» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Limon,İlker ve Karakuzu Taner, "Kitabın Künyesi: Tanıl BORA, Cereyanlar Türkiye’de Siyasi İdeolojiler, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, ISBN-13: 978-975-05-2118-8" Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Haziran 2017 Cilt:8 Sayı:2. (Haziran 2017) (Haziran 2017)
 • Karakuzu, Taner, Limon, İlker, "Kitabın Künyesi: Fahri TÜRK, Güneşin Ayaklarındaki Ülke Tacikistan, Astana Yayınları, Ankara, 2017, ISBN: 978-605-9623-26-1" Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Haziran 2017 Cilt:8 Sayı:2. (Haziran 2017)
 • KARAKUZU, Taner ve LİMON İlker, AB ALGISINDA DEĞİŞİMLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA, AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, Sayı: 61 Mayıs - Haziran 2017 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN (Haziran 2017)
 • Taner Karakuzu, "HEGEMONY AND ENERGY RESOURCES: EXAMPLE OF CENTRAL ASIA" VUZF REVIEW, Volume 2 (2), Number 1, 2017, pp.108-223 (Şubat 2017)
 • İlker LİMON,Taner KARAKUZUTural BAHADIR, Ortaklıktan Krize Türkiye – ABD İlişkileri, Astana Yayınları, Ankara, 2016, ISBN: 978-605-9623-11-7 Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2017 Cilt: 8 Sayı:1 (Ocak 2017)
 • Taner KARAKUZU, İlker LİMON, Kitap Tahlili Der. Doç. Dr. Fahri TÜRK, Balkanlarda Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçeye Yönelik Dil Politikaları, Astana Yayınları, Ankara, 2016, ISBN: 978-605-9623-02-5, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2017 Cilt: 8 Sayı:1, (Ocak 2017)
 • Türk Fahri, Karakuzu Taner ve Limon İlker, Geçmişten Günümüze Edirne Bahai Toplumu,Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2017 Cilt: 8 Sayı:1, 2017. (Ocak 2017)
 • Karakuzu Taner ve Limon İlker,"ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA ORTA ASYA VURGUSU", Dergi Karadeniz, Sayı 31, 2016, SS. 193-210 (Ekim 2016)
 • LİMON İ. ve KARAKUZU T., "Aytekin Yılmaz, Küresel Dünyada Uluslararası İlişkiler Teori-Temel Kavramlar- Yeni Gelişmeler, İkinci Baskı, Kadim Yayınları, 2013" lectronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2016 Cilt:7 Sayı:1. (Ocak 2016)
 • KARAKUZU,T. ve LİMON İ. "Ed. Adem Çaylak, Mehmet Dikkaya, Cihat Göktepe ve Hüsnü Kapu, Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Politik Tarihi (İç ve Dış Politika), Savaş Yayınevi, Beşinci Baskı, Ankara, 2014, ISBN : 978-605-5343-46-0" Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2016 Cilt:7 Sayı:1. (Ocak 2016)
 • Taner KARAKUZU1 Seyfi AKTOPRAK, Çiğdem ERKi, İlker LİMON, "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ" Electronic Journal of Vocational Colleges- Aralık 2015 4. UMYOS Özel Sayısı, s.155-163 (Aralık 2015)
 • KARAKUZU T. LİMON İ, "Ed. Evren Balta, Küresel Siyasete Giriş, Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler ", Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2015 Cilt:6 Sayı:1, ss. 90-94. (Ocak 2015)
 • KARAKUZU T. ve Limon , "Baskın, Oran, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt: III:2001-2012",Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2014 Cilt:5 Sayı:1, ss. 83-87 (Ocak 2014)
  1
  ATIF
 • LİMON İ. ve KARAKUZU T. "Fahri, Türk, Türk Dış Politikasında Orta Asya ve Orta Doğu, 1990'lardan Günümüze," Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2014 Cilt:5 Sayı:1, s. 83-87 (Ocak 2014)
 • KARAKUZU T “Hans J. MORGHENTHAU; Uluslararası Politika Güç ve Barış Mücadelesi”, Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2012 Cilt:3 Sayı:1, ISSN 1309-7008, s.s.115-117 (Ocak 2012)
 • KARAKUZU T, ve Limon İ, .Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Yeri Üzerine Bir Analiz” Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2012 Cilt:3 Sayı:1, ISSN 1309-7008, s.s. 81-104 (Ocak 2012)
  4
  ATIF
 • KARAKUZU T., . “Türkiye'nin Enerji Siyaseti: Nükleer Enerji Dışa Bağımlılığı Yenmede Bir Kilometre Taşı mı?” Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2011 Cilt:2 Sayı:1 , ISSN 1309-7008 s.s. 48-78 (Haziran 2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Limon, İlker ve Taner Karakuzu, " Liberal Sistemde Küreselleşme", International Conference; The West of The East, The East of West, 4-6 July 2017, Prague, Czechia. (Temmuz 2017) (Temmuz 2017)
 • Karakuzu, Taner ve Limon, İlker, "Bir Terör Örgütünün Anatomisi: Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri Halk Ordusu (FARC)" International Conference; The West of The East, The East of West, 4-6 July 2017, Prague, Czechia. (Temmuz 2017)
 • Karakuzu T., Limon İ., "Examination of Turkey's Nuclear Energy" 1st International Scientific Researches Conference Humanity and Social Sciences, Autonama de Madrid University, May 19-22, 2016, Madrid, Spain. (Mayıs 2016)
 • "Global Actor in West Türkistan Geopolitics", 1st International Scientific Researches Conference Humanity and Social Sciences, Autonama de Madrid University, May 19-22, 2016, Madrid, Spain. (Mayıs 2016)
 • KARAKUZU, T., Human Development Index in Transition Economies: Example of Central Asian States, International Multidisciplinary Congress of Eurasia, September 01-05, 2015 Skopje, Macedonia. (Eylül 2015)
 • KARAKUZU T., LİMON İ.,"Hegemonic Powers’ Energy Politics: Example of Central Asia Turkish Republics" I. International Symposium on Eurasia Energy Issues, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 28-30 May 2015, İzmir, İzmir Katip Çelebi University Publisher, p.69. (Mayıs 2015)
 • KARAKUZU T., AKTOPRAK S., ERK Ç., LİMON İ. "A COMPATRATİVE STUDY on the EU "PERCEPTİON of VOCATİONAL SCHOOL of HIGHER EDUCATION STUDENTS: TRAKYA UNİVERSİTY UZUNKOPRU VOCATİONAL SCHOOL of HIGHER EDUCATION SAMPLE" UMYO'S 2015 IV. th. International Vocational Schools Symposium, "The Role of Vocational Schools in Regional Development" May 21-23, 2015, Yalova (Mayıs 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Karakuzu Taner, "Hegononya ve Enerji Kaynakları: Orta Asya Örneği" „Hegemony and Energy Resources: Example of Central Asia“ ГОДИШНА ОТЧЕТНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ВУЗФ,15 декември до 16, 2016 г., София. http://publications.vuzf.bg/без-категория/годишна-отчетна-научна-конференция/ (Aralık 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • KARAKUZU, T., E-Ticaret Kavramı Üzerine Bir Deneme: Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, II. Ulusal Sinanpaşa, MYO Kongresi, 23-24 Mayıs 2014, Afyonkarahisar, I. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2014, s. 98 (Mayıs 2014)
 • KARAKUZU, T. Türkiye'nin Enerji Politiği: Enerji Sorunsalı Üzerine Bir İnceleme, Afyon Kocatepe Üniversitesi, II. Ulusal Sinanpaşa, MYO Kongresi, 23-24 Mayıs 2014, Afyonkarahisar, I. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2014, s. 9597 (Mayıs 2014)
 • KARAKUZU, T. Meslek Yüksekokullarında Avrupa Birliği Algısı: Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, II. Ulusal Sinanpaşa, MYO Kongresi, 23-24 Mayıs 2014, Afyonkarahisar, I. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2014, s. 95 (Mayıs 2014)
 • KARAKUZU T., “Lozan Görüşmeleri ve Nüfus Değişimi Üzerine Bir İnceleme”,16-18 Mayıs 2012, Ege Üniversitesi X. Uluslararası İlişkiler Kongresi, Türk-Yunan İlişkileri, Adalar Denizi ve Kıbrıs” İzmir. S.2 (Mayıs 2012)
 • KARAKUZU T., “Türkiye-Yunanistan ve Bulgaristan’ın Askeri Harcamaları Üzerine Bir İnceleme”, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi., Türk Dış Politikası Güncel Sorunlar Kongresi, 3-5 Mayıs 2011, Bildiri Kitabı, s.9 (Mayıs 2011)
 • KARAKUZU T, “Türkiye’nin Nükleer Politiği” Trakya Üniversitesi ve Avrupa Birliği Koor., 2-5 Mayıs 2010, Türk Dış Politikasında Stratejik Açılımlar; AB, Ortadoğu ve Balkanlar Kongresi, Bildiri Kitabı, s.6 (Mayıs 2010)
 • KARAKUZU T., “ Balkan Ülkelerinin Milliyetçiliği”, Trakya Üniversitesi, İİBF, 4-8 Mayıs 2009, Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar”, Bildiri Kitabı, s.12 (Mayıs 2009)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ticari Matematik, Lisans Yayıncılık,istanbul, Ocak, 2016, ISBN: 978-605-5044-71-8 (Ocak 2016)

Editörlük / Yayınlama

 • Electronic Journal of Political Science Studies, Yayın Koordinatörü, 01.01.2012- devam ediyor.
 • Electronic Journal of Political Science Studies, Yayın Kurulu Üyeliği, 2010-2012 (Ocak 2010)

Diğer

 • Taner KARAKUZU, İlker LİMON, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Uzgel ile Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar Üzerine Yapılan Söyleşi, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2017 Cilt: 8 Sayı:1 (Ocak 2017)

» Verdiği Dersler

EMLAK DEĞERLEME TEKNİKLERİ(EKSPERTİZ)

EMLAK VERGİLENDİRME VE MEVZUATI

GAYRİMENKUL MEVZUATI

İdare Hukuku

İMAR VE BELEDİYE MEVZUATI

Kamu Özel Kesim Yapısı

 • asama, yürütme, yargı, Yönetim yapısı ve ilişkiler, İnsan kaynakları ve bürokrasi, Kamu
  iktisadi teşebbüsleri, Taşra ve yerel yönetimler, Etkin yönetim, Özerk tarafsız kurumlar,
  Bağımsız düzenleyici üst kuruluşlar, Birlikte yönetilen kurumlar, Kamu kurumu niteliğindeki
  meslek kuruluşları, Siyasi partiler, Sendika ve konfederasyonlar, Temsilcilikler, Vakıf,
  dernek, ekonomi, sanayi ve ticari kurumlar, Hizmet birimleri

Kamu Yönetimi

 • Kamu yönetiminin tanımı ve elemanları, Kamu yönetimi düşüncesinin gelişimi, Yeni Kamu
  Yönetimi anlayışı, temel nitelikleri ve ilkeleri, Yönetişim , Kamu yönetimini incelemede
  başlıca yaklaşımlar, Kamu yönetimi-özel yönetim karşılaştırması, Devletin görevleri ve
  büyümesi, Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi; Merkezde Yönetim, Yerinden Yönetim,
  Yerinden yönetim ve kamu yönetiminin özellikleri, Kamu Yönetiminin Yapısı, Merkezi
  Yönetimin Başkent Örgütü, Merkezi Yönetimin Taşra (Çevre) Örgütü, Yerel Yönetimler,
  yerel yönetimlerin önemi ve dayandığı değerler, Anayasa’da yerel yönetimler, Yerel yönetim
  kuruluşları, organları, görevleri, işleyişleri, Merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkileri, yerel
  yönetimlerin gelişimi, Hizmet yerinden yönetim kuruluşları, özellikleri, kamu iktisadi
  teşebbüsleri, mesleki kamu kurumları, Bürokrasi, tanımı, özellikleri, olumsuzlukları,
  Bürokrasi ve siyasi kurumlar, bürokrasinin gelişimi, Türkiye’de bürokrasi, Kamu yönetiminin
  denetlenmesi, Siyasi denetim, idari denetim, ombudsman denetimi, yargı denetimi, baskı
  grupları ve kamuoyu denetimi, yönetimde açıklık.

Kentleşme ve çevre Sorunları

MİMARLIK VE BİNA BİLGİSİ

YAPI DENETİMİ VE GÜVENLİĞİ

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Maliyesi

Yerel Yönetimler Mevzuatı

ZAMAN YÖNETİMİ