» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Günümüz Kalkandelen Şehrinde Osmanlı İzleri - Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, Nisan 2020 (Nisan 2020)
 • "Makedonya'da Bektaşi Musikisi"- Yeni Türkiye Dergisi, Mart-Haziran, 2015, sy. 67, s. 2137
 • Dini Musiki Formu Olarak Mevlid ve Makedonya'da Mevlid Geleneği, Hikmet Dergisi, Sy. 22, s. 96-105, Gostivar, 2013
 • Makedonya'da Cami Musikisi, Milel ve Nihal Dergisi, c. IX, sy:2, s. 75-111, Istanbul, 2013
 • Musiki ve Dini Musikinin Tanimi, Hikmet Dergisi, sy. 3, s. 109-118, Gostivar, 2004
 • Makedonya'daki Tekkelerde Zikir ve Musiki, Hikmet Dergisi, sy.4, s.57-78, Gostivar, 2004
 • Ihvanus Safa dhe Muzikoterapia në Civilizimin Islam - Zani i Naltë

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • "Makedonya'da Dini Musiki", Balkanlarda Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Sempozyumu.
 • "Makedonya'da Tekke Musikisinin Toplum Üzerindeki Etkisi", Balkanlar ve İslam Sempozyumu, Çanakkale (Kasım 2010)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Monumentet Kulturo-Fetare Islame Në Maqedoni - Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë - 2014

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Makedonya'da Tekkeler ve Tekke Musikisi, Balkanlar'da Islam Medeniyeti (Dördüncü Milletlerarası Kongre Tebliğleri), Makedonya Bilimler ve Sanat Akademisi (MANU), Üsküp, 2010. IRCICA, Í İstanbul, 2015

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Makedonya'da Dini Musiki Gelenegi, Dört Mevsim Kitap, İstanbul, 2016

Projeler

 • Balkanlar'da (Bosna ve Makedonya) Tekke-Cami ve Halk Müziği Derleme Çalışması, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no: 24610. (İstanbul Üniversitesinin BAP Projesi Çerçevesi İçerisinde Yürütülen Balkanlarda İlahilerin Toplanması ve 13 Bölümden Oluşan Belgesel. (TRT Müzik)

Diğer

 • Makedonya'da Evlad-ı Fatihan İzleri İsa Bey Medresesi, Evlad-ı Fatihan İlim, Kültür ve Siyaset Dergisi, Ocak 2019, Say. 7 (Ocak 2019)
 • A Beatiful Prayer Call, GEM Production, Gostivar, 2019
 • Kalkandelen'de Kur'an Muhafızlığına Adanmış Bir Ömür: Molla Mahmud Efendi, Evlad-ı Fatihan İlim, Kültür ve Siyaset Dergisi, Temmuz 2018, say. 5 (Temmuz 2018)
 • "Son Nefes", Enstrumantal album, GEM Production, Gostivar, 2017
 • Balkan İlahileri II
 • Balkan İlahileri I, T.C. Kültür Bakanlığı desteğiyle çıkarılmış CD.
 • Yurt içinde ve yurt dışında birçok konserler vermiş ve değişik uluslararası filmlerde ve balelerde müzik yapımcılığı yapmıştır.

» Verdiği Dersler

Dini Musiki

Ney I

Ney II

Türk Din Musikisi (Nazariyat)

Türk Din Musikisi Repertuarı