» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Lorcu, F., Bolat A.,B,. ATAKİŞİ, A. 2012, “Examining Turkey and member states of European Union in terms of health perspectives of millennium development goals”, Quality & Quantity, Vol. 46, p. 959-978 (Aralık 2012)
 • SÖNMEZLER G., ATAKİŞİ A., GÜNDÜZ O., 2007, “EU Fiscal Policies on Process for New Member States”, Romania Within The EU: Opportunities, Requirements and Perspectives, Vol III. 10-11 May, Sibiu / Romanina, pp: 342-346, (Mayıs 2007)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kazaz Davut, ATAKISI AHMET, Türkiye'de Enerji Tüketimi, CO2 Emisyonlari ve Yabanci Yatirimlar Arasindaki Dinamik Iliskinin Incelenmesi, IDEA STUDIES Journal, vol. 9, no. 52, pp. 1422-1430, 2023
 • ERDOGAN ALI, ATAKISI AHMET, Bankacilik ve Sigortacilik Lisans Programi Ögrencilerinin Istatistiksel Arastirma ve Problem Çözme Yeteneklerinin Tespiti; Teknolojik Donatilar Ile Gelistirilmesi, IDEA STUDIES Journal, vol. 9, no. 50, pp. 1213-1220, 2023
 • Öztürk Nil, ATAKISI AHMET, The Effect Of Tax Revenues From Foreign Trade Transactions On The General Budget Of The Covid-19 Period In Turkey, International SOCIAL SCIENCES STUDIES Journal, vol. 8, no. 93, pp. 22-25, 2022
 • ATAKISI AHMET, CEBECI ATILLA, Kalkinma Planlarinin Kiyaslamali Analizi: Türkiye Örnegi, Journal of Economics and Financial Researches, vol. 4, no. 2, pp. 157-172, 2022
 • UZUNOGLU ISMAIL SADI, ATAKISI AHMET, AKTAÇ ORKUN, The Trade Relations between Turkey and United Kingdom after Brexit and in the Covid-19 Epidemic, Bulgarian Journal of International Economics and Politics, vol. 1, no. 1, pp. 45-54, 2021
 • Ü. MURAT, A. ATAKISI, 2018, Türkiye’de Enflasyon Olgusu ve Enflasyon Hedeflemesi, International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), vol. 4, no. 19, pp. 478-484, 1, 2018
 • Bulut Yunus Emre,ATAKISI AHMET, THE IMPACT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES OVER SUPPLY CHAIN QUALITATIVE PERFORMANCE, INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL, vol. 6, no. 18, pp. 105-121, 2015
 • AVCI PINAR,DEMIREL ENGIN,ATAKISI AHMET, The Effect of 2008 Global Financial Crisis on Financial Ratios in Turkish Banking Sector, International Research Journal of Finance and Economics, no. 128, pp. 56-64, 2014
 • DEMIREL ENGIN,ATAKISI AHMET,ATMACA METIN, Financial and Economic Factors Affecting Debt Ratio and ROE ISE Tourism Firms Case, European Journal of Scientific Research, vol. 61, no. 3, pp. 458-466, 2011
 • ATAKİŞİ, A., DEMİREL, E., SÖNMEZLER, G., 2010 “Adam Smith’s view on economic crises: south sea bubble case”, Trakya University Journal of Social Science, Volume 12, No: 2, p.48-58 (Haziran 2010)
 • UZUNOĞLU S., AYTAÇ A., ATAKİŞİ A., 2007, “The Future of Raw Material Prices and the World Economy”, Minerals & Energy: Raw Materials Report, Routledge, Taylor & Francis Group, Vol: 22, No: 3-4 (Aralık 2007)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • ATAKISI AHMET, Kazaz Davut, Alitoska Kazaz Adjera, Social Media and Communication Strategies in B2B Marketing, Conference "B2B Marketing", vol. 1, no. 1, pp. 325-330
 • ATAKISI AHMET, YILDIZ NURAL, 2021, Tarimda Örgütlenmenin Ekonomik Etkileri: Edirne Ili Örnegi, 4. Uluslararasi Bölgesel Kalkinma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu "Edirne'nin Gelecegi", vol. 1, no. 1, pp. 67-73, Edirne-TÜRKIYE
 • E. KOÇ, A. ATAKISI, 2019, EKONOMIK BÜYÜME: FAKTÖRLER VE HESAPLAMALAR, 3. International Economic Researches and Financial Markets Congress (IEFRM), pp. 244-263, Gaziantep-TÜRKIYE
 • B. ISÇIMEN, Ö. ÖZDEMIR, A. ATAKISI, 2019, Büyüme Stratejisinde Kurumsal Yönetisim, 11. IBANESS Congess Series, vol. 1, no. 1, pp. 167-171, Tekirdag-TÜRKIYE
 • Z. E. BOYACIOGLU, A. ATAKISI, O. USTAOGLU, A. ATAKISI, 2019, Döviz Kuru, Ekonomik Büyüme ve Turizm Göstergelerinin Seçili Ülkeler Açisindan Analizi, 3. INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS, pp. 849-864, Gaziantep-TÜRKIYE
 • S. N. ÖZTÜRK, A. ATAKISI, 2019, TÜRKIYE’DE DÖVIZ KURLARINDAKI DEGISIKLIGIN TOPLAM VERGI GELIRLERI ÜZERINE ETKISI GRANGER NEDENSELLIK TESTI ILE ANALIZI, 3. International Economic Research and Financial Markets Congress (IEFRM), pp. 550-558, Gaziantep-TÜRKIYE
 • L. ÖZKAN, C. EKIZCELEROGLU, A. ATAKISI, 2018, Hammadde Piyasalari ve Dünya Ekonomisinde Istikrar, 2. International Economic Research and Financial Markets Congress, no. 2, pp. 211-230, Nevsehir-TÜRKIYE
 • A. ATAKISI, E. U. SENALP, P. ZHELEV, 2018, THE IMPACT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT ON JOB CREATION, 2. International Economic Researches and Financial Markets Congress (IEFRM), pp. 282-288, Nevsehir-TÜRKIYE
 • H. ARABACI, A. ATAKISI, 2018, Türkiye’de Vergi Ve Ekonomik BüyümeArasindaki Iliski, http://www.icomuscongress.org, vol. 2, pp. 364-373, ISTANBUL-TÜRKIYE
 • C. EKIZCELEROGLU, L. ÖZKAN, A. ATAKISI, 2018, Büyümeyi Yakalamak, 2. International Economic Research and Financial Markets Congress, no. 2, pp. 99-116
 • G. SERAP, S. ÖZER, A. ATAKISI, 2017, Risk Yönetiminde Riske Maruz Deger Hesaplamalari ve Yatirim Araçlari Portföy Uygulamasi, IERFM, vol. 1, no. 1, pp. 914-927, Edirne-TÜRKIYE
 • D. TASDEMIR, A. ATAKISI, 2017, Turizm Sektörü ile Ekonomik Büyüme Iliskisi: Türkiye Örnegi, International Economics Research andFinancial Markets Congress, vol. 1, no. 1, pp. 415-422, Edirne-TÜRKIYE
 • H. ARABACI, A. ATAKISI, 2017, The Effects of Monetary Policy Implemented After 2010 onEconomic Growth in Turkey, IBANESS III., Edirne-TÜRKIYE
 • S. ÖZER, S. GÜVENBAS, A. ATAKISI, 2017, BIST Portföy Yönetiminde Riske Maruz Deger Uygulamasi, IERFM, vol. 1, no. 1, pp. 723-736, Edirne-TÜRKIYE
 • BAYRAM, S.,ATAKİŞİ, A., DEMİREL, E., 2016, Tourism Indicators Effect on The Financial Structure; Istanbul Stock Exchange Firms Analyse, , 3rd International Congress of Tourism & Management Researches, Antalya, Turkey, (Mayıs 2016)
 • BAYRAM, S., ALTUNTAŞ, M., ATAKİŞİ, A., DEMİREL, E., 2016, Currency Fluctuations Effect on Tourism Indicators and Economic Growth: The Case of OECD and Non-OECD Member Countries, 3rd International Congress of Tourism & Management Researches, Antalya, Turkey (Mayıs 2016)
 • DEMİREL, E., ATAKİŞİ, A., ABACIOĞLU, S., 2012 Financial Ratio Analyzes on Staff Cost: ISE Banking Case, 1st International Symposium on Business, Economics and Financial Applications (ISBEFA), s.23-27, Kefalonia; Greece.
 • GÜVEMLİ, B., ATAKİŞİ, A., DEMİREL, E., 2009, Inner- City Maritime Transportation in Istanbul in The 17th Century, ICSS Conference, Readings in Social Sciences, pp: 189-202
 • UZUNOĞLU S., YURUK M.S., ATAKİŞİ A., 2006, “Underground Economy: It is an Economic Problem or a Solution”, Science, Economics, and Technologies in The Global World Vol II., 15-16 September, Burgas / Bulgaria, pp: 19-22 (Eylül 2006)
 • APAK S., ATAKİŞİ A., ÖZKAN L., EKİZCELEROĞLU C., 2006 “The Privatization of Public Banks: Will It Always Turn out to be Satisfactory?”, Science, Economics, and Technologies in The Global World, 15-16 September, Bourgas / Bulgaria, pp: 156 – 162 (Eylül 2006)
 • UZUNOĞLU S., CESUR F., ATAKİŞİ A., YURUK M.S., 2006, “The Effect of Financial Liberalization on Economic Growth in Transition Economies”, Science, Economics, and Technologies in The Global World, 15-16 September, Bourgas / Bulgaria, pp: 184-188 (Eylül 2006)
 • ALTUĞ N., ÇETİN O., ATAKİŞİ A., DEMİREL, E., 2005, “The Comparison of U.S. and Japanese Joint-Ventures”, First Applied Conference with International Participation “Science, Economics, and Technologies in The Global World, 16-17 September, Bourgas / Bulgaria, pp: 106-111 (Eylül 2005)
 • GENÇLER, A., DEMİREL, E., ATAKİŞİ, A., 2004, Effects of EU’s Enlargement Process in the Globalizing World. The Challenges for Science and Education in the Globalization Context International Conference Bourgas Free University Bourgas/Bulgaristan: pp.203-216 (Eylül 2004)
 • DEMİREL E., ATAKİŞİ A., ALTUK E., 2004, “Effects of China’s Integration into WTO with the Perspective of EU Competitive Strategies”, The Competition Power of the European Union After The Enlargement, The Proceedings of The Third International Symposium on Business Administration, 27-29 May, Çanakkale, pp: 111-120 (Mayıs 2004)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ATAKISI AHMET, Dereli Mert, 100. Yılında Her Yönüyle Keşan, Bölüm Adı: Keşan İlçesinin Mavi Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi, Paradigma Akademi Basın Yayın Dağıtım, Çanakkale-TÜRKIYE
 • ATAKISI AHMET, Kazaz Davut, Alitoska Kazaz Adjera, Cumhuriyetin 100. Yilinda Illerin Iktisadi Gelisimi: 100. Yildan Yüzyillara – Marmara Bölgesi,Bölüm: Edirne, Nobel Akademik Yayincilik, Istanbul-TÜRKIYE
 • ATAKISI AHMET, Türksever Ertugrul, 100. Yılında Her Yönüyle Keşan, Bölüm Adı:AVUSTURYA İKTİSAT OKULUNDA PİYASANIN ÖNEMİ: KEŞAN-SAVERNE ÖRNEĞİ, Paradigma Akademi Basin Yayin Dagitim, Çanakkale-TÜRKIYE
 • ATAKISI AHMET, Güncel Ekonomik Sorunlar: Covid 19'un Sosyo-Ekonomik Etkileri, Literatür Yayincilik, Istanbul-TÜRKIYE
 • S. I. UZUNOGLU, E. DEMIREL, A. ATAKISI, O. I. GÜNDÜZ, M. SAVRUL, H. YAS, Ö. TOPKAYA, M. TORUN, B. ALTAYLi, V. ÇANKAYA, Ekonominin Temelleri, Uluslararasi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-975-040763-5, Literatür Yayincilik, 20172. Basim
 • Aba, A, ATAKİSİ, A., 2015, Neoclassical Thought , “The SAGE Encyclopedia of World Poverty, SAGE Publications”, Thousand Oaks, pp: 1127-1129 (Aralık 2015)
 • Aba, A, ATAKİSİ, A., 2015, Microcredit, “The SAGE Encyclopedia of World Poverty, SAGE Publications”, Thousand Oaks, pp: 1033-1034 (Aralık 2015)
 • Aba, A, ATAKİSİ, A., 2015, Gini Coefficient, “The SAGE Encyclopedia of World Poverty, SAGE Publications”, Thousand Oaks, pp: 666-668 (Aralık 2015)
 • Uzunoğlu, S., Sönmezler G., ATAKİŞİ, A. 2011, “Evaluation of the Facts of Financial Fragility” in Political Economy, Crisis & Development, IJOPEC Publication, London, pp:299-306
 • UZUNOĞLU, S., YÜRÜK M., ATAKİŞİ, A., 2008, Underground Economy: Is it an economic problem or a solution ?, in Underground Economy Issues and Approaches, Asha Josi B. ed., ICFAI Books, India, pp: 17-27,

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KOÇ EMIRCAN, ATAKISI AHMET, BESERI SERMAYE VE EKONOMIK BÜYÜME ILISKISI: ARDL ES- BÜTÜNLESME VE GRANGER NEDENSELLIK TESTI, 1988-2019, Nisantasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 82-97, 2021
 • A. ATAKISI, O. MECHMET, 2018, Syriza Hükümetinin Yunanistan Krizine Karsi Almis Oldugu Önlemler, Nisantasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 22-44, 8
 • Demirel, E., ATAKİŞİ A., Abacıoğlu, S., “Bankacılık Faaliyet Oranlarının Panel Veri Analizi: Türkiye’deki Kamu, Özel ve Yabancı Sermayeli Bankaların Durumu”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2013, Temmuz, Sayı 59 (Temmuz 2013)
 • ATAKİŞİ, A., Bölgesel Farklılıkların Oluşumu Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 2012, Cilt 2., sayı: 62 (Aralık 2012)
 • ATAKİŞİ, A., “Avrupa Birliği Bölgesel-Kırsal Kalkınma Politikasının Yapısı ve İşleyişi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, Haziran, Cilt 8, Sayı 1. (Haziran 2006)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • B. S. ARZOVA, A. ATAKISI, U. EKMEKÇI, 2020, Endekslerle Türkiye Ekonomisi, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-975-14-1975-0, Remzi Kitabevi, 1. Basim
 • A. ATAKISI, 2020, Güncel Ekonomik Sorunlar: Ticaret Savaslari, Ulusal, Bölüm: Avrupa Birligi Boyutundan Ticaret Savaslari, Basim Türü: Basili, pp. 83-108, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-975-04-0824-3, Literatür Yayincilik, 1. Basim
 • A. ATAKISI, Türkiye’nin Ekonomik Krizleri, Ulusal, Bölüm: Petrol Krizlerinin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri (1970’ler), Basim Türü: Basili, pp. 125-142, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-5899-50-9, Okan Üniversitesi Yayinlari, 20191. Basim
 • ATAKİŞİ, A., 2016, “Merkez Bankalarının Fonksiyonları ve Türkiye’de Merkez Bankacılığı”, in Türkiye’de Para ve Kur Politikası, Yılmaz Aydın eds, Der Yayınları, İstanbul (Mart 2016)
 • ATAKİŞİ, A., 2010, “Veri Toplama Teknikleri”, in Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Erdinç Tutar eds, Lisans Yayıncılık, İstanbul
 • ATAKİŞİ, A., 2009, “Krizden Çıkışın doğru Adresi IMF mi?”, in Güncel Ekonomik Sorunlar: Global Kriz, Sadi Uzunoğlu eds., Literatür Yayınları, İstanbul, pp: 97-128
 • ATAKİŞİ, A., 2008, “İşgücü Piyasaları”, in Temel Ekonomi, 2. bsk, Sadi Uzunoğlu eds., Literatür Kitabevi, İstanbul, pp: 91-103
 • ATAKİŞİ A., 2006, “Oyun Teorisi”, in Temel Ekonomi, 2. bsk, Sadi Uzunoğlu eds., Literatür Kitabevi, İstanbul, pp: 331-358

Projeler

 • Proje Yönetim Platformu Bütçe Toolu, 2023-2023
 • Discover The City (Mobil Aplikasyon Uygulamalari), 2020-2020
 • Save the Nature to Save the Future, 2019-2019
 • Kalkinma Bakanligi, Serbet-i Fünun, Tarihi Osmanli Devleti mutfaginda yer alan olan Osmanli serbetlerinin, tatlilarinin ve yemeklerinin gün yüzüne çikarilip Edirne turizmine kazandirmaktir. Trakya Üniversitesi bünyesinde yer alan cumhuriyet döneminden kalma tarihi binamizi egitim ve kullanım amacıyla restore ederek hizmete sunmak hedeflenmiştir., Baslangiç Tarihi: 01.08.2018, Bitis Tarihi : 01.08.2019,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Trakya ve Ege Bölgelerinin Sosyo-Ekonomik Kalkınma Açısından Karşılaştırmalı Analizi (Ekim 2013)
 • EUROPEAN UNION CROSSBORDER PROJECT "Women Entrepreneurs CrossBorder Cooperation - Together in Business"
 • Trakya Teknopark Kurulum Projesi

Diğer

 • S. I. UZUNOGLU, E. DEMIREL, A. ATAKISI, O. I. GÜNDÜZ, M. SAVRUL, H. YAS, Ö. TOPKAYA, M. TORUN, F. F. M. TUNCER, Y. ERDINÇ, B. ALTAYLi, V. ÇANKAYA, Ekonominin Temelleri, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-ISTANBUL, ISBN978-975-04-0763-5, Literatür Yayinlari, 2017, 1. Basim

» Verdiği Dersler

İKT 414 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

İKB 615 Sosyal Bilimlerde Problem Çözme Teknikleri

İKB 618 Yeni İktisadi Akımlar

İKT 212 İktisadi Düşünce Tarihi

İKT 764 Büyüme ve Gelişme Ekonomisi I

İKT 869 Büyüme ve Gelişme Ekonomisi II

MAB 317 İktisadi Düşünceler Tarihi