» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Lorcu, F., Bolat A.,B,. ATAKİŞİ, A. 2012, “Examining Turkey and member states of European Union in terms of health perspectives of millennium development goals”, Quality & Quantity, Vol. 46, p. 959-978 (Aralık 2012)
 • SÖNMEZLER G., ATAKİŞİ A., GÜNDÜZ O., 2007, “EU Fiscal Policies on Process for New Member States”, Romania Within The EU: Opportunities, Requirements and Perspectives, Vol III. 10-11 May, Sibiu / Romanina, pp: 342-346, (Mayıs 2007)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ATAKİŞİ, A., DEMİREL, E., SÖNMEZLER, G., 2010 “Adam Smith’s view on economic crises: south sea bubble case”, Trakya University Journal of Social Science, Volume 12, No: 2, p.48-58 (Haziran 2010)
 • UZUNOĞLU S., AYTAÇ A., ATAKİŞİ A., 2007, “The Future of Raw Material Prices and the World Economy”, Minerals & Energy: Raw Materials Report, Routledge, Taylor & Francis Group, Vol: 22, No: 3-4 (Aralık 2007)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • BAYRAM, S.,ATAKİŞİ, A., DEMİREL, E., 2016, Tourism Indicators Effect on The Financial Structure; Istanbul Stock Exchange Firms Analyse, , 3rd International Congress of Tourism & Management Researches, Antalya, Turkey, (Mayıs 2016)
 • BAYRAM, S., ALTUNTAŞ, M., ATAKİŞİ, A., DEMİREL, E., 2016, Currency Fluctuations Effect on Tourism Indicators and Economic Growth: The Case of OECD and Non-OECD Member Countries, 3rd International Congress of Tourism & Management Researches, Antalya, Turkey (Mayıs 2016)
 • DEMİREL, E., ATAKİŞİ, A., ABACIOĞLU, S., 2012 Financial Ratio Analyzes on Staff Cost: ISE Banking Case, 1st International Symposium on Business, Economics and Financial Applications (ISBEFA), s.23-27, Kefalonia; Greece.
 • GÜVEMLİ, B., ATAKİŞİ, A., DEMİREL, E., 2009, Inner- City Maritime Transportation in Istanbul in The 17th Century, ICSS Conference, Readings in Social Sciences, pp: 189-202
 • UZUNOĞLU S., YURUK M.S., ATAKİŞİ A., 2006, “Underground Economy: It is an Economic Problem or a Solution”, Science, Economics, and Technologies in The Global World Vol II., 15-16 September, Burgas / Bulgaria, pp: 19-22 (Eylül 2006)
 • APAK S., ATAKİŞİ A., ÖZKAN L., EKİZCELEROĞLU C., 2006 “The Privatization of Public Banks: Will It Always Turn out to be Satisfactory?”, Science, Economics, and Technologies in The Global World, 15-16 September, Bourgas / Bulgaria, pp: 156 – 162 (Eylül 2006)
 • UZUNOĞLU S., CESUR F., ATAKİŞİ A., YURUK M.S., 2006, “The Effect of Financial Liberalization on Economic Growth in Transition Economies”, Science, Economics, and Technologies in The Global World, 15-16 September, Bourgas / Bulgaria, pp: 184-188 (Eylül 2006)
 • ALTUĞ N., ÇETİN O., ATAKİŞİ A., DEMİREL, E., 2005, “The Comparison of U.S. and Japanese Joint-Ventures”, First Applied Conference with International Participation “Science, Economics, and Technologies in The Global World, 16-17 September, Bourgas / Bulgaria, pp: 106-111 (Eylül 2005)
 • GENÇLER, A., DEMİREL, E., ATAKİŞİ, A., 2004, Effects of EU’s Enlargement Process in the Globalizing World. The Challenges for Science and Education in the Globalization Context International Conference Bourgas Free University Bourgas/Bulgaristan: pp.203-216 (Eylül 2004)
 • DEMİREL E., ATAKİŞİ A., ALTUK E., 2004, “Effects of China’s Integration into WTO with the Perspective of EU Competitive Strategies”, The Competition Power of the European Union After The Enlargement, The Proceedings of The Third International Symposium on Business Administration, 27-29 May, Çanakkale, pp: 111-120 (Mayıs 2004)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Aba, A, ATAKİSİ, A., 2015, Neoclassical Thought , “The SAGE Encyclopedia of World Poverty, SAGE Publications”, Thousand Oaks, pp: 1127-1129 (Aralık 2015)
 • Aba, A, ATAKİSİ, A., 2015, Microcredit, “The SAGE Encyclopedia of World Poverty, SAGE Publications”, Thousand Oaks, pp: 1033-1034 (Aralık 2015)
 • Aba, A, ATAKİSİ, A., 2015, Gini Coefficient, “The SAGE Encyclopedia of World Poverty, SAGE Publications”, Thousand Oaks, pp: 666-668 (Aralık 2015)
 • Uzunoğlu, S., Sönmezler G., ATAKİŞİ, A. 2011, “Evaluation of the Facts of Financial Fragility” in Political Economy, Crisis & Development, IJOPEC Publication, London, pp:299-306
 • UZUNOĞLU, S., YÜRÜK M., ATAKİŞİ, A., 2008, Underground Economy: Is it an economic problem or a solution ?, in Underground Economy Issues and Approaches, Asha Josi B. ed., ICFAI Books, India, pp: 17-27,

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Demirel, E., ATAKİŞİ A., Abacıoğlu, S., “Bankacılık Faaliyet Oranlarının Panel Veri Analizi: Türkiye’deki Kamu, Özel ve Yabancı Sermayeli Bankaların Durumu”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2013, Temmuz, Sayı 59 (Temmuz 2013)
 • ATAKİŞİ, A., Bölgesel Farklılıkların Oluşumu Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 2012, Cilt 2., sayı: 62 (Aralık 2012)
 • ATAKİŞİ, A., “Avrupa Birliği Bölgesel-Kırsal Kalkınma Politikasının Yapısı ve İşleyişi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, Haziran, Cilt 8, Sayı 1. (Haziran 2006)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ATAKİŞİ, A., 2016, “Merkez Bankalarının Fonksiyonları ve Türkiye’de Merkez Bankacılığı”, in Türkiye’de Para ve Kur Politikası, Yılmaz Aydın eds, Der Yayınları, İstanbul (Mart 2016)
 • ATAKİŞİ, A., 2010, “Veri Toplama Teknikleri”, in Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Erdinç Tutar eds, Lisans Yayıncılık, İstanbul
 • ATAKİŞİ, A., 2009, “Krizden Çıkışın doğru Adresi IMF mi?”, in Güncel Ekonomik Sorunlar: Global Kriz, Sadi Uzunoğlu eds., Literatür Yayınları, İstanbul, pp: 97-128
 • ATAKİŞİ, A., 2008, “İşgücü Piyasaları”, in Temel Ekonomi, 2. bsk, Sadi Uzunoğlu eds., Literatür Kitabevi, İstanbul, pp: 91-103
 • ATAKİŞİ A., 2006, “Oyun Teorisi”, in Temel Ekonomi, 2. bsk, Sadi Uzunoğlu eds., Literatür Kitabevi, İstanbul, pp: 331-358

Projeler

 • Trakya ve Ege Bölgelerinin Sosyo-Ekonomik Kalkınma Açısından Karşılaştırmalı Analizi (Ekim 2013)
 • EUROPEAN UNION CROSSBORDER PROJECT "Women Entrepreneurs CrossBorder Cooperation - Together in Business"

» Verdiği Dersler

İKT 414 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

İKB 615 Sosyal Bilimlerde Problem Çözme Teknikleri

İKB 618 Yeni İktisadi Akımlar

İKT 212 İktisadi Düşünce Tarihi

İKT 764 Büyüme ve Gelişme Ekonomisi I

İKT 869 Büyüme ve Gelişme Ekonomisi II

MAB 317 İktisadi Düşünceler Tarihi