and aseptate contaminants. Superficial and dermatophytic fungi. Yeasts. Fungal organisms causing subcutaneous and systemic mycoses. 

BIY7 41 Mikoloji (Mycology) (YL-MSc) 1995-(Seçmeli-Elective)

 • Türkçe: Funguslar hakkında genel bilgi ve tarihçe. Fungusların önemi,  somatik yapıları, funguslarda çoğalma ve sınıflandırma. Gymnomycota, Mastigomycota ve  Amastigomycota Divisio’larının özellikleri ve içerdiği gruplar. Ascomycotina, Basidiomycotina ve Deuteromycotina Subdivisio’larının özellikleri ve kapsadığı funguslar. İnsan, hayvan ve bitkilerde patojen olan fungus türleri. Fungusların ürettiği mikotoksinler. Yararlı ve zararlı funguslar.

  İngilizce: History and general information about fungi. Systematics of fungi, taxonomical categeries. Basic structures of fungi. Information on Myxomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes-Fungi Imperfecti. Life cyclus of some fungi. Pathogen fungi for human, animal and people plants. One fungus one name taxonomic system. Mycotoxins and mycotoxin producing fungi. Useful and harmful fungi 

BIY7 90 Seminer

 • Yüksek lisans öğrencilerine verilen bir konunun hem sunum ve hemde kitapçık halinde hazırlanması esasına dayanır.

Çevre Mikrobiyolojisi (Environmental Microbiology) (1997-1999 Güz, T.Ü. Çorlu Müh. Fak. Çevre Müh. Böl. Servis dersi)

Genel Biyoloji I Laboratuvarı (General Biology I Lab.) (Biyoloji Böl., 1994-1996)

Genel Mikrobiyoloji I Lab. (General Microbiology I Lab.) (Biyoloji Bölümü) 1993-2005

 • Türkçe: Sterilizasyon ve Sterilizasyon teknikleri, Çevremizdeki mikroorganizmaların izole edilmesi, Ekim Teknikleri, Bakterilerde Gram Boyama yönteminin uygulaması, Mikroorganizmaların boyutlarını ölçme teknikleri, topraktan anaerobik bakterilerin izole edilmesi, mikroorganizmalarda canlı kültürel sayım yöntemleri, bakterilerde endospor boyama, sütün kalitesinin incelenmesi, gıda maddelerinin mikrobiyal analizi, bakterilerde karbonhidrat metabolizması  

  İngilizceStudy techniques in microbiology laboratuary, study of environmental microbiology, sterilization techniques, the theory of biogenesis-abiogenesis, isolation techniques of microorganisms from air and needs media for it, inspection of microorganims in the microscope, Gram stain, measure size of microorganims, isolation of anaerobic bacteria from soil, Enumeration of microorganisms, Spore stain of bacteria, Microbiological analysis of milk and carbohydrate metabolism.  

Genetik II (Moleküler Genetik) [Genetics II (Molecular Genetics)] (Biyoloji Böl., 1993-1998)

Mikrobiyal Ekoloji (Microbial Ecology) (Seçmeli) (Biyoloji Böl., 1998-2010)

Mikrobiyoloji (Microbiology) (1993-1994 Bahar, T.Ü. Kırklareli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu servis dersi)

Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri (Research Technics in Sport Science) (1996-1999 Güz, T.Ü. Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu servis dersi)

Su Mikrobiyolojisi (Water Microbiology) (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1996-2010)

Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Medical Biology and Genetics) (1994-1995 Bahar, T.Ü. Tıp Fak., Servis Dersi)

Tıbbi Genetik (Medical Genetics) (1993-1994 Bahar, T.Ü. Kırklareli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu servis dersi)