» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İlhan UMUT, Ozan AKI, Erdem UÇAR, Levent ÖZTÜRK Sürücü Uykululuğunun Gerçek Zamanlı Görüntü İşleme ve Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanılarak Algılanması ve Sürücünün Uyarılması. Advances in Science and Technology. Research Journal, 11(2), 95-102, 2017 (Haziran 2017)
 • Ozan AKI, Aydın GÜLLÜ, "Classifying Hand Signs Using Image Processing", The Online Journal of Science and Technology, ISSN 2146‐7390, Volume 6, Issue 4, Page 32-35, October 2016 (Ekim 2016)
 • Aydın GÜLLÜ, Hilmi KUŞÇU, Ozan AKI, "An Application for the Development of Process Control Training Set", The Online Journal of Science and Technology, ISSN:2146‐7390, Volume 6, Issue 4, pp:17-21, October 2016 (Ekim 2016)
 • Aydın GÜLLÜ, Ozan AKI, Hilmi KUŞÇU "Remote Access for Education and Control of Mechatronics Systems" Procedia - Social and Behavioral Sciences, doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.577, Volume 176, Pages 1050–1055, 20 February 2015 (Şubat 2015)
 • Ozan AKI, Aydın GÜLLÜ, Erkan KAPLANOĞLU "An Application for Fundamental Computer Programming Learning" Procedia - Social and Behavioral Sciences, doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.577, Volume 176, Pages 291–298, 20 February 2015 (Şubat 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • İlhan UMUT, Gökhan KOÇYİĞİT, Ozan AKI, "Windows Hpc Sunucu ile Dağıtık Görüntü İşleme", International Conference on Quality in Higher Education ICQH 2016 Bildiriler Kitabı, Sakarya, Kasım 2016 (Kasım 2016)
 • Ozan AKI, Aydın GÜLLÜ, "Solar Pump Project Feasibility Study For The Village Kumdere", International Scientific Conference UNITECH 2016 Proceedings Book, Volume 3, Page 248-251, Gabrovo Bulgaria, 18-19 November 2016 (Kasım 2016)
 • Ozan AKI, Aydın GÜLLÜ, "Obtaining Path Data From Maze Image Using Image Processing Techniques", UNITECH 2016, Vol 2 Pages 326-329, November 2016, Gabrovo, Bulgaria (Kasım 2016)
 • Aydın GÜLLÜ, Ozan AKI, Hilmi KUŞÇU, "DC-DC Konvertör Tabanlı Taşınabilir Solar Şarj İstasyonunun Tasarımı ve Uygulaması", INES 2016, Antalya, 3-5 Kasım 2016. (Kasım 2016)
 • Ozan AKI, Yusuf AVŞAR, "Doğrusal Fırçasız DC motorun Gömülü Sistem ile Kontrolü", INES 2016, Antalya, 3-5 Kasım 2016 (Kasım 2016)
 • Aydın GÜLLÜ, Ozan AKI, Hilmi KUŞÇU, "Off-Grid Solar Pump Automation Design and Implementation", International Scientific Conference UNITECH 2015, 20-21 November 2015, Gabrovo, Bulgaria (Kasım 2015)
 • Ozan AKI, Aydın GÜLLÜ, Erdem UÇAR, "Classification of Rice Grains using Image Processing and Machine Learning Techniques", International Scientific Conference UNITECH 2015, 20-21 November 2015, Gabrovo, Bulgaria (Kasım 2015)
 • Aydın Güllü, Hilmi KUŞÇU, Ozan AKI, "An Application for the Development of Process Control Training Set", International Science and Technology Conference ISTEC 2015, 2-4 September 2015, St. Petersburg, Russia (Eylül 2015)
 • Ozan AKI, Aydın GÜLLÜ, "Classifying Hand Signs Using Image Processing", International Science and Technology Conference ISTEC 2015, 2-4 September 2015, St. Petersburg, Russia (Eylül 2015)
 • Aydın GÜLLÜ, Ozan AKI, Hilmi KUŞÇU, "Remote Access for Education and Control of Mechatronics Systems", Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 176, 20 February 2015, Pages 1050–1055 International Educational Technology Conference, IETC 2014, 3-5 September 2014, Chicago, IL, USA (Eylül 2014)
 • Ozan AKI, Aydın GÜLLÜ, Erkan KAPLANOĞLU, "An Application for Fundamental Computer Programming Learning", Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 176, 20 February 2015, Pages 291–298 International Educational Technology Conference, IETC 2014, 3-5 September 2014, Chicago, IL, USA (Eylül 2014)
 • Ozan AKI, Erdem UÇAR, "Measurement of Liquid Level in a Vibration Media through The Simplified Kalman Filter", International Scientific Conference UNITECH 2008, 21-22 November 2008, Gabrovo, Bulgaria (Kasım 2008)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ozan AKI, Koray TUNÇALP, "8 Analog Bilginin Bilgisayar ile Okunması ve Raporlama", Otomasyon Dergisi, Ekim 2000, Sayı:100, 2000. (Ekim 2000)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ozan AKI, Aydın GÜLLÜ, "Termoelektrik Modülün Modellenmesi ve Sıcaklık Kontrolü", Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Ulusal Toplantısı TOK 2015, TOK 2015 Bildiriler Kitabı Sayfa 817-820, Denizli, 10-12 Eylül 2015 (Eylül 2015)
 • Aydın GÜLLÜ, Ozan AKI, Hilmi KUŞÇU, Mustafa ARDA, "Mobil Robotların Deneysel Simülasyonunda Kullanılan Platformların İncelenmesi", Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Ulusal Toplantısı TOK 2014, Kocaeli, 11-13 Eylül 2014 (Eylül 2014)
 • Hüsnü KENAR, Ozan AKI, Erdem UÇAR, "Deri ve Deri Ürünlerinin Kesiminde Verimliliğin Hesaplanabilmesi için Yüksek Performanslı Hesaplama Yöntemlerinin Kullanılması", BAŞARIM'10, II. Ulusal Yüksek Başarımlı ve Grid Hesaplama Konferansı, İstanbul, 2010. (Temmuz 2010)
 • Ozan AKI, Hüsnü KENAR, Erdem UÇAR, "Trakya Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi (TRAKYAHPC) Kurulumu ve Web Arayüzü Tasarımı Üzerine Bir Örnek Olay", BAŞARIM'10, II. Ulusal Yüksek Başarımlı ve Grid Hesaplama Konferansı, İstanbul, 2010 (Temmuz 2010)
 • Ozan AKI, Koray TUNÇALP, "Mekatronik Eğitiminde Veri Toplama ve Kontrol Sistemleri İçin Bir Makine Görüşü Uygulaması", MDM2004 Bildiri Kitabı, 2004 (Temmuz 2004)

Sertifikalar

 • 9. Uluslararsı Robot Yarışması, Çanakkale - MEB, EİT, Tübitak, 13-14-15 Mayıs 2015 - Katılım Sertifikası (Mayıs 2015)
 • High Performance Computing Fundamentals with Microsoft Windows HPC Server 2008, İstanbul, 2009.
 • Windows Server 2003, İstanbul, 2009.
 • Cisco CCNA Exploration 1,2,3,4 Instructor Course, Edirne, 2008
 • Analog Devices Blackfin DSPs, İstanbul, 2005
 • Bilgisayar Programcılığı, Tekirdağ, 1994.
 • Bilgisayar Operatörlüğü, Tekirdağ, 1993.

» Projeler

Ulusal » Trakya Kalkınma Ajansı » Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

İpsala MYO Laboratuvarlarının Bölge Sanayicilerinin Eğitim ve Ar-Ge İhtiyaçlarını Karşılayacak Şekilde Modernizasyonu
Proje Türü : Mali Destek     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu

» Verdiği Dersler

BST201 Veri Yapıları (2+2)

 • Genel kavramlar, Bilgisayar mimarileri, Mikroişlemci birimleri, Bellek, İşletim Sistemi, Programlama dilleri, Derleyiciler, Verilerin bellekte saklanması, Fonksionlar, Diziler, Struct, Union, Bitsel işlem yapan operatörler ve Bit maskeleme.
  Pointerlar, Tanımlama, Pointer aritmetiği, Struct pointer, Pointer pointer.
  Dinamik Bellek Yönetimi  malloc, free, realloc, string kütüphanesi
  Recurive Fonksiyonlar  Faktoryel  Fibonacci OBEB (Brute Force)  OBEB (Euclid)  OBEB (Dijkstra) Palindrom  Akış Şemaları ve Karmaşıklık Runtime
  Veri Modelleri  Statik Stack  Static Queue  Dynamic Stack  Dynamic Queue
  Single Linked List, Tek yönlü bağlı listeler, add(), list(), removefirst(), destroy(),  Double Linked List, Çift yönlü bağlı listeler, add(), list(), removefirst(), destroy()
  Ağaç veri modeli, kök (root), düğüm (node), dal (branch), yaprak (leaf), ikili ağaç (binary tree), ikili arama ağacı, ikili ağacın bellekte tutulması,  Binary Tree, add(), list()
  Graf veri modeli, basit graf, maliyetli graf, yönlü maliyetli graf, grafların bellekte tutulması, komşuluk matrisi, komşuluk matrisinin oluşturulması, Graf üzerinde dolaşma DFS (Deep First Search) ve BFS (Breath First Search) algortimaları ve uygulaması Simple Graph (DFS)
  Maliyetli Graf, En kısa yol algoritması Dijkstra
  Arama Algoritmaları, Sıralı arama, İkili arama,
  Sıralama Algortimaları, Insertion Sort, Selection Sort, Bubble Sort, Quick Sort. Sıralam algoritmaları benchmark

BST308 Mikroişlemciler (3+2)

 • Microchip PIC 16F84A Mikrodenetleyicisi, iç yapısı, kaydedicileri, MPLAB X IDE geliştirme ortamı ve XC8 derleyicisi ile proje oluşturma.
  PIC ile buton okuma, buton bekletme algoritmaları, buton debounce, port bitlerinin topluca sürülmesi, 7 segment display
  PIC ile Interrupt kullanımı, INT interrupt, TMR0 interrupt, tarama yöntemiyle çok sayıda displayin sürülmesi,
  ext LCD Modüllerin kullanımı, mikrodenetleyici bağlantı çeşitleri, kütüphane ekleme, kütüphane konfigrasyonu, LCD modüle sabit yazı ve bir değişkenin değerini yazdırma. DS1820 sıcaklık sensörü, kütüphanenin eklenmesi ve konfigrasyonu, DS1820 ile sıcaklık okuma.
  Arduino, Arduino Uno, Atmel Atmega328P, Arduino giriş ve çıkışları, Arduino geliştirme ortamı (IDE), temel giriş çıkış işlemleri, pin giriş-çıkış durumunu ayarlama pinMode(), çıkış digitalWrite() ve giriş digitalRead() fonksiyonları.
  7-Segment display sürülmesi, çok sayıdaki displayin tarama yöntemiyle sürülmesi
  LCD modülünün bağlantısı ve LiquidCrystal kütüphanesinin kullanılması
  Analog Sayısal dönüştürücüler, bit sayıları, Analog giriş okuma (ADC), Analog çıkışlar, bit sayıları, analog çıkış (PWM) verme. map() fonksiyonu, Matris şeklinde bağlı Keypad'lerin okunması ve Keypad kütüphanesinin kullanılması
  Servo motor çalışması, devreye bağlantısı, servo motor kütüphanesinin kullanımı

ELT104 Sayısal Tasarım (3+1) & MKT102 Sayısal Elektronik II (2+1)

 • Kod Çözücüler (Decoders), 2 Girişli kod çözücü, 3 Girişli kod çözücü, BCD giriş Decimal çıkışlı kod çözücü, BCD giriş 7-Parçalı Gösterge çıkışlı kod çözücü.
  Kodlayıcılar (Encoders), 4 girişli kodlayıcı, 8 girişli kodlayıcı, Kodlayıcı devrelerinin diyotlarla gerçekleştirilmesi, Çoklayıcılar (Multiplexer - MUX), 4x1 Multiplexer, 8x1 Multiplexer, Boolean ifadelerinin multiplexer ile gerçekleştirilmesi.
  Çoklayıcı (MUX) devrelerinin lojik ifadelerinin çıkarılması, Dağıtıcılar (Demultiplexer - DEMUX), 1x4 DEMUX devresinin tasarlanması, 1x8 DEMUX devresinin tasarlanması, Karşılaştırıcılar (Comparators), 1 bit karşılaştırıcı devrenin tasarlanması.
  Toplayıcılar (Adders), Yarım Toplayıcı, Tam Toplayıcı, Paralel Toplayıcı, Çıkarıcılar (Substractor), Yarım Çıkarıcı, Tam Çıkarıcı, Çarpma Devreleri, İki bitlik bir sayının karesini alan devrenin tasarlanması.
  Programlanabilir Cihazlar (PLD), Sadece Okunabilir Bellek (ROM), PROM, EPROM, EEPROM, Flash, Programlanabilir Dizi Lojik (PAL), Programlanabilir Lojik Dizi (PLA)
  Lojik Entegre Devreler, SSI (Small Scale Integration), MSI (Medium Scale Integration), LSI (Large Scale Integration), VLSI (Very Large Scale Integration), RDL (Resistor-Diode-Logic), RTL (Resistor-Transistor-Logic), DTL (Diode-Transistor-Logic), TTL (Transistor-Transistor-Logic), CMOS (Complementary Metal Oxyde Semiconductor)
  Flip Floplar, RS Flip Flop, D Flip Flop, JK Flip Flop, T Flip Flop, Flip Flop doğruluk tabloları, Flip Flopların tetiklenmesi, Flip Flopların geçiş tabloları.
  Flip flop örnek çözümleri, Sayıcılar, Asenkron sayıcılar, asenkron yukarı sayıcı, asenkron aşağı sayıcı.
  Senkron sayıcılar, sayma düzeni, bit sayısı, durum tablosu, flip flop geçiş tablosu, durum tablosunun doldurulması, flip flop girişlerine ait karnaugh haritaları ve lojik ifadelerinin bulunması, lojik devre şemasının çizilmesi.

ELT105 Sayısal Elektronik (3+1) & MKT105 Sayısal Elektronik I (2+1)

 • Türkçe dilinde VE, VEYA bağlaçları, DEĞİL ifadesi, Mantık, Mantıksal ifadeler, Mantıksal ifadelerin sayılarla gösterimi, Mantıksal ifadelerin elektriksel sinyallerle gösterimi.
  Sayı sistemleri, Onluk (Decimal), Sekizlik (Octal), Onaltılı (Hexadecimal), İkili (Binary) sayı sistemleri, Bit, Byte, LSB, MSB, Herhangi tabandaki sayının onluk tabana dönüştürülmesi (Sayı çözümleme), Onluk tabandaki bir sayının herhangi tabana dönüştürülmesi (Sürekli bölme), İkilik sayıların katsayıları ile dönüştürülmesi, İkilik, Sekizlik ve Onaltılık sayıları arasında hızlı dönüşüm, İkilik tanabda artimetik işlemler (toplama, çıkarma, çarpma, bölme), İkilik sayıların ikiye tümleyeni
  İkilik sayıları ikiye tümleyeni yöntemiyle çıkarma yapmak, oluşan eldeye bakarak işlem sonucunun yorumlanması, Kodlar, BCD, BCD84-2-1, BCD2421, Xs3, Gray Kodu ve dönüşüm işlemleri
  Boolean Cebri, Boolean Teoremleri, Boolean teoremleri ile lojik ifadelerin sadeleştirilmesi.
  Lojik ifadelerin gösterimi, SOP Form, POS Form, Minterim, Kanonik SOP Form, Kanonik SOP Form ifadenin Cebirsel gösterimi, Cebirsel gösterimden SOP Form ifdenin yazılması, Kanonik olmayan SOP Form ifadenin Kanonik SOP Forma dönüştürülmesi.
  Karnaugh haritaları, Karnaugh haritalarının çizilmesi, Lojik ifadelerin karnaugh haritalarına kodlanması, Gruplama işlemleri, Grup terimlerinin çıkarılması, sadeleşmiş lojik ifadenin yazılması.
  Lojik Kapılar, DEĞİL (NOT), VE (AND), VEYA (OR),  VE-DEĞİL (NAND), VEYA-DEĞİL (NOR), ÖZEL-VEYA (XOR), ÖZEL-VEYA-DEĞİL (XNOR), Lojik ifadelerin lojik devrelerinin çizilmesi, Lojik devrelerin lojik ifadelerinin çıkarılması, Sözel bir problemin çözümü, Problemin tanımlanması ve giriş-çıkış sayılarının belirlenmesi, Doğruluk tablolarının çıkarılması, Karnaugh haritalarının kodlanması ve Gruplama, Sadeleşmiş ifadenin yazılması, Lojik devrenin çizilmesi.
  Çok sayıda girişin az sayıda girişe sahip kapılara bağlanması, Az sayıda girişin çok sayıda girişe sahip kapılara bağlanması, Kapıların birbirine dönüştürülmesi, Lojik devrelerin sadece VEDEĞİL (NAND) kapıları kullanılarak gerçekleştirilmesi,
  Karnaugh haritalarında X Farketmez (Don't Care) durumları, X durumlarının gruplandırılması ve lojik ifadenin bulunması.

ELT209 Mikrodenetleyiciler (3+1) & MKT209 Mikrodenetleyiciler (3+1)

 • C Programlama dili, Kaynak kodu, Derleme işlemi, Çalıştırılabilir dosyanın elde edilmesi, Değişken tanımlamaları, int, float, char, (=) atama opetaötrü, (+,-,*,/,%) aritmetik işlemler, if() else, (==, !=, <, <=, >, >=) karşılaştırma operatörleri
  Arduino giriş, Arduino geliştirme kartları ve Arduino yazılım geliştirme ortamı, setup() ve loop() fonksiyonları, pinMode(), digitalWrite() ve digitalRead() fonksiyonları, delay() fonksyonu
  LCD Modül, devre bağlantısı, LCD için LiquidCrystal Kütüphanesinin kullanılması. Keypad kütüphanesinin kullanılması
  C dilinde döngüler, for() döngüsü, while() döngüsü, do-while() döngüsü, Yüksek akım çeken yüklerin transistör ya da röle ile anahtarlanması, DC Motorların Arduino ile sürülmesi, Anahtarlama elemanları, H Köprüsü ile DC Motor devir yönünün kontrolü

ELT212 İleri Mikrodenetleyiciler (2+1) & MKT208 Mikrodenetleyici Uygulamaları (2+0)

 • Microcihp PIC Mikrodenetleyicileri, PIC16F84A ve PIC16F877A Mikrodenetleyici devre bağlantıları, PORT isimlendirmeleri. Microchip MPLAB X IDE geliştirme ortamı ve Microchip XC8 derleyici kurulumu, yeni proje açılması ve projelerin derlenmesi. Çalıştırılabilir HEX dosyaların Proteus ISIS simülasyon ortamına yüklenmesi ve çalıştırılması.
  7-Segment Diplayin sürülmesi, Çok sayıda 7-Segment göstergenin tarama yöntemiyle sürülmesi, PIC ile TMR0 interrupt (kesme) kullanımı
  Kütüphanelerin projeye dahil edilmesi, port ayarlarının yapılması ve kaynak kod içerisinde kullanılması,
  Text LCD modüller, 2x16 modülün devreye bağlanması, bağlantı çeşitleri, LCD kütüphanesini yüklenmesi, tanıtılması ve kullanılması.
  DS1820 sıcaklık sensörünün devreye bağlanması, yazılım kütüphanesinin eklenmesi ve kütüphanenin kullanılması


MKT106 Bilgisayarda Programlama (2+1)

 • Programlama dilleri, geliştirme ortamları (IDE), kaynak kod, derleme işlemi, derleyici, çalıştırılabilir dosya, hata düzeltme süreci, C Programlama dili yazım kuralları, DevC++ geliştirme ortamı, yeni proje açılması, derlenmesi ve çalıştırılması.
  Operatörler, Atama Operatörü (=), Aritmetik Operatörler (+, -, *, /, ++, --, %), Bitsel İşlem Yapan Operatörler (&, |, ~), Karşılaştırma Operatörleri (!, ==, !=, <, <=, >, >=, &&, ||), İşlem önceliği, parantezlerle işlem önceliğini değiştirme. if-else kontrol yapısı, if else koşullarının karşılaştırma operatörleri ile kullanılması.
  Döngüler,  for döngüsü, while döngüsü, do-while döngüsü
  Diziler, dizi tanımlama, dizilere değer atama, dizi elemanlarına erişim.
  Microsoft Visual Studio ve C# programlama dili ile görsel programlama. Yeni C# Windows Form proje oluşturma, Form, form bileşenleri, özellikleri (properties), olaylar (events), olayların kodlanması, nesne üyelerine erişim.

SEÇBST426 Robotik Bilim (3+0)

 • Giriş ve Genel Tanımlar, Robotların Sınıflandırılması, Robot Kontrol Sistemleri, Robot Algılayıcı Elemanları (Sensörler), Robot Aktüatörler (Çıkış Elemanlaro - Uygulayıcılar), DC Motor seçimi, Robot hızı, Tekerlek çapı ve Motor devir sayısı RPM hesaplanması. Robot güç kaynakları, batarya ve piller, pil çeşitleri, özellikleri, hücre gerilimi, kapasite, robot için pil seçimi