» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Türkiye’deki Kooperatif Üst Örgütlerinin (Bölge Birliklerinin) Sorunları Ve Çözüm Önerileri
  • Küreselleşme Sürecinde Tarım Kooperatifleri Ve Küreselleşmenin Tarım Kooperatiflerine Etkisi
  • Edirne Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliğinin Ekonomik Analizi

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Edirne Köy Kalkınma Ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğinin Bilanço Analizi (Haziran 2008)