» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • E. M. ÜYÜMEZ, R. GÜLTEKİN, Avrupa Birliği'nde Gümrük İhlalleri ve Yaptırımlarının Uyumlaştırılması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 8, no. 17, ss. 154-172 (Aralık 2016)
  • E. M. ÜYÜMEZ, R. GÜLTEKİN, Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365 (Mart 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • R. GÜLTEKİN, M. E. ÜYÜMEZ, Türkiye ile Rusya Federasyonu Serbest Ticaret Anlaşmasının İki Ülke Ticaretine Olası Etkileri ve Vergisel Yansımaları, Internatıonal Conference On Eurasıan Economies, Session 3C: Uluslararası Ticaret I, ss. 406-415, Kazan-Rusya Federasyunu (Eylül 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • R. GÜLTEKİN, E. M. ÜYÜMEZ, Türkiye ile Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri Vergiler Krizler İşbirliği ve Beklentiler, Sakarya İktisat Dergisi, s. 5, no. 3, ss. 63-85, (Aralık 2016)
  • E. M. ÜYÜMEZ, R. GÜLTEKİN, Türkiye de Gümrük İhlalleri ve Yaptırımları, Yaklaşım Dergisi, no. 287, pp. 321-332, Ankara-TÜRKİYE, 11, (Kasım 2016)

» Verdiği Dersler

Dış Ticaret ve Gümrük

Parafiskal Kurumlar

Türk Vergi Sistemi

Türk Vergi Sistemi ve Hukuku

Uluslararası Ticaret

Vergi Ceza Hukuku

Vergi Denetimi

Vergi Hukuku

Vergileme Ekonomisi ve Vergi Uyumu

Yaptırımlar Hukuku