» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Sudden natural deaths in Edirne, Turkey, from 1984 to 2005. Azmak, A.D. (2007) Medicine, Science and the Law; 47 (2): 147-155. (Nisan 2007)
  9
  ATIF
 • Asphyxial deaths: a retrospective study and review of the literature. Azmak D, (2006) Am J Forensic Med Pathol. 27(2): 134-44. (Haziran 2006)
  94
  ATIF
 • Methanol related deaths in Edirne, Azmak, D. (2006) Legal Medicine, 8 (1): 39-42. (Ocak 2006)
  20
  ATIF
 • Suicides in Trakya Region, Turkey, from 1984 to 2004, Azmak, AD. (2006) Science and The Law. 46 (1): 19-30. (Ocak 2006)
  18
  ATIF
 • Deaths due to hunger strike: post-mortem findings, Altun, G; Akansu, B; Altun, BU; Azmak D; Yılmaz A. (2004) Forensic Science International, 146 (1): 35-38. (Kasım 2004)
  32
  ATIF
 • Sudden cardiac death in a hunger striker, Altun, G; Ugur-Altun, B; Altun, A; Azmak, D, (2003) CARDIOLOGY, 100 (2): 107-108.
  1
  ATIF
 • Deaths among homeless people in Istanbul Altun G., Yilmaz A., Azmak D. (1999) Forensic Science International, 99 (2): 143-147. (Ocak 2001)
  31
  ATIF
 • Intra- and perioral shooting fatalities, Azmak D., Altun G., Koc S., Yorulmaz C., Ozaslan A. (1999) Forensic Science International, 101 (3): 217-227. (Mayıs 1999)
  14
  ATIF
 • Firearm fatalities in Edirne, 1984-1997 Azmak D., Altun G., Bilgi S., Yilmaz A. (1998) Forensic Science International, 95 (3): 231-239. (Ağustos 1998)
  54
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Künt Toraks Travmasına Bağlı Aort Rüptürü Bir Olgu Sunumu, G Altun, A Yılmaz, AD Azmak., (1998)The Bulletin of Legal Medicine 3 (1), 16-19,
 • Evaluation of the head injured 435 cases with respect to the 456th article of Turkish criminal code (vital danger and inability to perform daily activities). Azmak D., Imer M., Yorulmaz F., Cobanoglu S., Yilmaz A. (1995) Adli Tip Dergisi, 11 (1-4): 23-30.
 • Deaths due to carbon monoxide poisoning. Azmak D., Cetin G., Kolusayin O., Soysal Z. (1994) Adli Tip Dergisi, 10 (1-4): 73-81.
  10
  ATIF
 • Alcohol associated deaths in a metropolitan city, Istanbul. Azmak D., Cetin G., Kolusayin O., Soysal Z. (1994) Adli Tip Dergisi, 10 (1-4): 57-67.
  1
  ATIF
 • Head injury: The epidemiological study of 705 cases. Azmak D., Imer M., Cobanoglu S., Yilmaz A., Ozakbas S., Kulali A., Memis M. (1994) Adli Tip Dergisi, 10 (1-4): 3-10.
  3
  ATIF
 • The changes in blood alcohol concentration of the drivers in traffic accidents due to the examination time. Yorulmaz F., Azmak D., Cetin G. (1994) Adli Tip Dergisi, 10 (1-4): 49-55.
  1
  ATIF
 • Narcotic Drugs-Associated Deaths In The Forensic Autopsy Material In İstanbul. Kolusayın Ö, Çetin G, Azmak D, Soysal Z. (1993) Adli Tıp Dergisi, 9(1-2-3-4): 45-53.
  1
  ATIF
 • Deaths Due To Foreign Body Aspiration. Çetin G, Azmak D, Kolusayın Ö, Soysal Z. (1991) Adli Tıp Dergisi, 7(3-4): 119-124.
  3
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Postmortem Toksikolojik Analiz. A. Derya AZMAK. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2006;2(46):49-52.
  2
  ATIF
 • Adli Otopsilerde Doğal Ölüm Nedenlerinin Araştırılması (1984-1987). Özyılmaz F, Azmak D, Altaner Ş, Kutlu AK, (2001) Patoloji Bülteni 18(1): 7-9.
  2
  ATIF
 • Adli Otopsilerin Karaciğerinde HBsAg Pozitifliği. Bilgi S, Azmak D, Çırpan İ, Kutlu K. (1998) Türk Patoloji Dergisi, 14(1): 6-8.
 • İnsan hakları ve adli tıp açısından gözaltı ve tutuklu ölümleri. Altun G, Yılmaz A, Azmak D. (1998) Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 7(8): 270-3.
  2
  ATIF
 • Adli Otopsilerde Karaciğer Histopatolojisi. Bilgi S, Azmak D, Candan L, Kutlu K. (1998) Türk Patoloji Dergisi 14 (1): 3-5.
 • Kesici - Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Ölümler. Altun, G , Azmak, D , Yılmaz, A . (1998) Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15 (3): 187-190.
  8
  ATIF
 • Yaşayan Olgularla Kesici - Delici Alet Yaralanmaları. Altun, G , Azmak, D , Yılmaz, A. (1998) Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15 (3): 191-195
  3
  ATIF
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran adli olguların özellikleri. Altun G, Azmak D, Yılmaz A, Yılmaz G. (1997) Adli Tıp Bülteni ; 2(2): 62-6.
  34
  ATIF
 • Ani Bebek Ölümü Sendromu. Azmak D., (1996) Dirim 71(10-12): 217-224.
 • DNA Parmakizinin Adli Tıpta Kullanımı. Soysal Z, Azmak D, Çetin G., (1996) Dirim, 71(1-3): 46-51.
 • Diş Hekiminin Adli Görevleri ve Yasal Sorumlulukları. Azmak D., (1995) DENTAL 1(2): 16-17.
 • Çocuğun Fiziksel İstismarı. Azmak D., Yorulmaz F. (1995) Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı dergisi, 5(1): 6-15.
 • Yüksek Voltaj Elektrik Yaralanmaları - Olgu Sunumu. Yılmaz A, İnanıcı MA, Aksoy ME, Azmak D. (1995) Göztepe Tıp dergisi, 10(4): 224-228.
 • Edirne'de Ateşli Silahlarla Oluşan Ölümler, 1984-1994. Azmak, D , Yılmaz, A , Bilgi, S . (1995). Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi, 12 (1,2,3): 219-223.
 • Adli Otopsi Olgularında Elbiselerin İncelenmesinin Önemi. Kolusayın, Ö, Soysal, Z, Çetin, G, Azmak, D. (1994) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 54 (1-4) : 405-431.
 • Edirne İl Merkezindeki Adli Olgularla Alkol Alımının İlişkisi. Yılmaz, A , Azmak, D , Söğüt, Y , Taşyürek, N . (1994) Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11 (1,2,3): 213-220.
 • İntihar Etyolojisinde Ağrı. Yılmaz, A , Azmak, D , Şeker, V . (1994) Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11 (1,2,3): 409-415.
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Ocak 1984 - Haziran 1993 Arasında Yapılmış 197 Adli Otopsinin Değerlendirilmesi. Yılmaz, A , Azmak, D . (1994) Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1,2,3): 117-124.
  4
  ATIF
 • Adli Otopsinin Önemi. Soysal Z, Kolusayın Ö, Çetin G, Azmak D. (1993) Dirim, 68(7-8): 233-240.
 • Post-Mortem Sezaryen İle İlgili Adli Tıp Sorunları. Soysal Z, Kolusayın Ö, Çetin G, Azmak D. (1992) SSK Tepecik Hast Derg. 2 (2): 110-116.

» Verdiği Dersler

DK 220 Çocuğun Fiziksel İstismarı

KDU ADT 115 - Slayt Gösterimi Ani Şüpheli Ölümler

 • AŞÖ'lerde etyoloji, otopsi bulguları

KDU ADT 118 - Genel Adli Muayene Raporu Formu Tanıtımı

KDU ADT 119 - Adli Tıp Kılavuzunun Tanıtımı

KTHU B 01 Adli Olgu muayenesi beceri Rehberi

KTHU C 01 Adli Rapor hazırlayabilme beceri Rehberi

KTHU C 13 TCK’ya Göre Travma Skorlaması beceri Rehberi

KTHU E 02 Adli Olguların Yönetilebilmesi beceri rehberi

OÇ ADT 67 - Kurgusal Olgu Kartlarından Adli Rapor Yazma

OÇ ADT 69 - Kurgusal Olgu Kartlarından Yara Tanımlama

OÇ ADT 74 - Acil Hasta Dosyasından Adli Rapor Yazma

OÇ ADT 75 - Adli Olgu Yaratma ve Raporlama

OÇ ADT 76 - Kafa Travmalı Hasta

TADT 007 Adli Tıpta Temel Yaralar

 • Yaraların tanımı, sınıflandırılması ve yarayı oluşturan aletlerin tasnifi

TADT 008 Adli Tıpta Yaraların Sınıflandırılması

 • Kesici, Kesici-Delici, Delici, Kesici-Ezici ve Ezici Alet Yaraları

TADT 023 Adli Kafa Travmaları

 • Etyoloji, sınıflama ve otopsi bulguları ile raporlama

TADT 028 Adli Tıpta Asfiksiler

 • Asfiksilerin etyolojisi, sınıflaması, Otopsi bulguları
  Ası, Elle-Bağla Boğma, Tıkama-Tıkanma grubu, Suda Boğulmalar

TADT 030 Hayati Tehlike Kavramı ve Kriterleri

 • Hayati Tehlike Kriterleri, Basit Tıbbi Müdahale ve Vücutta Kemik Kırıkları