» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Türkiye’de ki Un ve Unlu Mamul İşletmelerinin Pazarlama Yönetimleri Açısından İncelenmesi: Edirne Rolü Örneği, Akademik Bakış Dergisi, Celalabat-KIRGIZİSTAN: Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi. (Ocak 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Elektronik Ticaretin Dünden Bugüne Gelişimi, Geleceği ve KOBİ'lere Olan Etkileri, III. IBANESS Congress Series-Edirne/Turkey, Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi. (Mart 2017)
  • Türkiye’de ki Un ve Unlu Mamul İşletmelerinin Pazarlama Yönetimleri Açısından İncelenmesi: Edirne Rolü Örneği, III. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı içinde, Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi. (Ekim 2011)

Diğer

  • Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kilometre Taşları ve E-Ticaretin Gelişimine Olan Etkileri, Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Türkistan-KAZAKİSTAN. (Ocak 2016)
  • Türkiye'de Elektronik Ticaret Siteleri ve E-Ticaret SWOT Analizi Örnekleri, Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Türkistan-KAZAKİSTAN (Aralık 2015)

» Verdiği Dersler

bilgi ve iletişim teknolojileri

elektronik ticaret

ofis programları-1

ofis programları-2

teknoloji kullanımı