» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, “Modernizmden Postmodernizme Değişen Özne Anlayışının Sanata Etkileri”, Temaşa Felsefe Dergisi 15 (2021): 202-213
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Platon'un Düşünce Serüveni: Felsefe Üzerine Felsefi Bir Sorgulama", Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 41, Mart 2020, ss. 77-94. (Mart 2020)
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Meslek Üzerine Eleştirel Bir İnceleme", Felsefe ve Sosyal-Siyasal Bilimler, Vol. 46, 2020: 65-77.
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Necati Öner: Bir Türk Felsefeci”, Felsefe ve Sosyal-Siyasal Bilimler Dergisi, Sayı: 42, 2018: 59-69.
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "'Eğlenmek' Üzerine Felsefi Bir Deneme", Felsefe Dünyası, Sayı 66, Güz 2017, ss. 232-251. (Aralık 2017)
  1
  ATIF
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Sosyal Bilimlerin Epistemolojik Temelleri", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 32, Aralık 2016, 361-376. (Aralık 2016)
  4
  ATIF
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Akıl ve Zeka Kavramları Üzerinden Bir Medeniyet Okuması", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 29, Mart 2016, ss. 223-240. (Mart 2016)
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Müzik, Tasavvuf ve Felsefe Bağlamında 'Perde' Kavramı", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 11, Ocak 2016. (Ocak 2016)
  5
  ATIF
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Sözlü Kültür ve Aşık Veysel", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, Aralık 2015, ss. 171-194. (Aralık 2015)
  5
  ATIF
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Makamsal Müzik ve Kant Estetiği", FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 20, Kış 2015, ss. 336-354. (Aralık 2015)
  2
  ATIF
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Saf Aklın Eleştirisi'nde Matematik ve Empirik Kavramların Şematizmi Sorunu", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 2, ss. 97-114. (Aralık 2014)
  1
  ATIF
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Antik Yunan Felsefesinde Fantasia'nın Epistemolojik Rolü", FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 17 Bahar 2014, ss. 265-287. (Haziran 2014)
  11
  ATIF
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, “Politeia'daki Bölünmüş Çizgi Analojisi'nde Matematik Ara Nesneler Sorunu”, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities, Cilt III, Sayı: 1, Haziran 2013, ss. 111-124. (Haziran 2013)
  2
  ATIF
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, “Türk Düşünce Tarihi'nde Mehmet İzzet'in Yeri ve Önemi”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı 18, Dergah Yay., İstanbul Ekim 2010, ss. 105-128. (Ekim 2010)
  3
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Schleiermacher's Reception of Plato", The Flight of Owls: Ways of Reception of Ancient Greek Philosophy in Germany, Thessaloniki, 7-9 October, 2016. (Ekim 2016)
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "19. Yüzyıl Saz Şairleri ve Günümüz Dil Problemleri", Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu, 21-23 Ekim 2015, Edirne. (Ekim 2015)
  1
  ATIF
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Seyr-i Sülûk Türküleri", I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk Tasavvuf Kültürü ve Gelenekleri, İstanbul 2014. (Ekim 2014)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, Contemporary Turkish Philosophy and Its Historical Roots, Faculty of Islamic Studies, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 26 April-02 May, 2015. (Nisan 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, “Kant'a Giden Yolda Leibniz, Wolff ve Baumgarten”, Toplum Bilimleri Dergisi Cilt: 6, Sayı: 11 (Ocak-Haziran), 2012, ss. 129-146. (Haziran 2012)
  13
  ATIF

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu - Kant Estetiği Bağlamında Anadolu Müziğini Yeniden Düşünmek, MSGSÜ, Bomonti Yerleşkesi, Konferans Salonu, İstanbul 2018. (Mayıs 2018)
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu - Kapitalizmin Yeni Bir Aldatmacası: Meslek Ahlakı, Trakya Üniversitesi, Edirne 2016
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Platon'un Düşünce Serüveni: Felsefe Üzerine Felsefi Bir Sorgulama", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 14 Aralık 2017.
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu - Sözlü Kültür ve Kur’an-ı Kerim, Trakya Üniversitesi, Edirne 2015

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu - "Sekülerizmin Felsefi Dayanakları" Metninin Müzakeresi, Sekülerleşme ve Din, ed. Nebi Mehdiyev, A Kitap Yay., Ankara 2017, ss. 105-109
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Anadolu Türkülerinde Yılan Motifi ve Nefs", Yılan (Ed. Emine Gürsoy Naskali), Kitabevi Yay., İstanbul 2014. (Temmuz 2014)
  6
  ATIF
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Türkü", Açık Kitap, Ed. Sona Ertekin&Ömer Madra, Açık Radyo Kitapları Yay., İstanbul 2010, s. 686-687.
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Takiyettin Mengüşoğlu’nun Bilgi Anlayışı Üzerine Eleştirel Bir İnceleme", Düşünceleriyle Takiyettin Mengüşoğlu, Dergah Yay., İstanbul 2021.
 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Çağdaş Felsefede Ana Akımlar", Felsefe Tarihi, Ed. Nejdet Durak, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019, ss. 595-640.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Jale Avyüzen Zobar, Kültür Endüstrisi ve Tüketim Bağlamında Frankfurt Okulu'ndan Günümüze Birey, Tahakküm ve Özgürlük İlişkisi, T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne 2019.

Editörlük / Yayınlama

 • Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar, Ed. A. Emre Dağtaşoğlu&Muhammet Altaytaş, İSAV Yay., İstanbul 2014.

Yapılan Hakemlikler

 • Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları Sayı: 38, 2018.
 • Rumeli: İslâm Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1, 2018.
 • Uluslararası Din ve Felsefe Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2018.
 • Uluslararası Din ve Felsefe Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, 2018.
 • FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 26, 2018.
 • Kurtadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, Issue: 36
 • FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 24, Güz 2017
 • TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı, 2017.
 • Felsefe Arkivi, Sayı: 46, 2017.
 • Felsefe Arkivi, Sayı: 45, 2017.
 • Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2 (2016).
 • Kurtadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, Issue: 32, Aralık 2016
 • Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi Sayı: 29.
 • Kurtadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, Issue: 28, Ekim 2015.
 • Felsefi Düşün, Sayı: 5, Güz 2015.
 • Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 27, Mart 2015.
 • FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18, Güz 2014.
 • FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 19, Bahar 2015.

Projeler

 • Ahmet Emre Dağtaşoğlu, "Epistemological Aspects of Aesthetic Judgments in the Philosophy of Kant", TUBITAK 2011-2012. (Proje, Tübitak Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu ile Georg-August Üniversitesi'nde yürütülmüştür.)
 • Sekülerleşme ve Din, 2016/52 nolu TUBAP Pojesi (Araştırmacı)

Ödüller

 • FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi'nin düzenlemiş olduğu makale yarışmasında "Antik Yunan Felsefesinde 'Fantasia'nın Epistemolojik Rolü' başlıklı makaleyle mansiyon ödülü. (Mart 2019)
 • Uluslararası Felsefe Derneği'nin düzenlemiş olduğu felsefe eserleri yarışmasında "Makamsal Müzik ve Kant Estetiği" başlıklı makaleyle üçüncülük ödülü.

Diğer

» Verdiği Dersler

Eleştirel Düşünce

 • Derste "teori", "eleştiri", "soru", "temellendirme" ve "tutarlılık" gibi temel bazı kavramlar üzerinde durulduktan sonra, öğrenci ile birlikte bazı felsefi problemler tespit edilerek bu problemler üzerinde tartışmalar yürütülmektedir. Öğrenci katılımı ile belirlenen felsefi problemler tartışılırken, ilk derslerde ortaya koyulan teorik çerçevenin ve temel kavramların nasıl kullanılacağı uygulamalı bir şekilde gösterilmiş ve söz konusu teorik çerçevenin ne gibi bir önem taşıdığı öğrencilere anlatılmış olmaktadır. 

Estetik Tartışmaları

 • Derste estetiğin bir araştırma alanı olarak ne zaman ve hangi şartlar altında ortaya çıktığı tartışıldıktan sonra düşünce tarihinde estetik konusunda ileri sürülen belli başlı görüşler ve kavramlar karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Ardından, çağdaş düşüncede estetik tartışmaların hangi boyutlarda yürütüldüğü üzerinde durulacaktır. Dersin amacı, öğrenciye kavramsal bir arka plan sağladıktan sonra, estetik tartışmaların çağdaş düşüncede insan deneyiminin bütünselliği içerisinde kavranmasına nasıl bir katkı sağladığının gösterilmesidir.  

Felsefe

 • Derste felsefe ile ilgili genel bir girişin ardından Platon'un Sokratik diyaloglarından bazıları üzerinde durulacak ve Sokratik çürütme yöntemi ele alınacaktır. Ardından Descartes'ın yöntemi incelenecek ve "Yöntem Üzerine Konuşma" isimli eseri merkezinde tartışmalar yapılacaktır. Felsefe tarihiyle ilgili genel malumatlar aktarılacak olmasına rağmen, dersin temel amacı belirli konuların felsefi bir yordamla nasıl ele alınabileceğini filozofların orijinal metinleri üzerinden öğrenciye aktarmak olacaktır. Bu çalışmaların ardından öğrencilerle birlikte belirlenecek felsefi bir sorun üzerinde iki haftalık tartışma oturumları düzenlenerek ders dönemi sonlandırılacaktır. 

Felsefe Tarihi 1

 • Derste felsefenin temel kavramları ve felsefi düşüncenin genel özellikleri üzerinde durulmakta, buna bağlı olarak Antik Yunan felsefesinin problemleri öğrenciye tanıtılmaktadır. Sokrates öncesi doğa filozoflarının ele aldığı felsefi problemler Platon ve Aristoteles'e giden çizgi gözönünde bulundurularak incelenmekte ve Platon ile Aristoteles'in felsefi sistemleri, bilhassa epistemoloji ve ontoloji sorunları çerçevesinde tartışılmaktadır. Buna bağlı olarak Stoacılık ve Yeni Platonculuk üzerinde durularak Antik Yunan felsefesi tarihi tamamlanmaktadır.   

Felsefe Tarihi 2

 • Derste, Ortaçağ paradigmasının temel değerleri üzerinde durulmakta, buna bağlı olarak Rönesans'ın ortaya çıkış şartları ve bu dönemin özellikleri tartışılmaktadır. Ardından, Reform hareketinin düşünce tarihine ne gibi etkileri olduğu öğrenciye aktarılmaktadır. Bu arka plana dayanarak modern paradigmanın hangi ilkeler üzerine inşa edildiği Descartes ve 17. yüzyıl düşünürlerinin temel metinlerine başvurularak incelenmekte, sonrasında Aydınlanma dönemi üzerinde durulmaktadır. Son olarak çağdaş felsefede ne gibi gelişmeler meydana geldiği ve bu gelişmelerle modern dönemin nasıl bir bağlantısı olduğu öğrenciye gösterilmektedir. 

Felsefeye Giriş

 • Derste felsefi düşüncenin temel özelliklerini ele almak amacıyla "teori", "eleştiri", "soru", "şüphe", "temellendirme" ve "tutarlılık" gibi birbirleriyle bağlantılı kavramlar üzerinde ayrıntılı bir biçimde durulmakta, ardından "düşünme" ve "düşünce" kavramları "refleksiyon", "teemmül", "tefekkür", "hafıza", "hayal gücü" (Muhayyile-İmgelem) bağlanmında incelenmektedir. Bu arka plana dayanılarak epistemoloji üzerinde durulmakta, son olarak da felsefenin alt disiplinleriyle ilgili genel malumatlar aktarılarak bu disiplinler arasındaki bağlantılar gösterilmektedir.

Klasik Mantık

 • Derste genel anlamıyla "mantık" terimi üzerinde durulacak, ardından klasik mantığın temel ilkeleri olan "özdeşlik", "çelişmezlik" ve "üçüncü halin imkansızlığı" ele alınarak bu ilkelerin felsefi açılımları tartışılacaktır. Sonrasında, mantıkta kullanılan kavram türleri tanıtılacak ve buna bağlı olarak akıl yürütme biçimleri üzerinde durulacaktır. Klasik mantık tartışmalarında önemli bir yeri olan beş tümel kavram incelenerek bunların ne gibi uygulamaları olabileceği öğrenciye aktarılacak, bu bağlamda bilhassa "tanım" öne çıkarılacaktır. Bu arka plana dayanarak önerme türleri, önermeler arası ilişkiler, kıyas, kıyas kuralları ve kıyas türleri ayrıntılı bir biçimde işlenecektir. Ardından mantıkla ilgili günümüzde ne gibi tartışmalar olduğu, bu tartışmaların felsefi açıdan nasıl bir açılımı bulunduğu üzerinde durulacak ve son olarak da sembolik mantıkla ilgili genel malumatlar verilecektir.   

Kültür Felsefesi

 • Derste, kültür felsefesi belirli sorular üzerinden tartışılmaktadır. Önce thesei-physei ayrımı üzerinde durulmakta, ardından "anlam" kavramı tartışılmaktadır. Kültür ve anlam bağlantısı tartışıldıktan sonra insanın kavram ve sembol üretme yetisi üzerinde durularak kültürün taşıyıcısı olan dil, din ve aile gibi temel kurumlar arasındaki bağlantı incelenmektedir. Bu arka plana dayanarak, modern felsefede "kültür" kavramının nasıl değerlendirildiği, tarihsel süreç de göz önünde bulundurularak anlaşılmaya çalışılmaktadır. Son olarak çağdaş düşüncede kültür kavramının hangi bağlamlarda felsefi tartışmalara dahil edildiği ve bunun bize ne gibi açılımlar kazandırabileceği üzerinde durulmaktadır.

Sosyoloji

 • Sosyolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkması, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi üzerinde yoğunlaşılarak ele alınmaktadır. Ardından sosyolojinin temel özellikleri incelenerek tarih, etnoloji, psikoloji ve iktisat gibi diğer bilim dalları ile ilişkileri vurgulanmaktadır. Bu hazırlık aşamasından sonra klasik sosyoloji tarihinin en önemli düşünürleri olan Saint Simon, Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx ve Max Weber gibi düşünürlerin temel görüşleri öğrenciye tanıtılmaktadır.  

» Duyurular

25 Şubat 2018 » Felsefe Tarihi I-II Ders Notları