» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yanik F, Karamustafaoglu YA, Karatas A, Tastekin E, Yörük Y. Sarcomatoid carcinomas of the lung. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 2:93-99, 2017 (Eylül 2017) (Eylül 2017)
 • Yanik F, Karamustafaoglu YA, Karataş A, İntratorasik kitlelerin tanısal değerlendirilmesinde pozitron emisyon tomografisinin değeri. Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg 8(29):10-18, 2017. (Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • Yanik F, Karamustafaoglu YA, Oz Puyan F, Karatas A. The aggressive clinical course of a patient with pleomorphic adenoma of the parotid gland. Int. J Med Studies 2(1):97-102, 2017 (Ocak 2017) (Ocak 2017)
 • Yanık F, Karamustafaoglu YA, Karatas A. Erken Dönem Göğüs Duvarı Metastazı ile başvuran Akciğerin Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu Respiratory Case Reports 5(3):204-208, 2016 (Ekim 2016) (Ekim 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Yanık F, Karamustafaoğlu YA, Oz Puyan F, Karataş A. Parotis glandının pleomorfik adenomu olan bir olguda agresif klinik seyir. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Antalya, 06-10 Nisan 2016. (Nisan 2016) (Nisan 2016)
 • Karamustafaoğlu YA, Yanık F, Balta C, Karataş A. Komplike kist hidatid nedeni ile oluşan abdominoplevral fistüllere yaklaşım. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Antalya, 06-10 Nisan 2016. (Nisan 2016) (Nisan 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yanık F, Karatas A, Karamustafaoglu YA, Tastekin E, Yörük Y. Pulmoner nodüler hiperplazi: Maligniteyi taklit eden nadir ve ilginç bir olgu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi, Çeşme, 14-17 Ekim 2017. (Ekim 2017) (Ekim 2017)
 • Yanık F, Karamustafaoglu YA, Karataş A, Yörük Y. Plevranın Soliter Fibröz Tümörleri. 9. Ulusal Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi.04-07 Mayıs 2017, Antalya (Mayıs 2017) (Mayıs 2017)
 • Karatas A, Karamustafaoglu YA, Yanık F. Erken dönem göğüs duvarı metastazı oluşturan akciğerin büyük hücreli nöroendokrin karsinomu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi, Çeşme, 17-21 Ekim 2015
 • E61.Yanık F, Karamustafaoğlu YA, Karataş A. Opere edilen intratorasik malignitelerde pozitron emisyon tomografisinin değeri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi, Çeşme, 15-19 Ekim 2014. (Ekim 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Yanık F, Karamustafaoglu YA, Karatas A, Yörük Y. Sarkomatoid akciğer karsinomu nedeniyle opere edilen 5 olguluk vaka serisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Çeşme, 15-19 Ekim 2016. (Ekim 2016) (Ekim 2016) (Ekim 2016)