» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Η έρευνα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην Τουρκία” (Yeni Yunanca’ya çeviren: Antonios Hacopulos) Mandragoras 38 (Nisan) s. 31-34. (Nisan 2008)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • “Historical Value of Çanakkale Martyrdom in Turkey as a Mausoleum,” Sema Sandalcı - Polikseni İnce: CICOP: 2. Specialty International Conference on Monumental Cemeteries: Knowledge, Conservation and Restyling: multicultural cemeteries, 10-12 Mayıs 2014 Ostuni, İtalya, s. 138-145. (Mayıs 2014)
 • “Historical Influences of Multiculturalism and Multilingualism in Turkey,” Consepts and Consequences of Multilingualism in Europe, 27- 29 Ekim 2010 Tetova, Makedonya, s. 215-229 (Ekim 2010)
 • “Trakya Herası: Gök ve Toprak İnancının Kültür ve Medeniyetlerle Tarihsel İlişkisi,” Uluslararası Balkan Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, 8-10 Nisan, Tiran, s.373-387. (Nisan 2010)
 • “Eskiçağda Tıbba Genel Bakış ve Yaşlı Plinius’un “Naturalis Historia”sında Geçen Bazı Merhemler” I. Uluslar arası Türk Tıp Tarihi X. Ulusal Tıp Tarihi, 20-24 2008 Mayıs Konya, s. 1198-1206. (Mayıs 2008)
 • "Eskiçağ'da "Sağ ve Sağ El" Kavramının Taşıdığı Dinsel Anlam", Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (38. ICANAS), 10-15 Eylül Ankara 2007, Cilt V: s. 2607-2615. (Eylül 2007)
 • “Troia’da Şarap Kültürü ve Dionysos Kültü,” IV. Bağbozumu Festivali, I. Uluslararası Troia Bölgesi Değerleri Sempozyumu, (25-27 Ağustos 2006) İntepe-Çanakkale, s. 89-100. (Ağustos 2006)
 • Kırlareli İlinin Adları ve Anlamları Üzerine Bir İnceleme” Yıldız Dağları ve Yakın Çevresi Tarihi Araştırmalar Sempozyumu (22-25 Mayıs 2006) Kırklareli, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, s.112-119. (Mayıs 2006)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Ksenophon-Peri Hippikes (Binicilik Üzerine),” Arkeoloji ve Sanat, (İstanbul, Sayı: 121, s. 39-58).
 • “Bereket Kaybolmasın Diye Geçmişten Günümüze Trakya’da Süregelen Hasat Adetleri ve Başka Yörelerimizden Örnekler,” Folklor / Edebiyat Dergisi (Ankara- Sayı:35, s.153-174).
 • “Eski Roma’da Babanın Aile Üzerindeki Otoritesi (Patria Potestas) ve Kadının Aile İçindeki Yeri ile İlgili Genel Bilgi,” Folklor / Edebiyat Dergisi (Ankara-Sayı:32, s.171-176).
 • “Eski Roma ile Bazı Yörelerimizin Günümüz Düğün Törenlerinin Benzerlikleri Üzerine,” Folklor / Edebiyat Dergisi* (Ankara-Sayı:30, s.153-176).

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "Eski Yunan-Roma Destanında Dardanos,” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Edirne, Cilt: 11, Sayı: 1, s. 275-297)
 • Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Büktel - Yrd.Doç.Dr. Sema Sandalcı “Bizans Kültüründe Sağlık Azizleri,” IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 24-27 Mayıs 2006, Kayseri; s. 95-111.
 • Yrd.Doç.Dr. Sema Sandalcı - Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Büktel “Sağlık Tanrıçası Hygeia ve Türkçe’deki “İyi” Kelimesiyle olan Etimolojik Bağı,” IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 24-27 Mayıs 2006, Kayseri; s. 112-118.
 • “Eskiçağ Yunan ve Latin Metinlerinde Trakya Suları ve Tarım Mitolojisine Genel Bir Bakış” Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV (TMMOB Makina Mühendisleri Odası /2005) Edirne 2005; s. 501-511.
 • “Eski Yunan ve Roma Mitolojisinde Güreşin Köken İzleri,” I. Kırkpınar Tarihi Sempozyumu (2005) Edirne (Baskıda)
 • “Türkçe’de Yerleşik Kalan Eski Hellen-Roma Mitolojisi Kökenli Bazı Kelimeler Üzerine,” I. Edirne Kültür Sempozyumu (2002), Edirne 2005; s.197-206.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Türk-Yunan Kaynaklarında Karagöz Oyunu, Ceren Yayınları, Edirne
 • Eski Yunanca Çeviri Kitabı: Resos, (Euripides), İş Sanat İstanbul
 • Eski Yunanca Çeviri Kitabı: Yakarıcılar, (Euripides), İş Sanat İstanbul
 • Yeni Yunanca Çeviri Kitabı: Karagöz Gölgeler Ülkesinde (Yannis Vulçidis), Ceren Yayınları, Edirne
 • Tarım Kültüründen Seçkiler: Eskiçağdan Günümüze Bereket Kaybolmasın, Ceren Yayınları, Edirne
 • Modern Yunanca Dilbilgisi, Ceren Yayınları, Edirne
 • Eski Yunanca Dilbilgisi ve Cümle Yapısı, Ceren Yayınları, Edirne
 • Yeni Yunanca Çeviri Kitabı: On İki Ay, (Alki Nestora), Pencere Yayınları, İstanbul
 • Yeni Yunanca Çeviri Kitabı: Elektra, (Dido Sotiriu), Pencere Yayınları, İstanbul
 • Yeni Yunanca Çeviri Kitabı: Boğaz Gezgini, (Paskalis Lambardis), Pencere Yayınları, İstanbul
 • Yeni Yunanca Çeviri Kitabı: Attika Retoriğine Giriş, (Theodoros Theodorodis), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul
 • Eski Yunanca Çeviri Kitabı: Troyalı Kadınlar, (Evripides), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul
 • Eski Yunanca Çeviri Kitabı: Gracchus Kardeşler, (Plutarkhos), Belge Yayınları, İstanbul
 • Roma Edebiyatında Satura Türü / Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul
 • Yeni Yunanca Çeviri Kitabı: Geleneksel Pontos Halk Tiyatrosu, (Hristos Samuilidis), Belge Yayınları, İstanbul
 • Yeni Yunanca Çeviri Kitabı: Ezop’un Öyküsü, (N. Rodandis) Belge Yayınları, İstanbul

Yapılan Hakemlikler

 • Folklor / Edebiyat Dergisi (2001-2004)
 • Arkeoidea, İnternet yayıncılığı (2009-)

Projeler

 • IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO008-2011-2-078 “Creation of a cultural network-consolidator of two neighbouring nations” EDİRNE KALEİÇİ’NDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM “Hera of Thrace As Cultural Belief Heritage Shared by Classical Age and Bulgaria,” s.75-79.
 • Trakya Üniversitesi 830 nolu Araştırma Projesi: Eskiçağ Yazılı Belgeler Işığında Antik Apollonia Kenti (Proje Yardımcılığı /Klasik Filolog)

» Verdiği Dersler

Latin Dili ve Grameri I, II

Eski Yunanca I, II

Eskiçağ Edebiyatı IV

Yunan Dili Tarihi I, II

Yunan Mitolojisi