» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Verdiği Dersler

Devlet Borçları

Gelişmekte Olan Ülkelerde Maliye Politikası

Kamu Ekonomisi

Kamu Maliyesi

Maliye Politikasi

Sağlık Ekonomisi

Türk Vergi Sistemi

Vergi Denetimi

Vergi Hukuku

Vergi Teorisi