» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Aladağ Çiftdemir N, Yücel İ, Duran R, Vatansever Özbek Ü, Acunaş B. A new emerging problem in pediatric emergency units: Synthetic Cannabinoids. The Turkish Journal of Pediatrics (2016 yılı 5. sayısında yayınlanacak) (Aralık 2016)
 • Duran, Ridvan; Ciftdemir, Nukhet Aladag; Ozbek, Ulfet Vatansever; et al. The effects of noise reduction by earmuffs on the physiologic and behavioral responses in very low birth weight preterm infants INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY Volume: 76 Issue: 10 Pages: 1490-1493 Published: OCT 2012 (Ekim 2012)
  1
  ATIF
 • Sahin, Sevtap Hekimoglu; Duran, Ridvan; Sut, Necdet; et al. Comparison of temporal artery, nasopharyngeal, and axillary temperature measurement during anesthesia in children. JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA Volume: 24 Issue: 8 Pages: 647-651 Published: DEC 2012 (Eylül 2012)
  3
  ATIF
 • Duran, Ridvan; Gorker, Isik; Kucukugurluoglu, Yasemin; et al. Effect of neonatal resuscitation courses on long-term neurodevelopmental outcomes of newborn infants with perinatal asphyxia. PEDIATRICS INTERNATIONAL Volume: 54 Issue: 1 Pages: 56-59 Published: FEB 2012 (Şubat 2012)
  1
  ATIF
 • Duran, Ridvan; Ozbek, Ulfet Vatansever; Ciftdemir, Nukhet Aladag; et al. The relationship between leukemoid reaction and perinatal morbidity, mortality, and chorioamnionitis in low birth weight infants. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES Volume: 14 Issue: 11 Pages: E998-E1001 Published: NOV 2010 (Kasım 2010)
  1
  ATIF
 • Duran, Sedef; Duran, Ridvan; Sahin, E. Melih; et al. Comparison of the Knowledge and Attitudes of Midwives about Breastfeeding with Breastfeeding Behaviors of the Mothers They Provide Counseling. TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI Volume: 27 Issue: 1 Pages: 11-17 Published: MAR 2010 (Mart 2010)
  1
  ATIF
 • Duran, Ridvan; Vatansever, Uelfet; Acunas, Betuel; et al. Comparison of temporal artery, mid-forehead skin and axillary temperature recordings in preterm infants < 1500 g of birthweight. JOURNAL OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH Volume: 45 Issue: 7-8 Pages: 444-447 Published: JUL-AUG 2009 (Temmuz 2009)
  3
  ATIF
 • Guzel, Ahmet; Aksu, Burhan; Aylac, Hakan; Duran, Ridvan; Karasalihoğlu, Serap. Scalds in Pediatric Emergency Department: A 5-Year Experience. JOURNAL OF BURN CARE & RESEARCH Volume: 30 Issue: 3 Pages: 450-456 Published: MAY-JUN 2009 (Mayıs 2009)
  1
  ATIF
 • Duran, Ridvan; Aladag, Nuekhet; Vatansever, Uelfet; et al. Proficiency and knowledge gained and retained by pediatric residents after neonatal resuscitation course. PEDIATRICS INTERNATIONAL Volume: 50 Issue: 5 Pages: 644-647 Published: OCT 2008 (Ocak 2008)
  3
  ATIF
 • Duran, Ridvan; Aladag, Nuekhet; Vatansever, Uelfet; et al. The impact of Neonatal Resuscitation Program courses on mortality and morbidity of newborn infants with perinatal asphyxia. BRAIN & DEVELOPMENT Volume: 30 Issue: 1 Pages: 43-46 Published: JAN 2008 (Ocak 2008)
  6
  ATIF
 • Duran, R; Inan, M; Vatansever, U; Aladag, N; Acunas, B. Etiology of neonatal gastric perforations: Review of 10 years' experience.vPEDIATRICS INTERNATIONAL 2007;49:626-30.
  1
  ATIF
 • Cranial mr venography findings of severe hypernatremic dehydration in association with cerebral venous thrombosis in the neonatal period
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Sarı F, Acunaş B, Duran R, Aladağ Çiftdemir N. Prediction of short-term morbidity of newborn infants with risk factors by computer-based kinematic analysis of limb movements. 28 th International Congress of Pediatrics 17-22 Agust 2016, Vancouver, Canada (Ağustos 2016)
 • RESPIRATORY MORBIDITY OF LATE-PRETERM VS INTRAUTERINE GROWTH RETARDED INFANTS AT SCHOOL AGE, 4th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE UENPS, 11th -14th December 2014, Divani Caravel Hotel, Athens, Greece (Aralık 2014)
 • NECROTIZING ENTEROCOLITIS AND RISK FACTORS, 4th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE UENPS, 11th -14th December 2014, Divani Caravel Hotel, Athens, Greece (Aralık 2014)
 • Yeldan Vatansever, S., R. Duran, B. Acunaş, Ü. Vatansever ve N. Aladağ Çiftdemir, Serum TAU and S-100B Protein Levels in Newborn Infants With hyperbilirubinemia, 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Intensive Care Med, 39 (Suppl 1), S129 (Haziran 2013)
 • Duran, R., N. Aladağ Çiftdemir, Ü. Vatansever, U. Berberoğlu, F. Durankuş, N. Süt ve B. Acunaş, The Effects of Noise Reduction by Earmuffs on the Physiolojic and Behavioral Responses in Very Low Birthweight Preterm Infants, 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Intensive Care Med, 39 (Suppl 1), S65 (Haziran 2013)
 • Cınar Yakar, Y., R. Duran, B. Acunaş, N. Aladağ Çiftdemir, Ü. Vatansever ve N. Süt, The Effect of Antenatal Steroid Administration Time on Postnatal Blood Pressure In Very Low Birth Weight Infants, 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Intensive Care Med, 39 (Suppl 1), S39 (Haziran 2013)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aladağ Çiftdemir N, Eren T, Duran R, Acunaş B. Papüler purpurik Eldiven Çorap Sendromu. Çocuk Enfeksiyon Dergisi (Çevrimiçi yayın tarihi 06.09.2016, DOI: 10.5152/ced.2015.1838)
 • Çiftdemir N.A., Ü. Vatansever, R. Duran, Ü.N. Başaran, B. Acunaş, Accessory Scrotum with Bifid Scrotum and Hypospadias, Turkish Journal of Pediatric Disease, 7, 38-40 (Nisan 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Aladağ Çiftdemir N, Eren T,Karamustafaoğlu YA, Duran R. Göğüs ağrısının nadir bir nedeni: Pnömomediastinum. 60. Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016, Antalya (Kasım 2016)
 • Aladağ Çiftdemir N, Eren T, Duran R, Kafalı G, Başaran ÜN, Vatansever Ü. Maskelerin ardındaki maddeler. 38. Pediatri Günleri, 3-6 Nisan 2016, İstanbul (Nisan 2016)
 • Aladağ Çiftdemir N, Korkmaz S, Duran R, Vatansever Ü, Gürkan H, Atlı E, Acunaş B. Konjenital iktiyozis: Olgu sunumu. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya (Nisan 2016)
 • Sarı F, Acunaş B, Vatansever Ü, Duran R, Aladağ Çiftdemir N. Fotografik görüntü işleme teknolojisine dayalı cilt rengi analizi ile yenidoğanlarda bilirubin, hemoglobin düzeylerinin değerlendirilmesi. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya (Nisan 2016)
 • Özduğan Z, Vatansever Ü, Acunaş B, Duran R, Aladağ Çiftdemir N. Nekrotizan enterokolitli yenidoğanlarda monosit sayısı 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya (Nisan 2016)
 • Vatansever Ü, Acunaş B, Duran R, Aladağ Çiftdemir N. İleri derecede preterm yenidoğanlarda farklı risk skorlarının mortalite ve morbidite ile ilişkisi. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya (Nisan 2016)
 • Acunaş B,Vatansever Ü, Aladağ Çiftdemir N, Duran R, Özduğan Z. Beslenme protokol değişikliği sonrası transfüzyonla ilişkili nekrotizan enterokolit azaldı mı? 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya (Nisan 2016)
 • Aladağ Çiftdemir N, Vatansever Ü, Acunaş B, Duran R. Geçisi neonatal myastenia gravis: Olgu sunumu. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi17-20 Nisan 2016, Antalya (Nisan 2016)
 • Papüler Purpurik Eldiven-Çorap Sendromu: Olgu Sunumu, 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014, Antalya (Ekim 2014)
 • İleri Derecede Preterm Bir Yenidoğanda Achromobacter Xylosoxidans Kolonizasyonu, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Refrakter Hipotansiyonlu İki Term, Bir Preterm Yenidoğanda Terlipresin ile Kurtarıcı Tedavi, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Ventrikül Çıkış Yolunda Obstrüksiyon ile Birlikte Olan Sol Ventrikül Hipertrofisi: İleri Derecede Preterm Bir Yenidoğanda Nazal Obstrüksiyon İçin Kullanılan Deksametazonun Bir Komplikasyonu, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Wolf-Hirschhorn Sendromlu Bir Olgu Sunumu, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Preterm Bir Yenidoğanda Periferik Venöz Katater İlişkili Kardiyak Tamponad, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Yenidoğanlarda Kardiyovasküler Kollapsa ve Şiddetli Elektrolit Bozukluğuna Sebep Olan Nadir Bir Neden: Psödohipoaldesteronizm Tip 1, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • İleri Derecede Preterm Yenidoğanlarda Balık Yağı Bazlı Lipid Solüsyonlarının Prematüre Retinopatisi Gelişimine Etkisi, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • İleri Derecede Preterm Yenidoğanlarda Maternal Preeklamsi ve Bronkopulmoner Displazi Riski, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Neonatal Sepsisli İleri Derecede Preterm Yenidoğanların Değerlendirilmesi, 22. Ulusal Neonataoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Nadir bir zehirlenme nedeni: Benzalkonyum klorür zehirlenmesi, 1. Marmara Pediatri Kongresi, İstanbul, 17-19 Ocak 2014 (Ocak 2014)
 • Vatansever Özbek, Ü., I. Görker, R. Duran, B. Acunaş,” İkiz ve Tekiz Preterm Yenidoğanların Düzeltilmiş 1-3 yaşta Postneonatal Sağlık ve Nörogelişimsel-Psikomotor Sorunlar Açısından Değerlendirilmesi” 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Özduğan, Z., Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, B. Acunaş, N. Aladağ Çiftdemir, “Nekrotizan Enterokolit Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi ve Risk Faktörlerinin Araştırılması”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Bulut, H., B. Acunaş, Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, “Edirne İli Aile Hekimleri İle Toplum Sağlığı Hekim ve Hemşirelerinin Preterm Aşılaması Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Handemir, Y., B. Acunaş, Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, “Prematüre Retinopatisi Olgularının Değerlendirilmesi”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Vatansever Özbek, Ü., B. Acunaş, H. Gürkan, R. Duran, F.Sarı, “Ektrodaktili, Ektodermal Displazi ve Yarık Damak –Dudak Sendromu ile Birlikte 8p11.2 delesyon Sendromlu Bir Yenidoğan Olgu Sunumu”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Acunaş, B., S. Karasalihoğlu, Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, A. Yıldırım, "Familyal Hiperekpleksialı Bir Yenidoğan Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Vatansever Özbek, Ü., R. Duran, B. Acunaş, H. Top, M. Öztürk, M.C Us, "Epignatuslu Bir Yenidoğan Olgu Sunumu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Vatansever, Ü., İ. Kır, R. Duran, N. Aladağ Çiftdemir ve B. Acunaş, "Trakya Üniversitesi Çocuk Acil Servisine 2008-2011 Arasında Başvuran Adolesan Zehirlenme Olgularının Retrospektif İncelenmesi", X. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Balım Kongresi, Antalya, PA-35 (Nisan 2013)
 • Bay, B., Ü. Vatansever, R. Duran, S. Gökalp, B. Acunaş, "Ketiapin intoksikasyonu sonrası uzamış deliryum tablosu ile takip edilen bir olgu", Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Bildiri Kitabı Sayfa 64, PA-24 (Nisan 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 9-13 Kasım 2016, Antalya (Kasım 2016)
 • Neonatal Resusitasyon Program Kursu Eğitimciliği, Tekirdağ (Kasım 2014)
 • Ateşli Çocuğa Yaklaşım, Kırklareli (Ekim 2014)
 • Ateşli Çocuğa Yaklaşım, Edirne (Ekim 2014)
 • Rıdvan Duran, Neonatal Resusitasyon Program Kursu Eğitimciliği, Tekirdağ (Mayıs 2013)
 • Rıdvan Duran, Çocukluk çağı üst solunum yolu enfeksiyonları tanı ve tedavisi, Mezuniyet sonrası eğitim toplantısı, Edirne (Mart 2013)
 • Rıdvan Duran, Çocukluk çağı üst solunum yolu enfeksiyonları tanı ve tedavisi, Mezuniyet sonrası eğitim toplantısı, Kırklareli (Mart 2013)
 • Rıdvan Duran, Çocukluk çağı üst solunum yolu enfeksiyonları tanı ve tedavisi, Mezuniyet sonrası eğitim toplantısı,Tekirdağ (Mart 2013)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Milli Pediatri Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği

Editörlük / Yayınlama

 • Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (Kasım 2016)
 • Balkan Medical Journal Editöryal Kurul Üyeliği (Kasım 2016)
 • Balkan Medical Journal Editöryal Kurul Üyeliği (Eylül 2016)
 • Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (Ağustos 2016)
 • Balkan Medical Journal Editöryal Kurul Üyeliği (Temmuz 2016)
 • Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (Mayıs 2016)
 • Balkan Medical Journal Editöryal Kurul Üyeliği (Mayıs 2016)
 • Balkan Medical Journal Editöryal Kurul Üyeliği (Mart 2016)
 • Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (Şubat 2016)
 • Balkan Medical Journal Editöryal Kurul üyeliği (Ocak 2016)
 • Balkan Medical journal (Ocak 2014)

Yapılan Hakemlikler

 • Serum Pentraxin 3 and hs-CRP levels in childrens with severe pulmonary hypertension, Balkan Medical Journal, Haziran 2014 (Haziran 2014)

Projeler

 • BALKAN MEDICAL JOURNAL EDİTÖR VE DANIŞMAN ÇALIŞTAYLARI, TÜBAP 2014-90 (Kasım 2014)

Ödüller

 • NECROTIZING ENTEROCOLITIS AND RISK FACTORS, 4th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE UENPS, 11th -14th December 2014, Divani Caravel Hotel, Athens, Greece (Aralık 2014)