» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • GÜMÜŞ A.B., ÖZ S., DUMAN M., "Türkiye’de Kanser Hastaları Ve Yakınları İle Yapılan Psikoeğitim Çalışmaları: Bir Literatür Taraması" IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye. 6-9 Kasım 2016 (Kasım 2016)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • IV. ULUSLARARASI VIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Manisa ,Türkiye, 6-9 Kasım 2016

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

  • Psikiyatri Hemşireleri Derneği

Sertifikalar

  • 15-16 Mayıs 2017 tarihinde Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen Evidence-Based Nursing Research Workshop: International Article Publishing Process With Editor’s Perspective çalıştayına katılmıştır. (Mayıs 2017)
  • 6-9 Kasım 2016 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi kapsamında düzenlenen "Psikiyatri Hemşireliğinde Psikoeğitim Uygulayıcı Eğitimi" eğitimini tamamlamıştır. (Kasım 2016)
  • 23.11.2015-19.01.2016 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "İşaret Dili" eğitimini tamamlamıştır.
  • 27 Ağustos- 7 Eylül 2011 tarihlerinde Instituto Politecnico de Leiria'da düzenlenen A/1 ve A/2 Seviye Portekizce Dil Eğitimi'ni tamamlamıştır.
  • 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Diksiyon Kursu" eğitimini tamamlamıştır.

Diğer

  • Ağustos 2011-Haziran 2012 tarihleri arasında "Instituto Politecnico de Leiria"da Erasmus öğrenciliği, Portekiz