» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Karadağ’da Osmanlı Hakimiyetinin Zayıflaması (17. ve 18. Yüzyıllar)”, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2015, Edirne.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • “1876 Osmanlı-Sırp, Karadağ Savaşı’nı Hazırlayan Gelişmeler”, Osmanlı İmparatorluğu ve Karadağ: Ülkeler Arası İlişkiler Uluslararası Sempozyumu, 23-24 Kasım 2015, Podgorica-Karadağ.
 • “Girit’te 1910 Yılında Yapılan Seçimler ve Müslüman Üyelerin Girit Millî Meclisinde Yaşadıkları Yemin Sorunu”, Geçmişten Günümüze Girit: Tarih, Toplum, Kültür Uluslararası Sempozyumu, 16-18 Ekim 2015, Kuşadası-Aydın.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları Sürecinde Karadağ’ın Bağımsızlığını Kazanması", Avrasya Etüdleri Balkanlar Özel Sayısı, Yıl 22, Sayı 50 (2016-2), Ankara.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Süreci”, Edirne Lisesi, 25 Ekim 2013.

Projeler

 • Balkan Konferansları 2017-I, TÜBAP Projesi

Diğer

 • Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Danışmanlığı 2017
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi Yayın Koordinatörlüğü 2016-

» Verdiği Dersler

HDE 411-Cumhuriyet Dönemi Türk-Yugoslav İlişkileri

 • Lisans

HDE 424-Hırvatistan Tarihi

 • Lisans

SBU 737-Modern Sırbistan ve Karadağ Tarihi I

 • Yüksek Lisans

SBU 738-Modern Sırbistan ve Karadağ Tarihi II

 • Yüksek Lisans

SBU-Yugoslavya Tarihi

 • Yüksek Lisans

ZAİ 101-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 • Lisans

ZAİ 102-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 • Lisans