» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Fıkıh Âlimleri Tarafından Telif Edilen Cedel Eserlerinde Soru Sorma ve Cevap Verme Yöntemi (Eylül 2021)
 • Hilâf Mesailinin Hanefî Muhtasarların Metin Kurgusuna Etkisi ve Temel Şerhlerde Ele Alınışı (Kitabu’s-Salât Örneği) (Aralık 2020)
 • Siyaset ve Fıkıh (Kitap Değerlendirmesi) (Ekim 2019)
 • Bir İslam Sanatı olarak soru sormak: İlmu'l-ihtilaf ve görüş ayrılıklarının kurumsallaşması (çeviri) (Nisan 2019)
 • Hilaf Literatürü İçin Bir Taksim Önerisi (Aralık 2018)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Cedel müelliflerinin bir münazara alanı olarak hadis deliline yaklaşımları (Şîrâzî örneği)
 • OSMANLI FIKIH USULÜ ESERLERİNDE CEDEL DİLİ VE HİLAF MESAİLİ (MOLLA HÜSREV ÖRNEĞİ)
 • Fukaha’nın cedel ilmine yaklaşımları ve getirdikleri adab esasları

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Osmanlı Fıkıh Usulü Eserlerinde Cedel Yöntemi ve Hilaf Mesailinin Etkisi Molla Hüsrev Örnegi (Aralık 2022)
 • Hukukun Meşruiyetini Temellendirme Üzerinden Siyasî Otoriteye Biçilen Rol Tartışmaları (Ekim 2022)
 • Cedel müelliflerinin bir münazara alanı olarak hadis deliline yaklaşımları (Şîrâzî örneği)
 • Temel İslam Ansiklopedisi (Hayız)
 • Fukaha’nın cedel ilmine yaklaşımları ve getirdikleri adab esasları
 • Temel İslam Ansiklopedisi (Teyemmüm)
 • Temel İslam Ansiklopedisi (Vitir)
 • Temel İslam Ansiklopedisi (Nifas)

Editörlük / Yayınlama

 • Balkanlar ve İslam III
 • Balkanlar ve İslam II
 • Balkanlar ve İslam I

» Duyurular

22 Şubat 2023 » İslam Hukuku IV Muamelat

22 Şubat 2023 » İslam Hukuku II Münakehat

07 Şubat 2023 » İslam İbadet Esasları Dersi

21 Eylül 2022 » Mukayeseli İslam Hukuku Dersi

17 Eylül 2022 » İslam İktisadına Giriş Dersi

16 Eylül 2022 » Fıkıh Usûlü Dersi 2022

09 Şubat 2022 » Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Dersi İçin Dökümanlar