» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Sosyal Medya Kullanım Düzeyi Ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Faydacı Motivasyonun Aracı Etkisi (Aralık 2016)
 • Sosyal Medyada Pazarlama Algısının Faktör Analiziyle İncelenmesi (Ağustos 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Liderlerin Liderlik Tipleri Ve Teknoloji Kabul Modeli İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Açıklanması (Kasım 2016)
 • Biodizel İşletmesi için İş Planı (Ağustos 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Örgütlerde Sosyal Kaytarma Davranışı Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Örgütsel Bağlılık Kavramının Rolü (Nisan 2017)
 • İş Erteleme Davranışı ve Görev Performansı Arasındaki İlişki (Mart 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Liderlik Üzerine Güncel Yazılar (Kasım 2016)
 • Ticari İletişim (Ocak 2016)

Sertifikalar

 • Dış Ticaret Uzmanlık Sertifikası (Haziran 2014)

Diğer

 • Yüksekokul Kantin Müzik Dinletisi (Aralık 2016)
 • 5. Geleneksel Dönem Sonu Konseri (Haziran 2016)
 • Yenimuhacir Geleneksel Keşkek Festivali (Mayıs 2016)

» Verdiği Dersler

Bilgisayar Ofis Uygulamaları

Gümrük İşletmeciliğine Giriş

Gümrük Teşkilatı ve Tarihi

Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi

Örgüt ve Yönetim Geliştirme

Stratejik Yönetim

Ticarette Bilgi Sistemleri

Ticari İletişim

Türk Dış Ticaret Rejimi I-II

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Psikolojisi

Yönetim ve Organizasyon