» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Altan Sarıkaya N, Öz S, Öztürk S. Ruhsal Yönden Risk Altında Olan Kadınların Kendini Toparlama Gücü ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. Kocaeli/Türkiye (Ekim 2017) (Kasım 2017)
  • İncedere A, Öztürk S, Küçük L, Çınar RK. Bipolar Bozukluk Tanısı Almış Hastaların Cinsel İşlevlerinin Değerlendirilmesi, IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 06-09 Kasım,2016. (Kasım 2016)
  • Öztürk S, İncedere A. Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutum Özellikleri ile Alkol , Madde ve İnternet Bağımlılık Riskleri Arasındaki İlişki, IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 06-09 Kasım,2016. (Kasım 2016)
  • ER RA, İncedere A, Öztürk S "İnsan Onuruna Saygılı Bakım: Hastalar ve Hemşireler Tarafından Nasıl Algılanıyor? ", Bildiri Özetleri Kitabı , VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi "Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan", 70-71, (2015) (Mart 2015)
  • İncedere A, Öztürk S, Er RA, "İnsan Onuruna Saygılı Hemşirelik Bakımı: Hemşirelerin Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme", Bildiri Özetleri Kitabı , Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi “Değişen Dünyada Biyoetik”, 32-34, (2012) (Ekim 2012)
  • Öztürk S, İncedere A, Er RA,"Nursing Care Respectful to Human Dignity: A Review From Patients’ Perspectives.", Abstract Book, ICNE 13th International Nursing Ethics Conference “Overcoming Challenges to Ethical Caring”, İzmir-2012. (Ekim 2012)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Gürdoğan EP, Öztürk S, Uğur E. Yoğun bakımda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: Öfke düzeyleri hasta yakınlarının görüşlerini etkiler mi? Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(1): 1-7 (Nisan 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Gürdoğan EP, Öztürk S, Uğur E. Yoğun Bakımdaki Hastaların Yakınlarının Sağlık Çalışanına Şiddete İlişkin Görüşleri İle Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişki. (Mart 2016)
  • Ünsar S, Kostak MA, Yılmaz S, Özdinç S, Öztürk S. Üniversite Öğrencilerinde İnternet Kullanım Durumları ve Stres Düzeyleri, VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, İstanbul, 8-10 Nisan-2015 (Nisan 2015)

Ödüller

  • Gürdoğan EP, Öztürk S, Uğur E. Yoğun Bakımdaki Hastaların Yakınlarının Sağlık Çalışanına Şiddete İlişkin Görüşleri İle Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişki. Bildiri Özetleri Kitabı , VII. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 24-27 Mart-2015. (Sözel bildiri 1. lik Ödülü) (Mart 2016)