» Biyografi

Türkmensahra-İran Türkmenlerinden
Şu anda Türk vatandaşı

» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • TÜRKMEN KÜLTÜRÜNDE ÇADIR (Aralık 2017)
 • İSLAM VE DİĞER DOĞU DİNLERİNİN RESİM SANATINDA, KUTSAL HALE (Aralık 2017)
 • TÜRKMEN SANAT VE KÜLTÜRÜNDE KOÇBOYNUZU MOTİFİNİN YERİ (TÜRKMENSAHRA-İRAN TÜRKMENLERİNİN ÖRNEKLERİNE DAYANARAK) (Temmuz 2017)
 • İRAN VE OSMANLI MİNYATÜRÜNDEKİ SAVAŞ VE MÜCADELE SAHNELERİNE MUKAYESELİ BİR BAKIŞ (Temmuz 2017)
 • TÜRKMENSAHRA’DAKİ KABUS KULESİ, DÜNYANIN EN YÜKSEK TUĞLA KULESİ (Şubat 2017)
 • İRAN VE OSMANLI MİNYATÜRÜNDEKİ SAVAŞ VE MÜCADELE SAHNELERİNE MUKAYESELİ BİR BAKIŞ (Şubat 2017)
 • Türkmensahra'daki Kabus Kulesi, Dünyanın en yüksek tuğla kulesi (Şubat 2017)
 • OSMANLI MİNYATÜRÜNDE İKİNCİL ÖNEMİ OLAN KADINLAR (Nisan 2015)
 • SELÇUKLU DÖNEMİ RESİM ÇALIŞMALARI (Ocak 2015)
 • TÜRK MİTOLOJİSİNİN GÖRSEL SANATLARIMIZDAKİ YERİ NEREDE, "TURKISH STUDIES" (Ekim 2013)
 • TÜRK VE ÇİN RESİM SANATININ ETKİLEŞİMİ, TURKISH STUDIES DERGISI (Temmuz 2013)
 • AĞAÇ ÖY: TÜRKMEN ÇADIRI, "TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI" (Eylül 2012)
 • TAÇ MAMMET KORKACIK (SAHNE OYUNU) (Mayıs 2010)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • OSMANLI MİNYATÜRÜNDE KIZLAR AĞASI VE HAS ODA AĞASI (Ekim 2015)
 • TÜRK- İSLAM MİNYATÜRÜNDE TIP KONUSUNA BİR BAKIŞ (Mayıs 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Zendeginâme ve Bargozideye Aş’ar-i Mahtumkulu ( Mahtumkulu’nun Şerh-i Hal-i ve Seçilen Şiirleri, Elhoda Yayınevi, Tahran (Kasım 1994)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Türkmen Halı Motiflerinin Doğayla Uyumu, "Türk Yurdu Dergisi" (Ekim 2012)
 • Akkoyunlu Türkmen Dönemi Minyatür Çalışmaları, "Türk Dünyası Tarih- Kültür Dergisi" (Eylül 2012)
 • Türkmen Musikisi, "Türk Yurdu Dergisi" (Mayıs 2011)
 • Türkmensahra Türkmenleri, "Türk Dünyası Tarih- Kültür Dergisi" (Temmuz 2010)
 • İran Türkmenlerinin Dil ve Edebiyatına Genel Bir Bakış, "Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi" (Mayıs 2010)
 • İran ve Irak Türkmenlerinin Şifahi Edebiyatına Mukayeseli Bir Bakış, "Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi" (Ekim 2009)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Osmanlı Minyatüründe Kadın (Kasım 2017)
 • İran-Türk Minyatüründe Savaş ve Mücadele Sahneleri (Nisan 2017)
 • Mogaddame-i Bar Edabiyat-i Amiyane-i Torkman, Pajuhandeh Yayınevi, Tahran (Eylül 2000)

» Verdiği Dersler

Avrasya ve Orta Asya Türk Kültür ve Sanatının Kaynak ve Sorunları, Yüksek Lisans

 • Sanat Tarihi Bölümü Yüksek Lisans Dersi

Avrupa'nın Görsel Belleği, Yüksek Lisans

Avrupa'nın Görsel Belleği, yüksek lisans

Çağdaş Resim

Estetik

Grafik Çözümleme

Grafik Sanat Tarihi

Güncel Sanat

İslam Öncesi Avrasya ve Türk Sanatı ve Kaynak Sorunları, yüksek lisans

Minyatür

Mitoloji ve İkonografi

Osmanlıca

Sanat Akımları

Sanat Felsefesi

Sanat Tarihi

Selçuklu ve Beylikler Süsleme Sanatı

Türk Mitolojisi

Türk Resim Sanatında Temalar, Yüksek Lisans

Türk Resim Tarihi

Türk Sanat Tarihi