» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Sosyal Medya Kullanım Düzeyi Ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Faydacı Motivasyonun Aracı Etkisi (Aralık 2016)
 • Sosyal Medyada Pazarlama Algısının Faktör Analiziyle İncelenmesi (Ağustos 2016)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • I. O. ÇETIN, I. KUMKALE, Sosyal Medya Kullanim Düzeyi ve Satin Alma Niyeti Arasindaki Iliskide Faydaci Motivasyonun Araci Etkisi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 2, no. 4, pp. 90-101, Edirne-TÜRKIYE, 12, 2016

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Liderlerin Liderlik Tipleri Ve Teknoloji Kabul Modeli İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Açıklanması (Kasım 2016)
 • Biodizel İşletmesi için İş Planı (Ağustos 2016)
 • I. O. ÇETIN, Liderlerin Liderlik Tipleri Ve Teknoloji Kabul Modeli Iliskisinin Yapisal Esitlik Modeli Ile Açiklanmasi, Uluslararasi INES Akademik Arastirmalar Kongresi, vol. 1, no. 1, pp. 2674-2682, Antalya-TÜRKIYE
 • I. O. ÇETIN, A Business Plan For A Biodiesel Company, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma-ITALYA

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Örgütlerde Sosyal Kaytarma Davranışı Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Örgütsel Bağlılık Kavramının Rolü (Nisan 2017)
 • İş Erteleme Davranışı ve Görev Performansı Arasındaki İlişki (Mart 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Liderlik Üzerine Güncel Yazılar (Kasım 2016)
 • Ticari İletişim (Ocak 2016)

Projeler

 • Youth Exchange Değişim Programı (Şubat 2017)

Sertifikalar

 • Dış Ticaret Uzmanlık Sertifikası (Haziran 2014)

Diğer

 • Yüksekokul Kantin Müzik Dinletisi (Aralık 2016)
 • 5. Geleneksel Dönem Sonu Konseri (Haziran 2016)
 • Yenimuhacir Geleneksel Keşkek Festivali (Mayıs 2016)
 • Rektörlük Müzik Dinletisi, Trakya Üniversitesi Rektörlügü, FONETIK SANATLAR/MÜZIK ILE ILGILI DIGER FAALIYETLER/Karma dinletiler /, 1:00:00, Yüksekokul Müzik Toplulugu, Edirne-TÜRKIYE, 29.12.2016-29.12.2016
 • I. O. ÇETIN, I. KUMKALE, Liderlik ÜZerine Güncel Yazilar, Ulusal, Bölüm: Stratejik Liderlik, Basim Türü: Basili, pp. 85-101, TÜRKIYE-Çanakkale, ISBN978-605-66861-7-7, Paradigma Akademi, 20161. Basim
 • 2. Geleneksel Bahar Konseri, Kesan Yusuf Çapraz Uygulamali Bilimler Yüksekokulu, FONETIK SANATLAR/MÜZIK ILE ILGILI DIGER FAALIYETLER/Karma dinletiler /, , Yüksekokul Müzik Toplulugu, Kesan-TÜRKIYE, 15.05.2013-
 • Ipsala Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Konseri, Kesan Yusuf Çapraz Uygulamali Bilimler Yüksekokulu, FONETIK SANATLAR/MÜZIK ILE ILGILI DIGER FAALIYETLER/Karma dinletiler /, , Yüksekokul Müzik Toplulugu, Kesan-TÜRKIYE, 30.05.2013-
 • 4. Geleneksel Dönem Sonu Konseri, Kesan Yusuf Çapraz Uygulamali Bilimler Yüksekokulu, FONETIK SANATLAR/MÜZIK ILE ILGILI DIGER FAALIYETLER/Karma dinletiler /, , Yüksekokul Müzik Toplulugu, Kesan-TÜRKIYE, 26.12.2013-

» Verdiği Dersler

Bilgisayar Ofis Uygulamaları

Bilgisayarlı Gümrük İşlemleri

Gümrük İşletmeciliğine Giriş

Gümrük Mevzuatı

Gümrük Teşkilatı ve Tarihi

Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi

Örgüt ve Yönetim Geliştirme

Stratejik Yönetim

Ticarette Bilgi Sistemleri

Ticari İletişim

Türk Dış Ticaret Rejimi I-II

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Psikolojisi

Yönetim ve Organizasyon