» Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Karal, Y., S. Karasalihoğlu, A.B. Sönmez ve Z.Özduğan, “Atipik semptomlu Guillain Barre Sendromu” 49. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi P 37, s34, 10-13 Haziran 2013 İstanbul Türkiye. (Mayıs 2013)
  • Karal, Y., S. Karasalihoğlu, Z. Özduğan ve A.B. Sönmez, “Pediatrik multipl skleroz: Olgu sunumu” 49. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi P 36, s33, 10-13 Haziran 2013 İstanbul Türkiye. (Mayıs 2013)
  • Karal, Y., Z. Özduğan, S. Karasalihoğlu, I. Görker ve T. Eren,“Psikiatrik yakınmalarla gelen nörofibramatöz olgusu” 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Kongre kitabı P 25, s72, 22-25 Mayıs 2013 Sivas Türkiye. (Mayıs 2013)
  • Karal, Y., S. Karasalihoğlu, Z. Özduğan, N.A. Çiftdemir ve T. Eren, “Pons infarktı: Olgu sunumu” 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Kongre kitabı P 24, s72, 22-25 Mayıs 2013 Sivas Türkiye. (Mayıs 2013)