» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Onurlubaş, E., Demirkıran, S., Yılmaz, N., 2015. ‘Sense Of Organızatıonal Belongıng And Customer Relatıons Of The Personnel In Bankıng Sector’, International Journal of Social Science, Number: 41
 • Onurlubaş,E.,Doğan,H.G.,Demirkıran,S.,"Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,2015,32.
 • Demirkıran,S.,Onurlubaş,E.,Turan,C. "FIGHT AGAINST POVERTY FOR LOCAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT : EXAMPLE OF TURKEY",ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences,2015,49.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Onurlubaş,E.,Demirkıran,S.,Turan,C. ,"A STUDY ON UNPLANNED SHOPPING BEHAVIORS OF WOMAN CONSUMERS: THE EXAMPLE OF KEŞAN DISTRICT OF EDIRNE PROVINCE",International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Budapest. (Haziran 2015)
 • Yrd.Doç Dr. Füsun Özerdem, Öğr.Gör. Senem Demirkıran, "Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Dengeli ve Sürdürülebilir Kalkınma İçindeki Rolü", 1.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı,(22-23 Eylül 2011 ) ,Malatya. (Eylül 2011)
 • Yrd.Doç Dr. Füsun Özerdem, Öğr.Gör. Senem Demirkıran, ."Uluslararasılaşma ve Türkiye'deki Üniversitelerin Uluslararasılaşma Anlayışları", Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi:Yeni Yönelişler ve Sorunlar,(27-29 Mayıs 2011),İstanbul (Mayıs 2011)
 • Senem Demirkıran, A.Yılmaz Akbulut, “Küreselleşme Sürecinde Yeni Bilgi Toplumu ve Adil Performans Değerleme Teknikleri: T.C. Adalet Bakanlığı Örneği", International VII Knowledge,Economy and Management Congress, 30 October- 1 November 2009, Yalova (Kasım 2009)
 • Senem Demirkıran, A.Yılmaz Akbulut, “Küreselleşme Sürecinde Sınırötesi İşbirliği İle Kalkınma Çabaları: ‘Sınırötesi Bölgelerin Birlikte İstikrarlı Kalkınması Projesi’ Örneği” International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue, Eylül 2009, Isparta. (Eylül 2009)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Sustainable Development via Social Responsibility Project: “The Youth are Looking to the Future with Confidence”,World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship,Istanbul. (Mayıs 2015)
 • Senem Demirkıran,"Bursa’da Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü 2008-2009”, IV Kamu Yönetimi Sempozyumu, Mayıs 2009, Bursa (Mayıs 2009)
 • - Senem Demirkıran, Bahar Pala, “ NATO’nun Genişleme Süreci ve Yeni Uluslar arası Güvenlik Konsepti” , Uluslar arası İlişkiler Kongresi , Nisan 2008, İzmir. (Nisan 2008)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Öğr.Gör. Senem Demirkıran, Yrd.Doç Dr. Füsun Özerdem,"Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm Uygulamaları:Tekirdağ İli Örneği” 3.Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu,(21-22 Ekim 2011), Tekirdağ (Ekim 2011)
 • Senem Demirkıran, A.Yılmaz Akbulut, “Balkanlarda Sınır Ötesi İşbirliği Girişimleri Ve Yerel Yönetimler: Edirne Belediyesi Ve Elhovo Belediyesi Sınır Ötesi İşbirliği Örneği.”, 4.Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler, TODAİE, 19-20 Ekim 2009, Ankara. (Ekim 2009)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Senem Demirkıran, A.Yılmaz Akbulut, “Trakya Bölgesinde Sınır Ötesi İşbirliği Çalışmaları: Edirne Örneği” , 1.Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, 16-18 Ekim 2009, Edirne. (Ekim 2009)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İşletme Yönetimi I-II,Editörler:Doç Dr.Ali Erbaşı & Yrd Doç Dr.Sezar Karaca, Lisans Yayıncılık,İstanbul. (Eylül 2015)
 • Senem Demirkıran, A.Yılmaz Akbulut, “Mekan, Kültür ve Yönetim Perspektifinde 21. Yüzyıl Kentleri”, (Ed.), Ekin Yayınevi, 2010, Bursa.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye Erozyonla Mücadele,Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Sertifikalar

 • "AB ve Türkiye Çevre İçin Birlikte Çalışıyor" Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi kapsamında (3,4,5 Şubat 2010). (Şubat 2010)
 • Proje Hazırlama Eğitimi,Trakya Kalkınma Ajansı (2010).
 • AB Proje Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi (2011)
 • Proje Hazırlama Eğitimi, TEMA (2007).

» Verdiği Dersler

Genel İşletme

İşletme Yönetimi I-II

Meslek Etiği

Uluslararası İktisat I-II

» Duyurular

29 Mayıs 2017 » 2017 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI İLE İLGİLİ !!!!