» Eğitim Durumu

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Arıcak, O. T., Dündar, Ş., Saldana, M. (2015). Mediating effect of self-acceptance between values and offline/online identity expressions among college students. Computers in Human Behavior, 49, 362–374.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dündar, Ş. (2015). Are Prospective Elementary School Teachers’ Social Studies Teaching Efficacy Beliefs Related to Their Learning Approaches in a Social Studies Teaching Methods Course?. Australian Journal of Teacher Education, 40(7), 70-85. http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2015v40n7.6
 • Dündar, Ş. (2014). Reasons for Choosing the Teaching Profession and Beliefs about Teaching: A Study with Elementary School Teacher Candidates. College Student Journal, 48(3), 445-460.
 • Dündar, Ş., Acar Güvendir, M., Onat Kocabıyık, O., & Papatga, E. (2014). Which elementary school subjects are the most likeable, most important, and the easiest? Why?: A study of science and technology, mathematics, social studies, and Turkish. Educational Research and Reviews, 9(13), 417-428.
 • Dündar, Ş. (2014). Algılanan anne-baba ve öğretmen akademik katılım ölçeğinin Türkçeye uyarlanması [The adaptation of the perceived parental and teacher academic involvement scale into Turkish]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 4(1), 369-382. http://ebad-jesr.com/
 • Dündar, Ş. (2014). Burnout in prospective elementary school teachers: Is it related to reasons for choosing the elementary school teaching major, beliefs about the teaching career and satisfaction with the choice?. Educational Research and Reviews, 9(4), 110-117.
 • Dundar, S., & Rapoport, A. (2014). Elementary Students’ Attitudes toward Social Studies, Math, and Science: An Analysis with the Emphasis on Social Studies. The Councilor: A Journal of the Social Studies, 75(2).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Dündar, Ş., Kabapınar, Y. & Deniz, L. (2009). “Evaluation of the Elementary School Social Studies Classes’ Learning Environments From the Constructivist Viewpoint: Students’ Perspectives” UNITEC, 20-21 November 2009, Technical University of Gabrova, Gabrova-BULGARIA. pp:284-293 (Volume III).
 • Dundar, S., Kabapinar, Y. & Deniz, L. (2011). “Constructivist Learning Environments in Social Studies Classes: Teachers’ Perceptions” The International Society for the Social Studies Annual Conference, February 24-25, 2011 – Orlando, FL (ERIC Database ED518589). pp. 34-38
 • Dundar, S. & Rapoport, A. (2012) Elementary students’ attitudes toward social studies, math, and science. The International Society for the Social Studies Annual Conference, March 1-2, 2012- Orlando, FL. (ERIC Database ED531864). pp. 97-101.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Coşkun, İ., Dündar, Ş. ve Parlak, C. (2014). Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (2008-2013). Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 375-396.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Dündar, Ş. (2015). Günümüz eğitim anlayışı yapılandırmacı yaklaşım ve ilkokuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemi. Ö. Yılar (Ed.), İlkokuma ve Yazma Öğretimi içinde (ss. 155-182). Ankara: Pegem Akademi