» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Makedonya'da Bektaşi Musikisi - Yeni Türkiye
 • Ihvanus Safa dhe Muzikoterapia në Civilizimin Islam - Zani i Naltë
 • Dini Musiki Formu Olarak Mevlid ve Makedonya'da Mevlid Geleneği - Hikmet Dergisi
 • Makedonya'da Cami Musikisi - Milel ve Nihal
 • Musiki ve Dini Musikinin Tanimi - Hikmet Dergisi
 • Makedonyada Tekkeler ve Tekke Musikisi - Hikmet Dergisi

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • "Makedonya'da Dini Musiki", Balkanlarda Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Sempozyumu.
 • "Makedonya'da Tekke Musikisinin Toplum Üzerindeki Etkisi", Balkanlar ve İslam Sempozyumu, Çanakkale (Kasım 2010)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Monumentet Kulturo-Fetare Islame Në Maqedoni - Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë - 2014

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "Makedonya'da Tekke Musikisi" Makedonya Bilimler ve Sanat Akademisi, MANU

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Makedonya'da Dini Musiki Gelenegi,

Projeler

 • Balkanlar'da (Bosna ve Makedonya) Tekke-Cami ve Halk Müziği Derleme Çalışması, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no: 24610. (İstanbul Üniversitesinin BAP Projesi Çerçevesi İçerisinde Yürütülen Balkanlarda İlahilerin Toplanması ve 13 Bölümden Oluşan Belgesel. (TRT Müzik)

Diğer

 • "Son Nefes" - Enstrumantal album
 • Balkan İlahileri II
 • Balkan İlahileri I, T.C. Kültür Bakanlığı desteğiyle çıkarılmış CD.
 • Yurt içinde ve yurt dışında birçok konserler vermiş ve değişik uluslararası filmlerde ve balelerde müzik yapımcılığı yapmıştır.

» Verdiği Dersler

Turk Din Musikisi