» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • 10.Ummu Yildiz Findik, Ayfer Ozbas, Ikbal Cavdar, Sacide Yildizeli Topcu, Ebru Onler. Assessment of nursing students’ stress levels and coping strategies in operating room practice. Nurse Education in Practice 15 (2015) 192-195 (Mayıs 2015)
 • 11.Tekin F., Findik ÜY: The level of perception of individualized care and satisfaction with nursing in orthopedic surgery patients. Orthopaedic Nursing2015;34;6;371-374
 • 1.Findik UY, Unsar S, Sut N. Patient satisfaction with nursing care and its relationship with patient characteristics,. Nursing and Health Sciences,2010;12:162-169.
 • 9. Kutlu Y, Kucuk L, Findik UY. Psychometric properties of theTurkish version of the Fraboni Scale ofAgeism. Nursing and Health Sciences 2012;14:464–471
 • 8. Findik UY, Özbaş A, Çavdar İ, Erkan T, Effects of the contact isolation application on anxiety and depression levels of the patients. International Journal of Nursing Practice 2012;18: 340–346.
 • 7. Özbaş A,Küçük L, Çavdar İ, Findik UY, Yıldız S, Yıldız I, Akyüz N. Determination of self-esteem and the levels of depression in patients practicing clean intermittent catheterization for neurogenic bladder after spinal cord injury. Journal of Neurological Sciences [Turkish]2011; 28:(4)# 29; 520-528, 2011
 • 6.Özbaş A,Çavdar İ, Findik UY, Akyüz N. Inadequate knowledge levels of turkish male university students about testicular self-examination. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2011;12, 919-922
 • 5.Erkan T, Findik UY, Tokuc B. Hand-washing behaviour and nurses’ knowledge after a training programme. International Journal of Nursing Practice 2011; 17: 464–469
 • 4. Findik UY, Tatman Oktun M, Erkan T, Sut N. Evaluation of handwashing behaviors and analysis of hand flora of intensive care unit nurses. Asian Nursing Research 2011;5:99–
 • 3.Topçu SY, Fındık ÜY. Effect of relaxation exercises on controlling postoperative pain. Pain Management Nursing2012;13(1): 1-7
 • 2.Ozcan H, Findik UY, Sut N. Information level of patients in discharge training given by nurses following open heart surgery. International Journal of Nursing Practice, 2010; 16: 289–294.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • 11.Erol Ö, Fındık ÜY, Süt N, Motor D.Barriers to research utilization among Turkish nurses working in an university hospital,The 1st.International Clinical Nursing Research Congress ,’9 May-1 June 2012 Turkey.
 • 10.Üstündağ H, Gül A, Yıldız Fındık Ü, Demir N. Depression in patients with stoma, 11. ECET - European Council Enterostomal Therapy Congress, 12-15 June(2011), Bologna, Italy.
 • 9. Özbaş A,Küçük L, Çavdar İ, Fındık U, Yıldız S, Yıldız I, Akyüz N.Determination of the self-respect and depression levels of the patients who use clean intermittent catheterization due to neurogenic bladder. 12th International EAUN Meeting, Vienna , Austria,19-21 March 2011,pp.36
 • 8.Özbaş A,Çavdar İ, Akyolcu N,Oktay O, Fındık U, Akyüz N, Dündar C, Aslan M. Comparison of the general comfort and pain levels of patients who underwent open and laparoskopic surgery interventions in ürology.12th International EAUN Meeting, Vienna, Austria, 19-21 March 2011, pp.42
 • 7.Üstündağ H, Yıldız S, Fındık ÜY, Yıldız J, Arasan F, Ünalan H. The self efficacy levels and coping strategies of patients with spinal cord injury. 14th International Nursing Research Conferance, Burgos, Spain, 9-12 November 2010.pp.458
 • 6.Uzun G, Fındık ÜY, Ekuklu G. Evaluatıon Of The Relatıonshıp Between Patıent Satısfactıon With Postoperatıve Nursıng Care And Socıo-Demographıc Characterıstıcs Of The Patıents Undergoıng Mastectomy. The Fırst Internatıonal Women And Health Congress, Sakarya, 3–5 June 2010,pp.84(Sözel Sunu)
 • 5.Fındık ÜY, Özbaş A, Çavdar İ, Topçu SY, Önler E. Assessment of Stress and Stress Coping Patterns of the Nursing Students in Operating Room Practices. 1st. International Congress on Nursing Education, Research&Practice,Thessaloniki, Greece, 15-17 October 2009.pp.387-388 (poster)
 • 4.Fındık ÜY, Erol Ö, Erkan T,Topçu SY. Evaluation of Hospital Infections in Trauma Patients. 1st. International Congress on Nursing Education, Research&Practice, Thessaloniki, Greece, 15-17 October 2009.pp.387(poster)
 • 3.Fındık Ü, Ünsar S. “Nursing Care of The Patient Undergoing Mastoid Surgery”, Vth Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, 7-10 September 2006, Edirne.pp. 40 Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi (The Turkish Journal of Ear Nose and Throat) (2006), 16, Suppl 1, 40, (poster)
 • 2. Ünsar S, Fındık ÜY. Care of Patient with a Tracheostomy Tube,” Vth Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, 7-10 September 2006, Edirne.pp. 24, 2006. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi (The Turkish Journal of Ear Nose and Throat) (2006), 16, Suppl 1, (poster)
 • 1.Fındık ÜY, Ünsar S.Nursing Education In Turkey, Balkan Conference Of Young Scientists, 16-18 June, 2005, Plovdıv, Bulgaria,pp.373-377( sözel bildiri, tam metin)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 12. Yıldız ÜY, Erol Ö, Süt N, Motör D. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2011; 27 (3) : 55-65.
 • 11.Fındık ÜY, Topçu SY, Üstündağ H, Coşkun Ö.Cerrahi hastalarının hastanede sigara içme durumlarının belirlenmesi. İ.Ü.F.N.Hemşirelik Y.O .Dergisi 2010;18(1):26-32.
 • 10.Ünsar S, Fındık Ü Y, Sadırlı SK, Erol Ö. Edirne Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi 2009; 9(1):1-8
 • 9.Fındık ÜY, Ünsar S.Yönetici hemşirelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonun sağlanmasında karşılaştığı sorunların belirlenmesi. Hastane Yönetimi Dergisi 2007; 11(1-2):98-103
 • 8.Üstündağ H, Aydın M, Fındık ÜY. Transplantasyon ve hemodiyaliz hastalarının umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi 2007;56-61
 • 7.Ünsar S, Fındık Ü.Y, Kurt S,Özcan H.Kanserli hastalarda evde bakım ve semptom kontrolu. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2007;2(5):89-106
 • 6.Fındık ÜY, Ünsar S, Esen S, Kulu A, Dumancı R.Klinik uygulamalarda öğrenci hemşirelerin el yıkama davranışlarına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi 2006;2(2):20-26
 • 5.Fındık Ü Y.Sağlık Yüksekokulları öğretim elemanlarının okul-hastane işbirliğinde yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2006;1(3):112-125
 • 4.Fındık ÜY, Turan N.Kadınların meme kanserinin erken tanısına yönelik davranışlarının belirlenmesi. Hemşirelik Forumu 2004,53-60
 • 3.Fındık ÜY, Ünsar S.İç hastalıkları ve cerrahi hastalıkları hemşireliği dersi yaz uygulaması etkinliğini belirlemeye ilişkin bir çalışma. Hemşirelik Forumu 2003;6(2):62-70
 • 2.Fındık ÜY. Ampütasyon uygulanan hastalarda eğitimin “hastalığı değerlendirme” ve “öz-bakım gücü” kazanma yetisine etkisi. Hemşirelik Forumu Bakım-Standart-Kalite 2001;4(4-5):48-56.
 • 1.Fındık Ü Y. Ampütasyonlu bireylerin evde bakımı, Hemşirelik Forumu Karışık Konular Sayısı 2001;4(2-3):48-52

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • 21. Türk S, Topçu SY, Fındık ÜY. Üriner Kateter bakımında hemşirenin rolü,5.Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, Girne, K.K.T.C. 3-4 Mayıs 2012.
 • 20.Tekin F, Fındık ÜY, Süt N. Ortopedik cerrahi hastalarının bireyselleştirilmiş ve bakımı algılama hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi, V.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Belek/Antalya, 1-4 Kasım 2011.s.304
 • 19. Fındık ÜY, Topçu SY, Çevik E, Tekin F. Ekstremite travmalı hastalarda ağrı ve anksiyete, V.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Belek/Antalya, 1-4 Kasım 2011.s.309
 • 18. Fındık ÜY, Tekin F,Topçu SY. Traksiyonlu hastalarda bası yarası oluşma riskinin değerlendirilmesi, V.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Belek/Antalya, 1-4 Kasım 2011.s.304
 • 17.Fındık ÜY, Sezer A, Yuluğkural Z, Erkan T.Hekim ve hemşirelerin cerrahi el yıkama etkinliğinin değerlendirilmesi,7.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Çeşme/İzmir,5-8 Mayıs 2011.s.156-159 (Sözel¬-Tam metin)
 • 16. Yuluğkural Z, Fındık ÜY, Erkan T, Keskin S, Özcan H.Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yoğun Bakım ünitelerinde çalışan sağlık personelinin el yıkama durumları ve kalitelerinin değerlendirilmesi. 7.Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Antalya,16-20 Mart 2011.s.627
 • 15.Yuluğkural Z, Fındık ÜY, Keskin S, Erkan T, Özcan H. Hastanemiz hemşirelerinin eğitim öncesi ve sonrası sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi.7.Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Antalya,16-20 Mart 2011.s.628
 • 14.Gürdoğan EP, Kurt S, Fındık ÜY. Onkoloji hastalarında oral mukozit riskinin derlendirilmesi.1.Temel hemşirelik Bakımı Kongresi, İzmir, 21-23 Ekim 2010.s.141 (poster)
 • 13.Topçu S Y, Fındık ÜY. Üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesinde hemşirenin rolü. 21.Ulusal Üroloji Kongresi,4. Üroloji Hemşireliği Kongresi, İstanbul, 30 Ekim-3 Kasım 2010.s.401(poster)
 • 12.Kulu A, Fındık Ü Y.Mesane tümörlü hastalara uygulanan cerrahi girişimler sonrası yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi,4. Üroloji Hemşireliği Kongresi, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul,30 Ekim-3 Kasım 2010.s.390 (sözel sunu)
 • 11.Yıldızeli TS, Fındık ÜY. Ameliyathanede hasta güvenliği. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara,26-29 Mayıs 2010.HP 17 (poster).
 • 10.Gökçe Işıklı A, Fındık Ü Y, Süt N, Yıldızeli Topçu S.Kapalı sualtı dreninde hasta deneyimleri.17.Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara,26-29 Mayıs 2010.HP 2(poster).
 • 9.Üstündağ H, Gül A, Fındık ÜY. Periferik arter hastalığında ağrı ve yaşam kalitesi.17.Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 26-29 Mayıs 2010, HS 52(Sözel sunu)
 • 8.Üstündağ H, Fındık Ü Y.Karaciğer transplantasyonu uygulanan hastanın eğitimi. Yoğun Bakım Hemşireliği 4.Ulusal Kongresi, Trabzon, 15-17 Nisan 2010.PN 22 (poster)
 • 7.Topçu SY, Fındık Ü Y, Üstündağ H, Özcan H. Cerrahi hastalarının ameliyat sonrası ayağa kalkma davranışlarının değerlendirilmesi. 6.Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir,3-6 Mayıs 2009. s.89-91.(Sözel-Tam metin)
 • 6. Fındık Ü.Y. İntraoperatif hasta güvenliği. XII. Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 19 -24 Mayıs 2009. s.169-172. (Tam metin)
 • 5.Fındık ÜY, Özcan H.Oryantasyon eğitiminin değerlendirilmesi. VI ulusal(Uluslararası Katılımlı), Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Nevşehir, 22-25 Ekim 2008.s.40. (poster)
 • 4.Fındık ÜY, Ünsar S,Topçu SY. Çalışan hemşirelerin eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi. VI ulusal (Uluslararası Katılımlı), Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Nevşehir,22-25 Ekim 2008.s.38. (poster)
 • 3.Fındık ÜY, Erkan T, Keskin S.Cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemeye yönelik temel izolasyon önlemlerinin uygulanma oranları, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya,24-28 Mayıs 2006.s.127(Sözel sunu)
 • 2.Ünsar S,Fındık Ü Y. Keşan Anadolu Lisesi öğrencilerinin depreme yönelik davranışlarının belirlenmesi. Keşan Sempozyumu, Keşan,15-16 Mayıs 2003. s. 158-170 (Sözel-Tam metin)
 • 1.Aksoy G,Yıldız Ü,Kamber, A.Bir yıl içinde acil üniteye başvuran hastaların belirlenmesinin hizmet sunumuna etkisi, l. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, 26-27 Eylül 1996.s.215-221 (Tam metin)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 19. Fındık ÜY.Ameliyathanede Hasta Güvenliği,10.Endoüroloji Kongresi,11-11-14 Nisan 213,Belek/Antalya, (panel).
 • 18. Fındık ÜY. Elektronik Kayıt Sistemleri, 18.Ulusal Cerrahi Kongresi-13.Ulusal Hemşirelik Kongresi,23-27 Mayıs 2012,İzmir (panel).
 • 17. Fındık ÜY. Robotik ve Laparoskopik Cerrahide Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bakım. 22. Ulusal Üroloji Kongresi kapsamında) 5. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, 3-4 Mayıs 2012, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne(panel).
 • 16. Fındık ÜY. Hasta Güvenliği. Cerrahi ve Ameliyathanede Güncel Yaklaşımlar. 06.04.2012,Edirne (panel).
 • 15. Fındık ÜY. Ventilatör İlişkili Pnömoni ve Hemşirelik Bakımı,8. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,14-18 Eylül 2011 Antalya (panel).
 • 14.Fındık ÜY. Elektronik implantı olan hastanın ameliyat sonrası bakımı, 7.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Çeşme/İzmir,5-8 Mayıs 2011.s.37-40(Tam metin) (Panel)
 • 13. Fındık ÜY.HPB Sistem Tümörlerinde Medikal Onkoloji Sırası ve Sonrasında Bakım.1.Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi,7-9 Nisan 2011 Belek- Antalya (Konferans
 • 12.Fındık ÜY. Yetişkin Üriner Sistem Enfeksiyonları. 21.Ulusal Üroloji Kongresi,4. Üroloji Hemşireliği Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul.(panel)
 • 11.Fındık ÜY.Yaşlı Hastanın Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı. Geriatrik Hasta ve Hemşirelik Bakımı Kursu, Edirne, 2010.(Eğitimci)
 • 10.Fındık ÜY. Yaşlı Hastanın Ameliyata Hazırlanması. Geriatrik Hasta ve Hemşirelik Bakımı Kursu, Edirne, 2010. (Eğitimci)
 • 9. Fındık Ü.Y. T.Ü.Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü ‘Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kursu’ ‘İletişim’ ’Basınç Ülserleri: Önleme ve Tedavi’ ‘Eğitim Materyalleri ve Eğitim Programı Geliştirme’2004-Devam ediyor, Edirne. (Eğitimci)
 • 8. Fındık Ü.Y. T.Ü.Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü ‘Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’, Hemşireliğe Genel Bakış’’Yoğun Bakım Hastası ve Ailesi ile İletişim’ 2007-2008. Edirne. (Yönetici/Eğitimci)
 • 7.Fındık Ü.Y. İntraoperatif Hasta Güvenliği. XII. Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19 -24 Mayıs 2009, Antalya/Belek.s.169-172. (Panel)
 • 6.Fındık Ü.Y. Acil cerrahide çevre güvenliği. VI. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi 4-8 Eylül 2007, Antalya. (Panel)
 • 5.Fındık Ü.Y.Asepsi-Antisepsi-Dezenfeksiyon, T.Ü.Hastanesi Acil Servis Hizmet İçi Eğitim Programı, Edirne 2003. (Eğitimci)
 • 4.Fındık Ü.Y.Yaşlılıkta Diyabetik Ayak ve Bakımı, T.Ü.Kırklareli Sağlık Yüksekokulu,20 Aralık 2002. Kırklareli (Konferans).
 • 3.Fındık Ü.Y, ÜNSAR S. Turizmde İlk Yardım, T.Ü Meslek Yüksekokulu, 25 Mart 2002.Edirne (Eğitimci).
 • 2.Fındık Ü.Y. Meme Kanserinin Tanısına İlişkin Eğitim, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirme Kurumu Edirne İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 22-23 Kasım, 2001. Edirne(Eğitimci).
 • 1.Fındık Ü.Y. Günümüzde Hemşirelik, T.Ü Kırklareli Sağlık Yüksekokulu, Kırklareli,16 Haziran 2001(Konferans).

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • 5. Fındık ÜY. Yaşlı Hastanın Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı. Ed.Ü Y.Fındık, Ö. Erol Ö. Geriatrik Hasta ve Hemşirelik Bakımı, Alter Yayıncılık Ltd.Şti.,Ankara,2010.s.145-161.
 • 4. Fındık ÜY. Yaşlı Hastanın Ameliyata Hazırlanması. Ed. ÜY. Fındık, Ö. Erol.Geriatrik Hasta ve Hemşirelik Bakımı, Alter Yayıncılık Ltd.Şti. Ankara,2010.s.128-144.
 • 3.Aslan FE, Fındık ÜY, Elçin Ö.Safrakesesi ve Pankreas Hastalıkları. Ed. A. Karadakovan, FE. Aslan. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana Nobel Kitapevi, Yayın Dağıtım ve Ltd. Şti. Adana, 2010.s.807-828.
 • 2.Olgun N, Aslan FE, Fındık ÜY. Karaciğer Hastalıkları. Ed. A. Karadakovan, FE. Aslan. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana Nobel Kitapevi, Yayın Dağıtım ve Ltd.Şti. Adana, 2010.s.773-805
 • 1. Yıldız, Ü. Ernestine Wieden Bach. Yardım Etme Kuramı. Ed. P. Velioğlu, P.Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaası, İstanbul,1999.s.485-514.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • 8. Esra Çevik. Ameliyathanede Hastaların Hemşirelik Bakım Kalitesi Hakkında Düşüncelerinin ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. T.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü 11.04.2012.
 • 7. Fatma Tekin. Ortopedik Cerrahi Hastalarının Bireyselleştirilmiş Bakımı Algılamaları Ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi. T.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne, 29.06.2011.
 • 6. Ayfer Kulu. Mesane Tümörlü Hastalara Uygulanan Cerrahi Girişimler Sonrası Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi’ T.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne, 26.02.2010.
 • 5. Tülay Erkan. Hemşirelerin El Yıkama Davranışlarının Değerlendirilmesi, T.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne, 04.03.2010.
 • 4. Gülcan Uzun. Mastektomi Ameliyatı Olan Hastalarda Postoperatif Dönemde Hemşirelik Bakımından Memnuniyet ve Bireyin Sosyo-demografik Özellikleri İle İlişkisinin Değerlendirilmesi, T.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne, 12.11.2009.
 • 3. Ayşe Gökçe Işıklı. Kapalı Sualtı Dreninde Hasta Deneyimlerinin Belirlenmesi, T.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne, 28.01.2009.
 • 2. Hacer Özcan. Açık Kalp Ameliyatı Sonrası Hemşireler Tarafından Verilen Taburculuk Eğitiminin Hastalar Tarafından Kullanılma Oranları, T.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne, 21.07.2008.
 • 1.Sacide Yıldızeli Topçu. Üst Abdominal Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Hemşireler Tarafından Öğretilen Gevşeme Tekniklerinin Ağrı Kontrolü Üzerine Etkisi’, T.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne, 29.04.2008.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • 4. Hemşire Eğitimcileri Derneği (Üye)(2010-Devam ediyor)
 • 3. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği(Üye) (2009-Devam ediyor)
 • 2. İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği (Üye) (1996- Devam Ediyor).
 • 1. Türk Hemşireler Derneği (Üye)

Editörlük / Yayınlama

 • 5. International Journal of Caring Sciences (Expert reviewer)
 • 4. İ.Ü.F.N.Hemşirelik Y.O .Dergisi
 • 3. Asian Nursing Research (Expert reviewer)
 • 2. International Journal of Nursing Practice (Expert reviewer)
 • 1. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi

Projeler

 • Geriatrik hasta ve hemşirelik bakımı. Lifelong Learning Programme, Transfer of Innovation, Leonardo Da Vinci Projesi (Proje No: DE/08/LLP-LdV/TOI/147180/2009-ABH22796001), 2010. (Proje Yürütücüsü, Kurs Düzenleyicisi ve Eğitimcisi)