» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Çocuk İstismar Olgularıyla İlgili Olarak Psikolojik Danışmanların Deneyim İkilem ve Eğitim Gereksinimleri (Nisan 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Mutluluk Korkusu Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Bağlamsal Aile Terapisi Perspektifinden Göç Olgusu (Aralık 2016)
  • Üstün yetenekli çocuklarla olumsuz mükemmeliyetçiliği kontrol altına alma temalı bilişsel davranışçı kuram temelli grup çalışması (Nisan 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Nitel Desenler: Etnografya (Haziran 2017)
  • Çocuk Hakları Çalışmaları - I - Pedofili (Mayıs 2017)
  • Bilişsel-Davranışçı Kuram Temelli Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları- Fiziksel İstismarı Önleme Amaçlı Olumlu Ebeveynlik Tutumları Müdahale Programı (Mart 2017)
  • Manevi Yönelimli Psikoterpi ve Psikolojik Danışma - Ken Wilber (Nisan 2016)
  • Yeniden Doğmak: Böbrek Nakli Hastalarının Psikososyal Süreçleri (Şubat 2016)