» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kisilik Özelliklerinin Örgütsel Intikam Niyetine Etkisinde Örgüt Iklimi Ve Baglamsal Performansin Rolü (Kasım 2017)
 • Kişilik Özelliklerinin Örgütsel İntikam Niyetine Etkisinde Örgüt İklimi Ve Bağlamsal Performansın Rolü (Kasım 2017)
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevresel Sürdürülebilirlik İlişkisi: Marmara Bölgesinde Bir Çalışma (Eylül 2017)
 • Corporate Social Responsibility and Environmental Sustainability Relationship: A Case Study in Marmara Region of Turkey
 • Liderlerin Liderlik Tipleri Ve Teknoloji Kabul Modeli Iliskisinin Yapisal Esitlik Modeli Ile Açiklanmasi, Uluslararasi INES Akademik Arastirmalar Kongresi, vol. 1, no. 1, pp. 2674-2682, Antalya-TÜRKIYE (Kasım 2016)
 • Biodizel İşletmesi için İş Planı (Ağustos 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Etik Liderlerde Duygusal Emeğin İşkolikliğe Etkisi (Eylül 2017)
 • Örgütlerde Sosyal Kaytarma Davranışı Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Örgütsel Bağlılık Kavramının Rolü (Nisan 2017)
 • İş Erteleme Davranışı ve Görev Performansı Arasındaki İlişki (Mart 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sosyal Medya Kullanım Düzeyi Ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Faydacı Motivasyonun Aracı Etkisi (Aralık 2016)
 • Sosyal Medyada Pazarlama Algisinin Faktör Analiziyle Incelenmesi (Ağustos 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Liderlik Üzerine Güncel Yazılar (Kasım 2016)
 • Ticari İletişim (Ocak 2016)

Projeler

 • Youth Exchange Değişim Programı (Şubat 2017)

Sertifikalar

 • Dış Ticaret Uzmanlık Sertifikası (Haziran 2014)

Diğer

 • Yüksekokul Kantin Müzik Dinletisi (Aralık 2016)
 • 5. Geleneksel Dönem Sonu Konseri (Haziran 2016)
 • Yenimuhacir Geleneksel Keşkek Festivali (Mayıs 2016)
 • Rektörlük Müzik Dinletisi, Trakya Üniversitesi Rektörlügü, FONETIK SANATLAR/MÜZIK ILE ILGILI DIGER FAALIYETLER/Karma dinletiler /, 1:00:00, Yüksekokul Müzik Toplulugu, Edirne-TÜRKIYE, 29.12.2016-29.12.2016
 • 2. Geleneksel Bahar Konseri, Kesan Yusuf Çapraz Uygulamali Bilimler Yüksekokulu, FONETIK SANATLAR/MÜZIK ILE ILGILI DIGER FAALIYETLER/Karma dinletiler /, , Yüksekokul Müzik Toplulugu, Kesan-TÜRKIYE, 15.05.2013-
 • Ipsala Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Konseri, Kesan Yusuf Çapraz Uygulamali Bilimler Yüksekokulu, FONETIK SANATLAR/MÜZIK ILE ILGILI DIGER FAALIYETLER/Karma dinletiler /, , Yüksekokul Müzik Toplulugu, Kesan-TÜRKIYE, 30.05.2013-
 • 4. Geleneksel Dönem Sonu Konseri, Kesan Yusuf Çapraz Uygulamali Bilimler Yüksekokulu, FONETIK SANATLAR/MÜZIK ILE ILGILI DIGER FAALIYETLER/Karma dinletiler /, , Yüksekokul Müzik Toplulugu, Kesan-TÜRKIYE, 26.12.2013-

» Projeler

Uluslararası » Diğer » Diğer (TANAP)

En Güzel Tınılar TANAP'la Başlar
Proje Türü : Kültürel     Görev : Yürütücü     Kurum : Keşan Türkü Dostları Derneği

» Verdiği Dersler

Bilgisayar Ofis Uygulamaları

Bilgisayarlı Gümrük İşlemleri

Gümrük İşletmeciliğine Giriş

Gümrük Mevzuatı

Gümrük Teşkilatı ve Tarihi

Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi

Mesleki İngilizce

Örgüt ve Yönetim Geliştirme

Stratejik Yönetim

Ticarette Bilgi Sistemleri

Ticari İletişim

Türk Dış Ticaret Rejimi I-II

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Psikolojisi

Yönetim ve Organizasyon