» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • • Erpa İnternational Congress On Education 2016 Sarajevo/Bosna And Herzegovina Yaz Okulu Mimari Tasarım Stüdyosu Deneyimi (Haziran 2016)
  • • Edirne Avrupa Kent Örneğinde Mekânsal Sınır İncelenmesi –Border Spatial Analysis İn The Example At Edirne European City-Onur Şuta, Sennur Akansel,9.Uluslararası Sinan Sempozyumu (Nisan 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • • “ Edirne Maarif Su Terazisi ”, Change and Transformation in Edirne Kaleiçi (Edirne Kaleiçi’nde Değişim ve Dönüşüm), Creation of a Cultural Network Consolidator of Two Neighbouring Nations , IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO008-2011-2-078 (Kasım 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • • Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X.Poster Sunuşları 31 Ekim-2kasım 2014 Atatürk Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 2014 • Edirne Hükümet Konağı Sennur Akansel, Timur Kaprol, Onur Şuta, Aslı Meral Docomomo-Tr (Ekim 2013)
  • • Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X.Poster Sunuşları 31 Ekim-2kasım 2014 Atatürk Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 2014 • Edirne Tren Garı Sennur Akansel, Onur Şuta, Aslı Meral S:137 (Ekim 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII. Poster Sunuşları, 16-17 Aralık19 Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Samsun, Docomomo-Tr (Aralık 2016)
  • Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII. Poster Sunuşları, 16-17 Aralık19 Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,Samsun, Docomomo-Tr (Aralık 2016)
  • • Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X.Poster Sunuşları 31 Ekim-2kasım 2014 Atatürk Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 2014 • Edirne Ziraat Bankası Aslı Meral, Onur Şuta S:124 • (Ekim 2014)

» Verdiği Dersler

Mirari Proje Giriş,1,2,3,4,5