» Akademik Unvanlar

» Verdiği Dersler

Akut Pankreatit

Gastroözofajial Reflü Hastalığının Cerrahi Tedavisi

Kronik Pankreatit

Mezenterik Vasküler Hastalıklar

Morbit Obezite

Özofagus Tümörleri

pankreasın Tümörleri

Retroperitoneal Tümörler

Transplantasyonun Genel İlkeleri