» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Gulin Amasya, Ahmet Dogan Ergin, Ozge Erkan Cakirci, Arif Tanju Ozçelikay, Zerrin Sezgin Bayindir, Nilufer Yuksel, ''A study to enhance the oral bioavailability of s-adenosyl-l-methionine (SAMe): SLN and SLN nanocomposite particles'', Chemistry and Physics of Lipids (Temmuz 2021)
 • Ahmet Dogan Ergin, Zerrin Sezgin Bayindir, Arif Tanju Ozcelikay, Nilufer Yuksel, ''A Novel Delivery System for Enhancing Bioavailability of S-Adenosyl-L-Methionine: Pectin Nanoparticles-in-Microparticles and Their In vitro - In Vivo Evaluation''Journal of Drug Delivery Science and Technology (Şubat 2021)
 • Zerrin Sezgin-Bayındır , Ahmet Doğan Ergin , Mahmut Parmaksız , Ayşe Eser Elçin , Yasar Murat Elçin , Nilüfer Yüksel. “Evaluation of various block copolymers for micelle formation and brain drug delivery: In vitro characterization and cellular uptake studies”, Journal of Drug Delivery Science and Technology, 36, 120-129 (2016) (Aralık 2016)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ahmet Doğan Ergin, Zerrin Sezgin-Bayındır, Nilüfer Yüksel. "Characterization and optimization of colon targeted S-adenosyl-L-methionine loaded chitosan nanoparticles", Journal of Research in Pharmacy, 23(5), 914-926, (2019). (Ağustos 2019)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Nanobubbles and Applications, 5th Edition Global Conference on Pharmaceutics and Novel Drug Delivery Systems (Online Event), March 28-30, 2022 (Mart 2022)
 • Ahmet Doğan Ergin, Zerrin Sezgin-Bayındır, Nilüfer Yüksel. Stability Enhancement Of S-Adenosy-L-Methionine Through Nanoformulation Approach, 13th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS) , 22-25 June 2021 (Haziran 2021)
 • Ahmet Doğan Ergin, Gamze Göger, Green synthesis of silver nanoparticles using Sideritis scardica Griseb. subsp. scardica L. extract and evaluation of their antibacterial activities, 6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Sözlü bildiri 30 April (Mayıs 2021)
 • Ahmet Doğan Ergin, Büşra Koç, Çağatay Oltulu, ''Preparation, Characterization And In-Vitro Evaluation Of Sustained Release 6-Mercaptopurine Loaded Solid Lipid Nanoparticles'' II. International Agricultural, Biological & Life Science Conference September 1-3, 2020 Edirne, Turkey (Eylül 2020)
 • Ahmet Doğan Ergin, Zerrin Sezgin-Bayındır, Arif Tanju Özçelikay Nilüfer Yüksel. Preperation And Optimization Of S-Adenosyl-L-Methionine (SAMe) Loaded Pectin Nanoparticle-In-Microparticle System : In Vitro And In Vivo Evaluation, 8th BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences , 14-16 Ekim 2019, İzmir(Çeşme), Türkiye. (Ekim 2019)
 • Ahmet Doğan Ergin, Zerrin Sezgin-Bayındır, Nilüfer Yüksel. Preparation and Characterization of SAMe Loaded Inulin Nanoparticles: Comparison of Different Crosslinking Agents. International Pharmaceutical Technology Symposium, 17-19 Eylül 2018, Antalya, Türkiye. (Eylül 2018)
 • Ahmet Doğan Ergin, Zerrin Sezgin-Bayındır, Nilüfer Yüksel. Preparation And Optimization Of Same Loaded Inulin Based Nanoparticles For Colon Targeting Delivery. 4th International Bio-based Polymers and Composites (BiPoCo), 2-6 Eylül 2018, Budapeşte/Macaristan. (Eylül 2018)
 • Ahmet Doğan Ergin, Mehmet Gümüştaş, Sibel Ayşıl Özkan, Arif Tanju Özçelikay, Nilüfer Yüksel. Development And Validation Of A Selective HPLC Method For The Determination Of S-Adenosyl L-Methionine Isomers From Rat Plasma. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 26-29 Haziran 2018, Ankara, Türkiye. (Haziran 2018)
 • Nilüfer Yüksel, Zerrin Sezgin-Bayındır, Ahmet Doğan Ergin, Mahmut Parmaksız, Ayşe Eser Elçin, Yaşar Murat Elçin. Evaluation Of Polymeric Micelles Prepared From Various Block Copolymers for Brain Targeting : In Vitro Cellular Uptake Studies. 21st International Symposium on Microencapsulation, 27-29 Eylül 2017, Faro, Portekiz. (Eylül 2017)
 • Ahmet Doğan Ergin, Zerrin Sezgin-Bayındır, Nilüfer Yüksel. Preparation and Optimization of S-Adenosyl-L-methionine Loaded Pectin Based Nanoparticles For Colon Targeted Delivery. 22nd International Biomedical Science Technology Symposium (BIOMED 2017), 12-14 Mayıs 2017, Ankara/Türkiye. (Mayıs 2017)
 • Zerrin Sezgin-Bayındır, Ahmet Doğan Ergin, Mahmut Parmaksız, Ayşe Eser Elçin, Yaşar Murat Elçin, Nilüfer Yüksel. Cytotoxicity Of Various Micelle Forming Copolymers On Brain Cell Line. EUFEPS Annual Meeting, 15-17 Haziran 2015, Geneva/İsviçre. (Haziran 2015)
 • Özge Gün, Ahmet Doğan Ergin, Miray Görgöz, Sema Arısoy, Gizem Rüya Çamca. Comparative Evaluation Of Granulac Starch Granules Produced By Wet Granulation Method Using PVP Binder In A Low Shear Mixer Granulator. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 9-12 Haziran 2015, Ankara, Türkiye. (Haziran 2015)
 • Zerrin Sezgin-Bayındır, Ahmet Doğan Ergin, Nilüfer Yüksel. Effects Of Different Preparation Methods On Polymeric Micelle Formation. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 9-12 Haziran 2015, Ankara, Türkiye. (Haziran 2015)
 • Zerrin Sezgin-Bayındır, Ahmet Doğan Ergin, Nilüfer Yüksel. Estimation of Critical Micelle Concentration for Different Derivates of Polyethylene Glycol Polylactic Acid PEG PLA and Polystyrene Polyacrylic Acid PS PAA Copolymers. 17th International Pharmaceutical Technology Symposium, 8-10 Eylül 2014, Antalya, Türkiye. (Eylül 2014)
 • Ahmet Doğan Ergin, Tuğba Eren-Böncü, Fatih Turhan, Ceyda Tuğba Şengel-Türk, Canan Hasçiçek. Comparative Study of Losartan Potassium Release From Matrix Tablets with Kollidon SR or Ethylcellulose. 3rd Conference on Innovation in Drug Delivery , 22-25 Eylül 2013, Pisa, İtalya. (Eylül 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Ahmet Doğan Ergin. Dünyadaki Çeşitli Ülkelerin Akılcı İlaç Politikaları Bunların Örneklerle Açıklanması ve Son Zamanlarda Türkiye. Türk Eczacılar Birliği Gençlik Komisyonu 2. Gençlik Çalıştayı, 27-29 Nisan 2012. İzmir, Türkiye. (Nisan 2012)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği (TÜFTAD)
 • TED Karabük Koleji Mezunlar Derneği
 • Türk Eğitim Derneği

Ödüller

 • Mansiyon Ödülü ''Diyabetik Ayak İçin Geliştirilen Propolis Emdirilmiş Tabanlık'', DÜZCE ÜNİVERSİTESİ-Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi-Arıcılık ve Arı Ürünleri AR-GE Proje Pazarı-Apiterapi, 23-24 Ekim, 2014. (Ekim 2014)

Sertifikalar

 • Biyosidal-ÜTS Modülü Eğitimi (Ocak 2022)
 • İyi Klinik Uygulamaları ve Temel Klinik Araştırma Eğitimi (Kasım 2021)
 • Etkili Sunum Teknikleri, Türk Eğitim Derneği Sürekli Eğitim Merkezi (Nisan 2018)
 • Bilirkişilik Temel Eğitimi, Türk Eğitim Derneği Sürekli Eğitim Merkezi, Kurs, 9,10,11,18. 02.2018 (Şubat 2018)
 • Modern Moleküler Klonlama Eğitimi (Advanced Molecular Clonning Techniques), Bilkent Üniversitesi, Institute of Materials Science and Nanotechnology – National Nanotechnology Research Center (UNAM) (Ocak 2018)
 • Shimadzu’dan İleri Analitik Teknolojiler ve Kolon Semineri, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (Ekim 2017)
 • 2nd Symposium Workshop of NEU Compaction Simulator Center: Solid Dosage Formulation Process Development: “QbD/PAT in Mind, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı (Kasım 2015)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (Haziran 2015)
 • Kamu Diplomasisi Sertifika Programı , Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (Nisan 2014)
 • Deney Hayvanları Kullanım Eğitimi (Haziran 2013)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Yeni Nesil Yarı Katı Formülasyonların Deriden Geçirgenliğinin İncelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

Düşük Çözünürlüklü Etkin Maddenin Çözünürlüklerinin Arttırılmasına Yönelik Formülasyon Çalışmaları
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (TÜBAP)

Ulusal » TUBİTAK » 1001

S Adenozil L Metiyonin in Oral Yolla Verilişte Biyoyararlanımını Artırmak İçin Formülasyon Yaklaşımları İn Vitro ve İn Vivo Değerlendirmeleri
Proje Türü : Akademik     Görev : Bursiyer     Kurum : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Ulusal » TUBİTAK » 1001

Hamilelikte Emniyetli İlaç Kullanımının Sağlanmasına Yönelik Olarak İlaç Taşıyıcı Sistemlerin İncelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Bursiyer     Kurum : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

» Verdiği Dersler

Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlilik

Eczacılık Tarihi ve Deontoloji

Farmasötik Teknoloji II

Farmasötik Teknoloji II (Uygulama)

Farmasötik Teknoloji-I

Farmasötik Teknoloji-I (Uygulama)

Farmasötik Teknoloji-III (Uygulama)

Nanopartiküler İlaç Taşıyıcı Sistemler (Lisansüstü)

Ruhsatlandırma