» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Altekin İ, Taş A, Yalçın Ö, Güven SG, Aslan Z,Adalı MK, Karasalihoğlu AR. FREQUENCY OF EPSTEIN- BARR VIRUS AND HUMAN PAPILLOMA VIRUS IN PATIENTS WITH NASOPHARYNGEAL CARCINOMA (Temmuz 2020)
  2
  ATIF
 • Köder A, Karasalihoğlu AR, Adalı MK, Koten M, Uzun C, Yağız R, Taş A. Objective acoustic and aerodynamicanalysis of voice after frontal anterior laryngectomy with epiglottoplasty (Ocak 2020)
 • Ustun, Funda; Tastekin, Ebru; Tas, Abdullah; et al. The Clinical Significance of Incidental Parotid Uptake in a PET/CT Study: A Diagnostic Algorithm CURRENT MEDICAL IMAGING REVIEWS Volume: 15 Issue: 3 Pages: 326-333 Published: 2019 (Mart 2019)
  6
  ATIF
 • Taş A, Bulut E Effects of Intratympanic Steroid on Cisplatin Ototoxicity: An Electrophysiological and Ultrastructural Study
  2
  ATIF
 • Taş M Otoacoustic Emissions in Young Children with Autism (Aralık 2017)
  7
  ATIF
 • Yağız R, Taş A, Uzun C, Adalı MK, Koten M, Çiftçi E, Karasalihoğlu AR Frontal Anterior Laryngectomy with Epiglottic Reconstruction (Tucker’s Operation): Oncologic and Functional Results Balkan Medical Journal 2012;29(1):77-83
  3
  ATIF
 • Karasalihoğlu AR, Tas A, Yağız R, Yalçın Ö, Koten M, Koçyiğit M. Laryngeal Osteoma: A rare cause of the laryngeal obstruction Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 27(4):417-419
  1
  ATIF
 • Tas A, Yagiz R, Altaner Ş, Karasalihoğlu AR Dermoid cyst of the parotid gland: First pediatric case International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2010;74:216-217
  12
  ATIF
 • Taş A, Giran S, Yağız R, Yalçın Ö, Koten M, Adalı MK, Karasalihoğlu A. Parotis bezi tümörü nedeniyle opere edilen olguların cerrahi ve histopatolojik sonuçlarının değerlendirilmesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009;26(1): 43-48.
  4
  ATIF
 • Tas A, Yagiz R, Gürcan Ş, Karaoğlu D. Oropharyngeal Anthrax Turk J Med Sci 2008; 38(6):621-623
  1
  ATIF
 • Yağız R, Adalı MK, Taş A, Uzun C, Koten M, Karasalihoğlu A. Kronik Süpüratif Otitis Mediaya Bağlı Kafa İçi Komplikasyonları. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;25(3):196-203.
  5
  ATIF
 • Taş A, Yağız R, Topçuoğlu T, Koçyiğit M, Uzun C, Karasalihoğlu AR. Uzamış Entübasyonlu Hastalarda Trakeotomi Sonuçları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;25(1):34-37
  2
  ATIF
 • İnan M, Yağız R, Taş A, Ayvaz S, Ada S Çocuklarda Görülen Doğuştan Boyun Kitlelerinin Klinik Özellikleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;24(1):1-5.
 • Tas A, Yagiz R, Tas M, Esme M, Uzun C, Karasalihoglu AR. Evaluation of hearing in children with autism by using TEOAE and ABR. Autism 2007 Jan;11(1):73-79
  51
  ATIF
 • Yilmaz S, Karasalihoglu AR, Tas A, Yagiz R, Tas M. Otoacoustic emissions in young adults with a history of otitis media. Journal of Laryngology & Otology 2006;120:103-107.
  6
  ATIF
 • Guven S, Tas A, Adalı MK, Yagız R, Alagol A, Uzun C, Koten M, Karasalihoglu AR. Influence of anesthesic agents on TEOAE and stapes reflex tresholds. Journal of Laryngology & Otology 2006;120:10-15.
  11
  ATIF
 • Tas A, Yagiz R, Karasalihoglu A. R. Thyroid Gland Tuberculosis with Endolaryngeal Extension: A Case with Laryngotracheal Dyspnoea. Journal of Laryngology and Otology 2005;119:54-56.
  2
  ATIF
 • Uzun C, Yagiz R, Tas A, Adali MK, Koten M, Karasalihoglu AR. Combined Heerman and Tos (CHAT) technique in cholesteatoma surgery: Surgical technique and preliminary results. Journal of Laryngology & Otology 2005;119:429-435
  5
  ATIF
 • Tas A, Yagiz R, Yalcın O, Uzun C, Huseyinova G, Adali MK, Karasalihoglu AR. Use of mometasone furoate aqueous nasal spray in the treatment of rhinitis medicamentosa: An experimental study. Otolaryngol Head Neck Surg 2005;132:608-612.
  9
  ATIF
 • Karasalihoğlu A, Yağız R, Taş A, Uzun C, Adalı MK, Koten M. Supracricoid partial laryngectomy with crico-hyoidopexy and crico-hyoido-epiglottopexy: Functional and oncologic results.Journal of Laryngology & Otology 2004;118:671-675.
  16
  ATIF
 • Taş A, Yağız R, Uzun C, Adalı MK, Koten M, Taş M, Karasalihoğlu AR. Effect of middle ear effusion on distortion product otoacoustic emission. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2004;68:437-440.
  6
  ATIF
 • Tas A, Karasalihoglu AR, Yagiz R; Doganay L, Guven S. Thyroglossal duct cyst in hyoid bone: unusual location. Journal of Laryngology  Otology 2003;117(8):656-657.
  10
  ATIF
 • Uzun C, Yağız R, Tas A, Adalı MK, İnan N, Koten M, Karasalihoğlu AR. Alternobaric vertigo in sport scuba divers and the risk factors. Journal of Laryngology & Otology 2003;117:854-860
  10
  ATIF
 • Yagiz R, Tas A, Uzun C, Adali MK, Koten M, Karasalihoglu AR. Effect of topically applied povidone-iodine on transient evoked otoacoustic emissions in guinea pigs. Journal of Laryngology & Otology 2003;117:700-703
  4
  ATIF
 • Uzun C, Adali MK, Tas A, Koten M, Karasalihoglu AR, Devren M. Use of the nine-step inflation/deflation test as a predictor of middle ear barotrauma in sport scuba divers. British Journal of Audiology 2000;34:153-163
  21
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Possible Ototoxic Effects of Topical Rifamycin Application: An Electrophysiological and Ultrastructural Study (Eylül 2017)
  1
  ATIF
 • Ustundag M, Kocyigit M, Bulut E, Altaner S, Tas A, Yagiz R (A6-9) Effect of Topical Dexamethasone for Preventing Experimentally Induced Myringosclerosis Turkısh Archıves Of Otorhınolaryngology 2017;55(1):3-9. (Mart 2017)
  3
  ATIF
 • Seneldir L, Koten M, Adalı MK, Yağız R, Taş A, Karasalihoğlu AR. The evaluation of the outcomes of nasal obstruction surgery by acoustic rhinometry measurements and effects of nasal obstruction on daytime sleepiness. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012; 22(1):12-20
 • Düzen B, Taş A, Demir M, Usta U, Yağız R, Koten M, Karasalihoğlu A Larenks kanserli hastalarda vasküler endotelyal büyüme faktörü A ve C düzeylerinin prognoza etkisi Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2011;21(3):122-128
 • Taş A, R. Yağız, M. Koçyiğit, A.R. Karasalihoğlu Primary nasopharyngeal tuberculosis Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2009;19(2):109-111
  1
  ATIF
 • Yağız R, Taş A, Altaner Ş, Karasalihoğlu A.R. Tiroglossal Duktus Kistinden Kaynaklanan Papiller Karsinom Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2007;17(1):44-7.
 • Taş A, R. Yağiz, C. Uzun, S. Giran, M. Taş, A R. Karasalihoğlu Analysis of the psychological symptoms of patients following surgery for laryngeal cancer Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2007;17(4):197-200
  1
  ATIF
 • Şan, H, Taş A, Asil T, Uzun C, Yağız R, Karasalihoğlu A.R. Ani işitme kayıplı hastaların transkraniyal doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2006;16(4):169-172
  1
  ATIF
 • Yıldırım Ç, Yağız R, Uzun C, Taş A, Bulut E, Karasalihoğlu AR. Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Magnezyumun Koruyucu Etkisi. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2006:16(1):29-36.
  2
  ATIF
 • Bulut E, Yağız R, Taş A, Uzun C, Yıldırım Ç, Kaymak K, Karasalihoğlu AR. Amikasin ototoksisitesinde magnezyumun koruyucu etkisinin kobaylarda elektrofizyolojik testlerle değerlendirilmesi. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2005;15:70-77
 • Uzun C, Taş A, Yağız R, Adalı MK, Koten M, Şan H, Karasalihoğlu AR. Dalıcı muayenesinde mastoid pnömatizasyon derecesinin barotravmayı öngörmedeki değeri. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2005;15:56-61.
 • Uzun C, Yagiz R, Tas A, Adalı MK, Koten M, Karasalihoglu AR. Cartilage palisade tympanoplasty for difficult conditions: our results. Pro Otology [Balkan Journal of Otology & Neuro-Otology] 2004;4:37-41.
 • Taş A, Yağız R, Karasalihoğlu A, Koten M, Adalı M, Uzun C. Larenks kanserli hastaların cerrahi tedavi sonrası yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg 2004;12:84-90.
  6
  ATIF
 • Yagiz R, Tas A, Uzun C, Adalı MK, Koten M, Adalı I, Karasalihoglu A. Abnormalities of the stapedius reflex responses in patients with vestibular neurinit. Pro Otology [Balkan Journal of Otology & Neuro-Otology] 2003;3:102-105
 • Taş A, Yağız R, Altaner Ş, Koten M, Karasalihoğlu A.R A case of Epithelial-myoepithelial carcinoma of the parotid gland Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003;10:171-174.
  2
  ATIF
 • Cicek F, Yagiz R, Tas A, Koten M, Adali MK, Uzun C, Karasalihoglu A. The feasibility and the value of transient evoked otoacoustic emissions in otitis media with effusion. Pro Otology [Balkan Journal of Otology and Neuro-Otology] 2002;2:66-68.
 • Uzun C, Taş A, Yağız R, Çiçek F, İnan N. (B6-5) Sportif SCUBA dalıcılarda KBB sorunları, tedavileri ve korunma yolları. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2001;8:281-288. (Ağustos 2001)
  2
  ATIF
 • Tas A, Yagiz R, Uzun C, Adali MK, Koten M, Karasalihoglu AR, Adali I. Use of transient evoked otoacoustic emission in screening for hearing impairment in high risk newborns. Pro Otology [Balkan Journal of Otology and Neuro-Otology] 2001;1:68-70.
 • Uzun C, Yagiz R, Tas A, Adalı MK, Koten M, Karasalihoglu AR, Tas M. Assessment of eustachian tube function and mastoid pneumatization in the examination of scuba divers. Pro Otology [Balkan Journal of Otology and Neuro-Otology] 2001;1:12-15

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Tıkayıcı uyku apnesi olgularında kulak burun boğaz muayene bulguları (Ekim 2015)
 • Uzun C, Yagiz R, Tas A, Adali MK, Koten M, Karasalihoglu AR. Combined Heerman and Tos (CHAT) technique: One stage operation for treatment of large cholesteatomas. 5th European Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, 11-16 September 2004, Rodos-Kos, Greece. Abstract book:53.
 • Tas A, Yagiz R, Uzun C, Adali MK, Koten M, Tas M, Karasalihoglu AR. Effect of middle ear effusion on otoacoustic emmisions. Vertigo Meeting, International Interdisciplinary Meeting in Otology & Neuro-Otology. May 15-18, 2003, Stara Zagora, Bulgaria.
 • Uzun C, Yagiz R, Tas A, Adali MK, Inan N, Koten M, Karasalihoglu AR. Alternobaric vertigo in sports scuba divers. Vertigo Meeting, International Interdisciplinary Meeting in Otology & Neuro-Otology. May 15-18, 2003, Stara Zagora, Bulgaria
 • Yagiz R, Tas A, Uzun C, Adali MK, Koten M, Adali I, Karasalihoglu AR. Audiologic evaluation in vestibular neurinitis. Vertigo Meeting, International Interdisciplinary Meeting in Otology & Neuro-Otology. 15-18 May 2003, Stara Zagora, Bulgaria.
 • Çiçek F, Yağız R, Taş A, Koten M, Adalı MK, Uzun C, Karasalihoğlu AR. The feasibility and the value of transient evoked otoacoustic emissions in otitis media with effusion. International Interdisciplinary Meeting in Otology and Neuro-Otology (Friendly Meeting), 19-23 May 2002, Stara Zagora, Bulgaria
 • Uzun C, Yagiz R, Tas A, Adalı MK, Koten M, Karasalihoglu AR, Tas M. Assessment of eustachian tube function and mastoid pneumatization in the examination of scuba divers. Seminar on otology and neuro-otology, 3rd Videoseminar, Cadaver Dissection, 24-26 May 2001, Stara Zagora, Bulgaria
 • Tas A, Yagiz R, Uzun C, Adalı MK, Koten M, Karasalihoglu AR, Adalı I. Use of transient evoked otoacoustic emissions in screening for hearing impairment in high risk newborns. Seminar on otology and neuro-otology, 3rd Videoseminar, Cadaver Dissection, 24-26 May 2001, Stara Zagora, Bulgaria.
 • Yagiz R, Tas A, Uzun C, Adalı MK, Koten M, Karasalihoglu AR. TEOAE in guinea pigs: assessment of cochlear ototoxicity of topically applied povidone-iodine. Seminar on otology and neuro-otology, 3rd Videoseminar, Cadaver Dissection, 24-26 May 2001, Stara Zagora, Bulgaria.
 • Yagiz R, Adalı MK, Koten M, Uzun C, Tas A, San H, Karasalihoglu AR. Otogenic intracranial complications. In: Dimov P (Ed). Proceedings of 2nd seminar on otology and neuro-otology, 19-20 May 2000, Stara Zagora, Bulgaria 2000:37-40
 • Adalı MK, Koten M, Karasalihoğlu AR, Kürkçü N, Taş A, Uzun C. Functional results in supracricoid subtotal laryngectomies. Proceedings of 1st Turkish-Italian Laryngology Congress, 4-7 May 1997, Antalya, Turkey, 1998:203(abstrc).

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • The Chonal polip originating from unusual localization: Acase report (Haziran 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Long-Term Evaluation After Supracricoid Partial Laryngectomy
 • Dev Konka bülloza pyoseli (Şubat 2014)
 • Akut ve Kronik Otitis Medialar (Temmuz 2013)
 • Taş A, Yağız R, Öz Puyan F, Koten M, Karasalihoğlu AR. Vascular leiomyoma of the nasal cavity and the paranasal sinuses. Türk Otolaringoloji Arşivi 2008;46(4):315-9. (Nisan 2008)
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Abaylı C, ,Kul Y, Koten M, Karasalihoğlu AR, Taş A, Yagız R, Bulut E. GUİNEA PİGLERDE TOPİKAL RİFAMİSİN UYGULAMASININ OLASI OTOTOKSİK ETKİLERİ (Ekim 2016)
 • TUBO-KOANAL POLİP: NADİR GÖRÜLEN BURUN TIKANIKLIĞI NEDENİ (Nisan 2016)
 • Oral kaviteye sınırlı ekstramedüller plazmasitom (Ekim 2015)
 • Postoperatif erken dönemde horner sendromu gelişen boyun schwannoması (Ekim 2015)
 • Deneysel Sisplatin ototoksisitesinde Curcumin’in koruyucu etkisi (Ekim 2015)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 44. Türk Ulusal KBB ve BBC kongresi Panelist (Kasım 2023)
 • 43. Uluasl Türk KKB Ve BBC Kongresi (Kasım 2022)
 • 43. Uluasl Türk KKB Ve BBC Kongresi (Kasım 2022)
 • 43. Uluasl Türk KKB Ve BBC Kongresi (Kasım 2022)
 • Nazofarenks kanserli olgularda HPV ve Epstein Barr virüs varlığının değerlendirilmesi (Kasım 2014)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Dr. Yusuf Kul. Alkol Borik %4 Lük Lokal Uygulamalarının Guinea Pig İç Kulağı Üzerine Olası Ototoksik Etkilerinin Elektrofizyolojik ve Ultrastrüktürel Değerlendirilmesi (Kasım 2017)
 • Dr. İlhan Altekin. Nazofarenks kanserli olgularda Human Papilloma Virüs ve Epstein Barr virüs varlığının değerlendirilmesi
 • Dr. Burak Düzen Larenks kanserli hastalarda vaskuler endotelial growth faktör A ve vaskuler endotelial growth faktör C’nin prognoza etkisinin araştırılması EDİRNE- 2010
 • Dr. Safiye Giran Cisplatin Ototoksisitesinde Askorbik Asidin Koruyucu Etkisinin Kobaylarda Elektrofizyolojik Testler ve Ultrastrüktürel Çalışma ile Araştırılması EDİRNE- 2009
 • Dr. Selis Güven Anestezik Maddelerin Stapes Refleks eşiği ve Transient Evoked Otoakustik Emisyonlar üzerine etkisi EDİRNE - 2003.

Yapılan Hakemlikler

 • Doç Dr Sü...... Ce....İ (Doç Ünvan jürisi) (Aralık 2023)
 • Dr. A..a Kü..li Ç....R (Ağustos 2023)
 • Dr. Ni..l E.e At....a (Doç. Ünvan sınav jürisi) (Ocak 2023)
 • Dr Yü... K..t (Doç. Ünvan Sınav jürisi) (Ocak 2023)
 • Dr. A...t K....d SAK.....ĞLU (Ocak 2023)
 • Dr. İ..m İN..Ç (Ocak 2023)
 • Dr. Y...f E..e AY..N (Ocak 2023)
 • Dr. Si...n A..Ş (Dr.öğrt.üyesi atama) (Ocak 2023)
 • Doç. Dr. Do..n AL.....K (Doç atama jürisi) (Ocak 2023)
 • Dr. Os..n A......u (doçentlik atama jürisi) (Aralık 2022)
 • Dr. Yas.. Said Çet.. (doçentlik ünvan sınavı) (Haziran 2022)
 • Doç. Dr. E..E D...n (Mayıs 2022)
 • Dr. A..m Re......n (Nisan 2022)
 • Dr. Gö..u A.....lı (Mart 2022)
 • Dr. Ez.i G..ç Er......n (Ocak 2022)
 • Dr. Ah..t K...r (Ocak 2022)
 • İJPORL Hakemlik
 • Dr. Selin Üstün Bezgin (Doçentlik Ünvan Sınavı)
 • Dr. Ersan Arda (Doçentlik atama jürisi)
 • Dr. Cihan İnan (Doçentlik atama jürisi)
 • Dr. Fazlı Yanık (Doçentlik atama jürisi)
 • Dr. Orkut Güçlü (Doçentlik atama jürisi)
 • Dr. Hakan Akdere (Doçentlik Atama jürisi) (Aralık 2020)
 • DR. Gülin Gökçen Kesici (Doçentlk Ünvan Sınavı (Ağustos 2020)
 • Dr. Zehra Nihal DOLGUN ALTINTAŞ (Doç. Atama jürisi) (Mart 2020)
 • Dr. Serhat Hüseyin (Doç. Atama jürisi) (Şubat 2020)
 • Dr. Hande Güçlü (Doç. Atama ) (Şubat 2020)
 • Dr Nuray CAN (Doç. Atama jürisi) (Şubat 2020)
 • Dr. Mehmet İlhan Şahin (Doçentlik Ünvan Sınavı) (Şubat 2020)
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi No rmal ve Tü mö r Laren ks Do ku Ö rn eklerin d e ING G en Ailesi Ü yelerin in Fo n ksiyo n ların ın Araştırılması
 • AR After surgical repair in patients with Congenital Aural Atresia İJPORL hakemlik
 • Dr. Cihan İnan (Dr. Öğrt. Üyesi atama) (Ekim 2019)
 • Dr Metin Orakdöğen (Doçent atama jürüsi) (Mayıs 2019)
 • Dr. Murat Erim (Dr. Öğr. Üyesi atama) (Mayıs 2019)
 • Dr. Nagihan BİLAL (Doçentlik Jüri sınavı) 12.04.2019 (Nisan 2019)
 • Dr.Zeliha TÜRKYILMAZ (Dr. Öğrt. Üyesi atama (Temmuz 2018)
 • Dr.Tuğrul Demirel (Dr. Öğrt. Üyesi Atama) (Temmuz 2018)
 • Dr.Ethem CAKCAK (Dr. Öğrt. Üyesi atama) (Temmuz 2018)
 • Dr.Elif Usturalı KESKİN (Dr. Öğrt. Üyesi Atama) (Temmuz 2018)
 • Dr Rüveyde Garip (Dr. Öğrt.Üyesi atama) (Temmuz 2018)
 • Dr. Nagihan BİLAL (Doçentlik ünvan sınavı) (Mayıs 2018)
 • Altay Ateşpare (Doçentlik Ünvan Sınavı) (Mayıs 2017)
 • Abdulkadir Özgür (Doçentlik ünvan sınavı) (Mayıs 2017)
 • Abdullah Karataş (Doçentlik Ünvan sınavı) (Mayıs 2017)
 • Dr Zafer Çiftçi (Doçentlik atama Jürisi) (Mayıs 2017)
 • Doç.Dr. İmdat yüce (prof Atama Jürisi) (Aralık 2016)
 • Dr. Ez..

Projeler

 • Cisplatin ototoksisitesinde intratimpanik steroid etkinliğinin araştırılması ultrastrüktürel ve elektrofizyolojik çalışma(Trakya Üniversitesi Araştırma Projesi No:2010/52)
 • Larenks kanserli hastalarda vaskuler endotelial growth faktör A ve vaskuler endotelial growth faktör C’nin prognoza etkisinin araştırılması (Trakya Üniversitesi Araştırma Projesi No:2009/54)
 • Cisplatin ototoksisitesinde Askorbik asidin koruyucu etkisinin kobaylarda elektrofizyolojik testler ve ultrastrüktürel çalışma ile araştırılması (Trakya Üniversitesi Araştırma Projesi No:853)
 • Orta kulak ameliyatlarında uygulanan çeşitli cerrahi tekniklerinin iç kulak ve işitme fonksiyonu üzerine etkilerinin araştırılması (Trakya Üniversitesi Araştırma Projesi No: 482)

Ödüller

 • Orhan Sunar Bilimsel Araştırma Ödülü. 34. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi 10-14 Ekim 2012 Beldibi,Antalya
 • Poster birincilik ödülü Turkish-FEPS Physiology Congress 3-7 September 2011, İstanbul
 • Poster birincilik ödülü. 31. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi 28 Ekim- 01 Kasım 2009 Belek, Antalya
 • Poster üçüncülük ödülü. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 3. Akademi Toplantısı, 14–17 Nisan 2005, İzmir
 • Poster üçüncülük ödülü. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 2. Akademi Toplantısı, 15–18 Nisan 2004, Adana

Diğer

 • H indeksi (WOS) 9 (Aralık 2023)
 • Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Etik Kurulu
 • H İndeksi 9
 • doçentlik sınav jüri üyeliği (Vural fidan)01.09.2015
 • Doçentlik jüri üyeliği (Aytuğ Altındağ)
 • doçentlik jüri üyeliği (murat salihoğlu)
 • doçentlik jüri üyeliği (Vural Fidan) 07.04.2015
 • H indeksi 8