» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • CANITEZ T., GÜNER A.F. ;''Tarihi Yapılarda Mekansal Dönüşümün Sınırları: Mihran Hanım Konağı'', IX. Uluslararası Sinan Sempozyumu, s:569-576, 21-22 Nisan 2015, Edirne (Nisan 2015)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

  • TMMOB Mimarlar Odası