» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • "Proton conductivity properties of acid doped fluoroalkylated 1,2,3-triazole", JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY, 2010 (Nisan 2010)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Çinko klorür ile kimyasal aktivasyon yöntemi kullanılarak atık üzüm kamışından elde edilen aktif karbonların hazırlanması ve karakterizasyonu. (Ağustos 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Bovine Serum Albüminin (BSA) Aktif Karbon Üzerinde Adsorpsiyonu (Ağustos 2015)

» Verdiği Dersler

Enstrümental Analiz

Kimya San. İş ve İşçi Sağ

Sanayi Kimyası