» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Verdiği Dersler

Blimsel Araştrıma Teknikleri

Devlet Borçları

Eğitim ve Sağlık Harcamaları

Gelişmekte Olan Ülkelerde Maliye Politikası

Kamu Ekonomisi

Kamu Maliyesi

Maliye Politikasi

Sağlık Ekonomisi

Sağlık Kurumlarında Finansal Denetim

Türk Vergi Sistemi

Vergi Denetimi

Vergi Hukuku

Vergi Teorisi ve Politikaları

Vergi Uygulamaları