» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Milli Mücadele'de Kıbrıs Türk Kamuoyu", Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), Cilt 3, Sayı 7, Kasım 2016, ss. 117-132. (Kasım 2016)
 • "Salih Paşa Hükümeti, Basın ve Siyasi Çevrelerin Hükümete Yaklaşımı", Tarih Okulu Dergisi (TOD), Yı: 9, S. XXV, Mart 2016, ss.869-898. (Mart 2016)
 • "Romanya'nın Birinci Dünya Savaşı'na Girişi ve Osmanlı Devleti'ne Etkileri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 9, S. 42, Şubat 2016, ss. 536-551. (Şubat 2016)
 • "Çanakkale Martyrs from Karaman", Turkish Forum World Turkish Alliance, Special Issue, Social Sciences e-Journal, V. 1, N. 1, USA, 2015.
 • "Balkan Savaşlarının Karadeniz Bölgesindeki Toplumsal Yansımaları ve Bölgeden Orduya Yapılan Yardımlar (1912-1913), Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. XV, S. 30, İzmir 2015, ss. 79-98.
 • Lozan Barış Konferansı Arifesinde İstanbul-Ankara Münasebetleri ve İstanbul Hükümeti'nin İstifası, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 7, Ocak 2014, ss. 87-113. (Ocak 2014)
 • "Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri Vatandaşlarına Yönelik Uygulamalarından Biri:Sürgün, (Edirne Örneği), Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 5, ISSN 1309-7660, Ocak 2013, ss. 75-94. (Ocak 2013)
 • "Londra Konferansı'nda Ahmet Tevfik Paşa", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 4, Temmuz 2012, ISSN1309-7660, Edirne, ss. 107-127. (Temmuz 2012)
 • "1914 Osmanlı-Yunan Nüfus Mübadelesi Girişimi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 24, ISSN 1302-1796, Konya Aralık 2010, ss. 149-172. (Aralık 2010)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Balkan Savaşlarında İzmit'te Seferberlik Uygulamaları", Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II, İzmit 2015. (Nisan 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Birinci Dünya Savaşı'na Giden Süreçte Avusturya-Macaristan İle Sırbistan İhtilafı", "Osmanlı-Macaristan-Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu" Budapeşte-Macaristan. (Kasım 2016)
 • "Balkan Savaşlarının Orta Anadolu Vilâyetlerine Etkisi, Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 6-8 Ekim 2016, Çanakkale. (Ekim 2016)
 • "İstanbul Amerikan Kız Koleji ve Kolej'in Müslüman Kadın Algısı (1908-1918)", V. Uluslararası Canik Sempozyumu, Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın (1-3 Nisan 2016), Canik-Samsun. (Nisan 2016)
 • "Milli Mücadele'de Kıbrıs Türk Kamuoyu", Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu, 11-13 Nisan 2016, Lefkoşe-Kıbrıs. (Nisan 2016)
 • "Romanya'nın Birinci Dünya Savaşı'na Girişi ve Osmanlı Devleti'ne Etkileri", Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozymu, İzmir 12-14 Kasım 2015. (Kasım 2015)
 • "Bulgarların Doğu Rumeli'yi İşgali Karşısında Almanya'nın Tutumu", II. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 14-17 Kasım 2013, Julius-Maximilians-Universtat, Würzburg-Almanya. (Kasım 2013)
 • "Berlin'de Bir Osmanlı Sefiri Ahmet Tevfik Paşa (1843-1936)", I. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 8-10 Ekim 2009, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya 2010. (Nisan 2010)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "İstanbul Amerikan Kız Koleji ve Kolej'in Müslüman Kadın Algısı (1908-1918)", Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın, (Editör, Prof. Dr. Osman Köse) Samsun Aralık 2016, ss. 381-394. (Aralık 2016)
 • "İşgal Altında Esir Bir Osmanlı Şehri: Edirne", Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, (Editör Prof. Dr. Osman Köse), Samsun 2016. (Mart 2016)
 • Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara (Kasım) 2015. (Kasım 2015)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Sezen Sevgil, "Edirne Milletvekili Mehmet Şeref Aykut ve I. TBMM'deki Faaliyetleri", Edirne 2016. (Şubat 2016)
 • Çağdaş Yüksel, NATO ve Türkiye'nin Dış Politikasına Etkileri (1949-1974), Edirne 2013.

Yapılan Hakemlikler

 • Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, C 16 , S 33, Aralık 2016. (Aralık 2016)
 • History Studies, C 8, S 16, Haziran 2016. (Haziran 2016)
 • History Studies (Aralık 2015)
 • History Studies (Eylül 2014)

» Verdiği Dersler

Atatürk Döneminde Yapılan Sosyo Kültürel İnkılâplar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Atatürkçü Düşünce Sistemi

Meşrutiyetten Cumhuriyet'e Fikir Hareketleri I-II, 2014-2015.

 • Meşrutiyetten Cumhuriyet'e Fikir Hareketleri I-II, 2014-2015.

Milli Mücadele Hükümetleri I-II

Osmanlıca

Tarihe Giriş

Türk Dış Politikası I-II, 2015-2016.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel İlkeleri

Uluslararası Kurumlar ve Türkiye