» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Sudden natural deaths in Edirne, Turkey, from 1984 to 2005. Azmak, A.D.;Medicine, Science and the Law; 47 (2), pp. 147-155. (Nisan 2007)
  4
  ATIF
 • Asphyxial deaths: a retrospective study and review of the literature. Azmak D, Am J Forensic Med Pathol. 2006; 27(2): 134-44. (Haziran 2006)
  44
  ATIF
 • Methanol related deaths in Edirne, Azmak, D. Legal Medicine, Vol 8, Issue 1, January 2006, Pages 39-42. (Ocak 2006)
  12
  ATIF
 • Suicides in Trakya Region, Turkey, from 1984 to 2004 , Azmak, AD; MEDICINE SCIENCE AND THE LAW Volume: 46 Issue: 1 Pages: 19-30 Published: JAN 2006 (Ocak 2006)
  13
  ATIF
 • Deaths due to hunger strike: post-mortem findings, Altun, G; Akansu, B; Altun, BU; Azmak D; Yılmaz A; FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL Volume: 146 Issue: 1 Pages: 35-38 Published: NOV 10 2004 (Kasım 2004)
  18
  ATIF
 • Sudden cardiac death in a hunger striker, Altun, G; Ugur-Altun, B; Altun, A; Azmak, D, CARDIOLOGY, 2003; Vol: 100 Issue: 2 Pages: 107-108.
  1
  ATIF
 • Deaths among homeless people in Istanbul, Altun, G; Yilmaz, A; Azmak, D FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL Volume: 99 Issue: 2 Pages: 143-147 Published: JAN 11 1999 (Ocak 2001)
  14
  ATIF
 • Intra- and perioral shooting fatalities, Azmak, D; Altun, G; Koc, S; et al., FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL Volume: 101 Issue: 3 Pages: 217-227, MAY 17 1999 (Mayıs 1999)
  9
  ATIF
 • Firearm fatalities in Edirne, 1984-1997 Azmak, D; Altun, G; Bilgi, S; et al. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL Volume: 95 Issue: 3 Pages: 231-239 Published: AUG 12 1998 (Ağustos 1998)
  38
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Evaluation of the head injured 435 cases with respect to the 456th article of Turkish criminal code (vital danger and inability to perform daily activities) [KAFA TRAVMASI: 435 KAFA TRAVMALI OLGUNUN TCK. 456. MADDE ACISINDAN DEGERLENDIRILMESI (HAYATI TEHLIKE VE MUTAD ISTIGAL)], Azmak D., Imer M., Yorulmaz F., Cobanoglu S., Yilmaz A. (1995) Adli Tip Dergisi, 11 (1-4), pp. 23-30.
 • Deaths due to carbon monoxide poisoning [KARBONMONOKSIT ZEHIRLENMESINE BAGLI OLUMLER]; Azmak D., Cetin G., Kolusayin O., Soysal Z. (1994) Adli Tip Dergisi, 10 (1-4), pp. 73-81.
  3
  ATIF
 • Alcohol associated deaths in a metropolitan city, Istanbul [ISTANBUL'DA ALKOL ALIMININ ESLIK ETTIGI OLUMLER]; Azmak D., Cetin G., Kolusayin O., Soysal Z. (1994) Adli Tip Dergisi, 10 (1-4), pp. 57-67.
 • Head injury: The epidemiological study of 705 cases [KAFA TRAVMASI: 705 OLGUDA EPIDEMIYOLOJIK CALISMA]; Azmak D., Imer M., Cobanoglu S., Yilmaz A., Ozakbas S., Kulali A., Memis M. (1994) Adli Tip Dergisi, 10 (1-4), pp. 3-10.
  2
  ATIF
 • The changes in blood alcohol concentration of the drivers in traffic accidents due to the examination time [TRAFIK KAZASINA KARISMIS SURUCULERDE MUAYENEYE GETIRILME SURESININ KAN ALKOL KONSANTRASYONUNDA YAPTIGI DEGISIKLIKLER],Yorulmaz F., Azmak D., Cetin G. (1994) Adli Tip Dergisi, 10 (1-4), pp. 49-55.

Yapılan Hakemlikler

 • Doçentlik Jüri Üyeliği - Uzm. Dr. Ahmet Sadi Çağdır (Nisan 2015)
 • Doçentlik Jüri Üyeliği - Yard. Doç. Dr. Musa Dirlik (Nisan 2015)
 • Doçentlik Jüri Üyeliği - Yard. Doç. Dr. Özlem Erel (Nisan 2015)

» Verdiği Dersler

Adli Kafa Travmaları

 • Etyoloji, sınıflama ve otopsi bulguları ile raporlama

Adli Rapor yazma, içeriği, tekniği

 • Hayati Tehlike Kavramı, Basit tıbbi müdahale ile giderilebilme ve Vücutta Kemik kırıklarının skorlanması ve bunların raporlara yazılması

Adli Tıp'ta Temel Yaralar

 • Yaraların tanımı, sınıflandırılması ve yarayı oluşturan aletlerin tasnifi

Ani Şüpheli Ölümler

 • AŞÖ'lerde etyoloji, otopsi bulguları

Asfiksiye Bağlı Ölümler

 • Asfiksilerin etyolojisi, sınıflaması, Otopsi bulguları
  Ası, Elle-Bağla Boğma, Tıkama-Tıkanma grubu, Suda Boğulmalar

Çocuğun Fiziksel İstismarı

 • Çocuğun fiziksel istismarı, muayene bulguları ile raporlanması

Hayati Tehlike Kriterleri

 • Hayati Tehlike Kriterleri, Basit Tıbbi Müdahale ve Vücutta Kemik Kırıkları

Kesici, Delici, Ezici, Kesici-Delici ve Kesici-Ezici Alet Yaraları

 • Kesici, Delici, Ezici, Kesici-Delici ve Kesici-Ezici Alet Yaraları nın özellikleri, tanımlanması ve Raporlanması