» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • İnsan Ticaretiyle Mücadelede Türkiye'nin Yapmış Olduğu Çalışmalar (Kasım 2012)
 • Türkiye'nin Yasadışı Göç Alanındaki Çalışmaları (Mayıs 2012)
 • Türkiye'deki Seyahat Belgeleri Bilginin Elektronik Onaylanmasının Etkinleştirilmesi Çalışmaları (Ağustos 2007)
 • İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Sözleşmesi Çalışmasına Olası Katkılar (Ekim 2004)
 • İnsan Ticareti ve Yasadışı Göç Alanlarında Operasyonel İşbirliğinde En İyi Uygulamalar (Eylül 2004)
 • İnsan Ticaretiyle Mücadele Alanında Türkiye'nin Eğitim Planlaması (Mayıs 2004)
 • Yasadışı Göç ve İnsan Ticaretinde Türkiye'nin Çalışmaları (Mart 2004)
 • Türkiye Bağlamında Akdeniz Bölgesi’nde Yasadışı Transit Göç (Şubat 2004)
 • İnsan Ticaretiyle Mücadelede Eğitim Stratejisi (Aralık 2003)
 • Türkiye Bağlamında Güneydoğu Avrupa’nın Sınır Güvenliğinin Geleceğine Bakış (Eylül 2003)
 • İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Eğitim Değerlendirme (Mayıs 2003)
 • İnsan Ticaretiyle İlgili Mücadelede En İyi Uygulamalar (Mayıs 2003)
 • Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile İlgili Sınır Aşan Suçlar (Mart 2003)
 • İnsan Ticaretiyle Mücadele Eğiticilerin Eğitiminde Türkiye'nin Durumu (Kasım 2002)
 • EUROSTAT Bağlamında Türkiye'nin 2001 Sığınmacı ve Göçmen İstatistikleri (Kasım 2002)
 • İnsan Ticareti Alanında Yapılan Yasal Çalışmalar (Kasım 2001)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ermenistan Tarihi (Kitap Tahlili) Yazar: Simon Payaslian

Projeler

 • AB Bağlamında Yunanistan ve Türkiye (Ocak 2004)