» Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Atıf yapılan makale:Güzel A., Karasalihoğlu S., Küçükuğurluoğlu Y., Bulut H. Akut nekrotizan ensefalotapti. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 2012; 21: 40-4. Ünver O., Hasıloğlu ZI., Şahin S., Albayram MS. Taştan Y., Uysal S. Çocukluk Çağının Akut Atıf Yapan Makale: Nekrotizan Ensefalopatisi: Türkiye'den Bir Olgu. Çukurova Medical Journal 2014 ; 39(3) :641-45

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Eren T., Karal Y., Bay B., Gençhellaç H., Puyan F., Altun GD. Kinsbourne Sendromu ile Prezente Olan Nöroblastom Olgusu, XVIII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi (13-17 mayıs 2014 Bodrum), P:068, s:230-231. (Mayıs 2014)
 • Karal, Y., S. Karasalihoğlu, A.B. Sönmez ve Z.Özduğan, “Atipik semptomlu Guillain Barre Sendromu” 49. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi P 37, s34, 10-13 Haziran 2013 İstanbul Türkiye. (Mayıs 2013)
 • Karal, Y., S. Karasalihoğlu, Z. Özduğan ve A.B. Sönmez, “Pediatrik multipl skleroz: Olgu sunumu” 49. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi P 36, s33, 10-13 Haziran 2013 İstanbul Türkiye. (Mayıs 2013)
 • Karal, Y., Z. Özduğan, S. Karasalihoğlu, I. Görker ve T. Eren,“Psikiatrik yakınmalarla gelen nörofibramatöz olgusu” 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Kongre kitabı P 25, s72, 22-25 Mayıs 2013 Sivas Türkiye. (Mayıs 2013)
 • Karal, Y., S. Karasalihoğlu, Z. Özduğan, N.A. Çiftdemir ve T. Eren, “Pons infarktı: Olgu sunumu” 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Kongre kitabı P 24, s72, 22-25 Mayıs 2013 Sivas Türkiye. (Mayıs 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • VI. Çocuk Nörolojisi Bahar Toplantıları, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20 Eylül 2014, EDİRNE (Eylül 2014)
 • Çocuklarda Uyku Bozuklukları, 1. Trakya Uyku Bozuklukları Sempozyumu, 11. Mart 2014 Hilly Hotel Edirne (Mart 2014)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Konu: Başağrısı Olan çocuğa yaklaşım 12 Haziran 2014 Edirne 19 Haziran 2014 Tekirdağ 26 Haziran 2014 Kırklareli (Haziran 2014)

Yapılan Hakemlikler

 • Case Report of a Very Rare Association of Tyrosinemia Type 1 and Pancreatitis Mimicking Neurologic Crisis of Tyrosinemia Type 1. Balkan Medical Journal Aralık 2014 (Aralık 2014)

Diğer

 • Dönem 4 Kurul 2 Ders (Ocak 2014)