» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • A new biflavonoid from Solanum dulcamara L. and investigation of antihyperglycaemic activity of its fruit extract (Mayıs 2014)
  1
  ATIF
 • Kaya O, Aydogdu N, Tastekin E, Karadag CH, Gunduz O, Sut N. Effects of losartan on glycerol-induced myoglobinuric acute renal failure in rats. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 19(2); 253-258 (2013). (Mart 2013)
  1
  ATIF
 • The alteration of asymmetric dimetilarginine (ADMA) levels in cardiac and gastrocnemius muscles following radioactive iodine application in guinea pigs and the effect of L-carnitine on this alteration (Ocak 2011)
 • The relationship between body composition and anaerobic performance of elite young wrestlers (Ekim 2007)
  6
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dinçel M, Acarbay A, Kaya O, Öztürk G, Süt N, Öztürk L. Subjective Sleep Quality and Game Performance in Tournament Level Chess Players. J Sleep Med Disord. 2015; 2(1): 1015. (Ocak 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Systemic irisin levels in healthy young adult subjects (Ekim 2015)
 • Öztürk L, Öztürk G, Kaya O, .Gürel EE. Sleep/wake cycle and glucose homeostasis in humans. Bulgarian Society of Obstructive Sleep Apnea and Snoring First National Symposium on Obstructive Sleep Apnea and Snoring with International Participation (Oral Presentation). Oto Rhino Laringology International Bulletin 2014;2:45, Varna, Bulgaria.
 • Öztürk L, Öztürk G, Kaya o, Avcı B. Adipocyte physiology and adipokines in sleep apnea. Bulgarian Society of Obstructive Sleep Apnea and Snoring First National Symposium on Obstructive Sleep Apnea and Snoring with International Participation (Oral Presentation). Oto Rhino Laringology International Bulletin 2014;2:36, Varna, Bulgaria.
 • N. Aydogdu, E. Tastekin, Z. Cukur, M.D. Poyraz, O.Y. Yavuz, O.Kaya.The effects of Tarantula cubensis extract on renal ischemia/reperfusion injury in the rats. Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Hungarian Physiological Society; 2014 August 27-30; Budapest, Hungary, P4.33.
 • Kaya, O., Çukurova, E., Sabudak, T., "Investigation of Antihyperglycemic Activity of Solanum dulcamara (Solanaceae)", 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2013), PP-214, Gazimagosa- Cyprus (2013).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yüksek irtifada uzun süreli yaşamaya akciğerler nasıl yanıt verir? (Ekim 2016)
 • REM uyku yoksunluğu ile oluşan ağrı davranışında kannabinoid reseptörlerinin rolü (Eylül 2016)
 • Rem uyku yoksunluğu olan farelerde kanabinoid reseptör blokerlerinin serum nesfatin-1/nucb2 düzeylerine etkisi (Eylül 2016)
 • Sağlıklı Genç Erişkin Bireylerde Sistemik İrisin Düzeyleri (Eylül 2015)
 • Sergülen Aydın, Şahin Kahramanca, Gülşen Çığşar, Yüksel Kıvrak, Oktay Kaya, Murat Özdemir, Yunus Yılmaz. Atropa Belladonna intoksikasyonunda kan parametrelerinin prognostik değeri. 9. Türkiye acil tıp kongresi, Ekim 2013, Eskişehir. (Ekim 2013)
 • Doğan C, Bilgin S, Kantarcı UH, Güvenç TS, Kaya O, Orman G, Duymuş M. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan olgularda bilgisayarlı tomografi ile subkarinal açının değerlendirilmesi. TÜSAD 34. Ulusal Kongresi, 2012.
 • Güvenç TS, KayaY, Kaya O, Öztürk H, Özen K, Öztürk G, GülerA, Gönüllü E, Balcı B. Amatör Vücut Geliştirme Sporcuları ve Sağlıklı Gönüllülerde Akut Yoğun Direnç Egzersizinin Kalbin Morfolojik ve Fonksiyonel Durumuna Etkisi. 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2012.
 • Vardar S A, Gündüz Ö, Altun G D, Aydoğdu N, Karadağ H, Torun N, Kaya O. Radyoaktif İyot Uygulamasına Bağlı Kobay Kalp ve İskelet Kası Asimetrik Dimetil Arginin Düzeyindeki Değişim ve Bu Değişime L-Karnitinin Etkisi. 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2010.
 • Seymen P, Aydoğdu N, Taştekin E, Aytaç E, Seymen M T, Alturfan A, Kaya O, Seymen H O. Deneysel Miyoglobinürik Akut Böbrek Yetmezliğinde İloprostun Etkileri. 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2010.

Yapılan Hakemlikler

 • The effect of hyperbaric oxygen therapy on rhabdomyolysis induced myoglobinuric acute renal failure in rats (Haziran 2016)

Projeler

 • FİZYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALRINDA BİLGİSAYARLI VERİ TOPLAMA VE ANALİZ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI (Temmuz 2016)
 • ENTEGRE TIP EĞITIMINDE PROBLEME DAYALI EĞITIMIN ÖZELLIKLERI, AKADEMIK AÇIDAN DOKTORLUK VE BILIMSEL ÇALIŞMALARA MULTIDISIPLINER YAKLAŞIM (Ocak 2015)
 • FIZYOLOJI ÖĞRENCI PRATIK EĞITIMI ALT YAPISININ GELIŞTIRILMESI (Ocak 2015)

Diğer

 • Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu (Kasım 2016)

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » 3001

Ratlar arsında serum yolu ile taşınan iskemik ön koşullamanın random patern deri flebi üzerindeki etkileri
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Namık Kemal Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

UYKU KISITLAMASI MODELİNDE ENDOKANNABİNOİD SİSTEM NESFAFAİN-1 DÜZEYİ İLİŞKİSİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

DENEYSEL HİPERTANSİYON OLUŞTURULAN SIÇANLARDA İRİSİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

FİZYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALRINDA BİLGİSAYARLI VERİ TOPLAMA VE ANALİZ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI
Proje Türü : Altyapı     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » 1001

Deneysel Miyoglobinürik Akut Böbrek Hasarının Fizyopatolojisinde Nitrik Oksit Sentaz “uncoupling’in” rolü: Böbrek Fonksiyonları ve Hasarı üzerine Tetrahidrobiopterin ve L-argininin etkilerinin incelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Kan Fizyolojisi

Sindirim sistemi fizyolojisi