» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • E. ONURLUBAS, S. DEMIRKIRAN, S. ÖZKUL, New Techniques In Marketing Caused By Globalization, International Journal of Social Science, no. 23, pp. 201-215, 3, 2016
 • Onurlubaş, E., Demirkıran, S., Yılmaz, N., 2015. ‘Sense Of Organızatıonal Belongıng And Customer Relatıons Of The Personnel In Bankıng Sector’, International Journal of Social Science, Number: 41
 • Onurlubaş,E.,Doğan,H.G.,Demirkıran,S.,"Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,2015,32.
 • Demirkıran,S.,Onurlubaş,E.,Turan,C. "FIGHT AGAINST POVERTY FOR LOCAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT : EXAMPLE OF TURKEY",ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences,2015,49.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • S. DEMIRKIRAN, T. SENER, E. ÖMER, The Management in accordance with Kaizen, XI.European Conferance on Sacial and Behavioral Sciences, Roma-ITALYA
 • S. DEMIRKIRAN, YENILIK YÖNETIMI EDIRNE ILI ÖRNEGI, Ines International Academic Research Congress 2016, pp. 46-, ANTALYA-TÜRKIYE
 • Onurlubaş,E.,Demirkıran,S.,Turan,C. ,"A STUDY ON UNPLANNED SHOPPING BEHAVIORS OF WOMAN CONSUMERS: THE EXAMPLE OF KEŞAN DISTRICT OF EDIRNE PROVINCE",International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Budapest. (Haziran 2015)
 • Yrd.Doç Dr. Füsun Özerdem, Öğr.Gör. Senem Demirkıran, "Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Dengeli ve Sürdürülebilir Kalkınma İçindeki Rolü", 1.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı,(22-23 Eylül 2011 ) ,Malatya. (Eylül 2011)
 • Yrd.Doç Dr. Füsun Özerdem, Öğr.Gör. Senem Demirkıran, ."Uluslararasılaşma ve Türkiye'deki Üniversitelerin Uluslararasılaşma Anlayışları", Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi:Yeni Yönelişler ve Sorunlar,(27-29 Mayıs 2011),İstanbul (Mayıs 2011)
 • Senem Demirkıran, A.Yılmaz Akbulut, “Küreselleşme Sürecinde Yeni Bilgi Toplumu ve Adil Performans Değerleme Teknikleri: T.C. Adalet Bakanlığı Örneği", International VII Knowledge,Economy and Management Congress, 30 October- 1 November 2009, Yalova (Kasım 2009)
 • Senem Demirkıran, A.Yılmaz Akbulut, “Küreselleşme Sürecinde Sınırötesi İşbirliği İle Kalkınma Çabaları: ‘Sınırötesi Bölgelerin Birlikte İstikrarlı Kalkınması Projesi’ Örneği” International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue, Eylül 2009, Isparta. (Eylül 2009)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Sustainable Development via Social Responsibility Project: “The Youth are Looking to the Future with Confidence”,World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship,Istanbul. (Mayıs 2015)
 • Senem Demirkıran,"Bursa’da Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü 2008-2009”, IV Kamu Yönetimi Sempozyumu, Mayıs 2009, Bursa (Mayıs 2009)
 • - Senem Demirkıran, Bahar Pala, “ NATO’nun Genişleme Süreci ve Yeni Uluslar arası Güvenlik Konsepti” , Uluslar arası İlişkiler Kongresi , Nisan 2008, İzmir. (Nisan 2008)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Öğr.Gör. Senem Demirkıran, Yrd.Doç Dr. Füsun Özerdem,"Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm Uygulamaları:Tekirdağ İli Örneği” 3.Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu,(21-22 Ekim 2011), Tekirdağ (Ekim 2011)
 • Senem Demirkıran, A.Yılmaz Akbulut, “Balkanlarda Sınır Ötesi İşbirliği Girişimleri Ve Yerel Yönetimler: Edirne Belediyesi Ve Elhovo Belediyesi Sınır Ötesi İşbirliği Örneği.”, 4.Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler, TODAİE, 19-20 Ekim 2009, Ankara. (Ekim 2009)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Senem Demirkıran, A.Yılmaz Akbulut, “Trakya Bölgesinde Sınır Ötesi İşbirliği Çalışmaları: Edirne Örneği” , 1.Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, 16-18 Ekim 2009, Edirne. (Ekim 2009)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İşletme Yönetimi I-II,Editörler:Doç Dr.Ali Erbaşı & Yrd Doç Dr.Sezar Karaca, Lisans Yayıncılık,İstanbul. (Eylül 2015)
 • Senem Demirkıran, A.Yılmaz Akbulut, “Mekan, Kültür ve Yönetim Perspektifinde 21. Yüzyıl Kentleri”, (Ed.), Ekin Yayınevi, 2010, Bursa.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye Erozyonla Mücadele,Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Projeler

 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, ARICILIK ISLETMELERININ ÜRETIM VE PAZARLAMA ASAMASINDA KARSILASTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI EDIRNE NIN KESAN MERIÇ IPSALA ENEZ ILÇELERI, Aricilik günümüzde gelismis ve gelismekte olan ülkelerde önemli bir ekonomik ve kirsal kalkinmaya katkisi olan tarimsal bir faaliyettir Ülkemizde özellikle gezici aricilik seklinde yürütülen bu ekonomik faaliyet ile ürün çesitliligi ve kalitenin artmasi sektörde hareketlilige neden olmaktadir Insan beslenmesinde içerisinde vitamin mineral ve aminoasitler bulunduran bal önemli bir kaynaktir Bu önemli kaynagin temininde aricilik sektörü ise temel teskil etmektedir Söz konusu sektörü zorlayan bir takim handikaplar bulunmaktadir Bu handikaplari mikro düzeyde üretici eksenli incelemek önemli görülmektedir Hem yöresel boyutta hem de ülkesel boyutta arastirmalardan elde edilen bilgilere göre ilgili kurum ve kuruluslara önemli sonuçlar iletilebilmektedir Bu baglamda Edirne nin Kesan Meriç Ipsala Enez ilçelerinde aricilik yapan isletmelerin üretim ve pazarlama asamasindaki karsilasilan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin gelistirilmesini hedefleyen bu arastirma planlanmistir Il merkezine bagli Kesan Meriç Ipsala Enez ilçelerinde yürütülecek arastirma için Bal üreticileri birligine kayitli olan 120 üreticinin tamamina anket yapilmasi düsünülmüstür Buradan elde edilecek veri seti ile olusturulacak çapraz tablolar grafikler ve istatistiki bulgular sonucunda literatür desteklemesi ile sektörün sorunlarina yönelik öneriler gelistirilecektir , Baslangiç Tarihi: 26.07.2016, Bitis Tarihi : 21.12.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi

Sertifikalar

 • "AB ve Türkiye Çevre İçin Birlikte Çalışıyor" Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi kapsamında (3,4,5 Şubat 2010). (Şubat 2010)
 • Proje Hazırlama Eğitimi,Trakya Kalkınma Ajansı (2010).
 • AB Proje Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi (2011)
 • Proje Hazırlama Eğitimi, TEMA (2007).

» Verdiği Dersler

Genel İşletme

İşletme Yönetimi I-II

Meslek Etiği

Uluslararası İktisat I-II

» Duyurular

25 Ekim 2017 » Uluslararası İktisat I, Uluslararası İktisat Dersleri 2017 Güz Dönemi Ara Sınav Konuları

25 Ekim 2017 » İşletme Yönetimi I, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği 2017 Güz Ara Sınav Konuları

02 Ekim 2017 » İŞLETME YÖNETİMİ 1, GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ