» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Sergun Dayan, Adnan Çolak, Hayati Arda, Necmettin Güler, Ayhan Aytaç "Micropropagation of critically endangered Bellevalia edirnensis (Hyacinthaceae)" 6th Balkan Botanical Congress, Rijeka (CRO), September 14-18, 2015 Book of abstracts, p:58. (Eylül 2015)
  • Sergun Dayan, Adnan Çolak, Mukadder Üstün Kaya "EFFECTS OF VERMICOMPOST ON YIELD AND QUALITY IN GREENHOUSE LETTUCE PRODUCTION"Balkan Agriculture Congress September 08-11, 2014, Edirne, Turkey (Eylül 2014)
  • Sergun Dayan, Adnan Çolak, Mukadder Üstün Kaya, Ayhan Aytaç, Talat Güler, Halim Orta "EFFECTS OF IRRIGATION FREQUENCY ON GRASS DEVELOPMENT AND QUALITY" Balkan Agriculture Congress September 08-11, 2014, Edirne, Turkey (Eylül 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • USTUN KAYA M., KARADAVUT S., COLAK A., SUNSEEDMAN; TRAKYA'DA TARIMSAL ÜRETİM; Köyüm Dergisi; ISSN 2458-9985; Sayı: 14; Sayfa: 70-77; İstanbul (Nisan 2017) (Nisan 2017)
  • USTUN KAYA M., KARADAVUT S., COLAK A., Türkiye'de Seracılık ve Ülkemiz Seracılığına Etki Eden Temel Faktörler, Köyüm Dergisi, ISSN:2458-9985, Yıl:1, Sayı:9, Sayfa:32-40, İstanbul (Kasım 2016) (Kasım 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Sergun Dayan, Adnan Çolak, Ayhan Aytaç "Bitki Doku Kültürü Araştırma Laboratuvarı Kuruluşu, Maliyeti ve Model Bir Süs Bitkisinin Mikroçoğaltımı" 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı s:165, 2-4 Eylül 2015, Bolu. (Eylül 2015)

Projeler

  • Sergun DAYAN, Ayhan AYTAÇ, Hayati ARDA, Necmettin GÜLER, Adnan ÇOLAK “Endemik ve Tehlike Altındaki Bellevalia edirnensis’in in vitro Çoğaltımı ve Korunması” Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu, TUBAP No: 2012-192 (2012- Devam ediyor), EDİRNE.
  • Sergun DAYAN, Halim ORTA, Ayhan AYTAÇ, Talat GÜLER, Adnan ÇOLAK, Mukadder ÜSTÜN KAYA “Çim Alanlarda Farklı Sulama Düzeylerinin Bitki Gelişimi, Çim Kalitesine Etkileri ve Ekonomik Analizi” Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu, TUBAP No: 2012-23, (2012- Devam ediyor), EDİRNE.
  • Hakan OKURSOY, Ayhan AYTAÇ, Talat GÜLER, Adnan ÇOLAK, Sergun DAYAN ve Serdar ERDOĞAN. "Havsa Meslek Yüksekokulunun Eğitim Öğretiminin Geliştirilmesi". TÜBAP 2011-83. (2011- 2012), EDİRNE.
  • Ayhan AYTAÇ, Adnan ÇOLAK, Sergun DAYAN ““Ekonomik Öneme Sahip Bazı Süs Bitkilerinin Doku Kültürü Yöntemleri ile Çoğaltılması ve Maliyetinin Hesaplanması Üzerine Araştırmalar” Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu, TUBAP No: 2010-148, (2010- 2012), EDİRNE.

» Verdiği Dersler

Bitki Koruma

Çim Alanların Tesis ve Bakımı

Doğal Çiçek Soğanları

Fidancılık Tekniği

Mesleki Uygulama II

Ölçme Bilgisi

Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği II

Park ve Bahçelerin Bakım ve Onarımı

Peyzaj Uygulamaları IV

Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları

Süs Bitkileri Zararlıları