» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • "Avrupa Birliği Sürecinde Öğretmen- Öğrenci İlişkilerine Genel Bir Bakış", Oluşum Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, Yıl :13, Sayı : 49 EDİRNE (Mart 2005)
  • CELEP C. , ERDOĞAN S., Orta Öğretimde Olumlu Öğretmen- Öğrenci İlişkileri, Eğitim ve Bilim, Türk Eğitim Derneği Yayınları, Cilt :27, Sayı: 124 ANKARA (Temmuz 2002)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • "Etkili Öğretimde Olumlu Öğretim Elemanı- Öğrenci İlişkilerinin Rolü", Muğla Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu (Mayıs 2008)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Number One, A Coursebook, Aralık-2010, ANKARA Data Yayınları (Ortak Kitap Yazımı) (Aralık 2010)

» Verdiği Dersler

ESP ( English for Business Administration) - I /II/ III/IV