» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi'nde Bulunan Tıp Yazmalarından Bir Örnek: Zahire-i Harzemşahi, 6.Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi, 23-26 Eylül 2014 Van, Bildiri Özet Kitabı, 113 (2014) (Eylül 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gökçe N., Edirne Vilayet Salnamelerine Göre H.1303/M.1885-H.1306/M.1888 Yılları arasında Edirne'de Bulunan Eczacı ve Eczahaneler" Tıp Tarihi Araştırmaları History of Medicine Studies 18 (2014), s:389-396
 • Gökçe N, Yaprak M.; "Köy Çocukları İçin Yaz Kampları: Azat Obaları" Tıp Tarihi Araştırmaları History of Medicine Studies 18 (2014), s:381-388
 • Gökçe N., "Edirne'de Önder Bir Hekim: Dr.Ratip Kazancıgil" Lokman Hekim Journal of History of Medicinie and Folk Medicine, Vol 4, No 2 (2014) s:43-49
 • Gökçe N., " Süheyl Ünver'in Konuşması", Yöre,Yıl:14, Sayı:155, 2013, s:71 ISSN 1302-7077 (Haziran 2013)
 • Gökçe N., "Dr.Rıfat Osman Bey'in Ölümü ve Mehmet Şeref", Yöre,Yıl:14, Sayı:155, 2013, s:68-69 ISSN 1302-7077 (Haziran 2013)
 • Gökçe N., "Rıfat Osman 54 Yaşına Girerken ", Yöre,Yıl:14, Sayı:155, 2013, s:67-68 ISSN 1302-7077 (Haziran 2013)
 • Gökçe N., "Bir Edirne Ziyareti : 1926", Yöre,Yıl:14, Sayı:155, 2013, s:64-67 ISSN 1302-7077 (Haziran 2013)
 • Gökçe N.,"Edirne Selimiye Camii ve Dr. Rıfat Osman"Yöre,Yıl:14, Sayı:155, 2013, s:61-63 ISSN:1302-7077 (Haziran 2013)
 • Gökçe N., “Hafız Rakım Ertür’ün Anılarında Balkan Savaşı’nda Edirne Savunması Günleri” Yöre, Edirne’nin Üçüncü İşgali, 100. Yıl Özel Sayısı, Yıl:13, Sayı:154, 2013, s:126-141 (Ocak 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • “ Edirne Arkeoloji Müzesindeki Azınlıklara Ait Mezar taşlarında Hayvan Figürleri” V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Meslek Etiği Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Bursa ,2016 (S:61) (Mayıs 2016)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Gökçe N., Yaprak M., “Köy Çocukları İçin Yaz Kampları: Azat Obaları” 8. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri. 22- 25 Mayıs 2013, Gaziantep. Bildiri Özetleri Kitabı. 33, 2013. (Mayıs 2013)
 • Öğr.Gör. Nilifer Gökçe “Edirne’ de Önder Bir Hekim : Dr. Ratip Kazancıgil,8. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri. 22- 25 Mayıs 2013, Gaziantep. Bildiri Özetleri Kitabı.32, 2013. (Mayıs 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kazancıgil R. Gökçe N., Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver’den Tosyavizâde Dr.Rıfat Osman’a Edirne Mektupları, “Ord.Prof.Dr. Süheyl Ünver’in Vefatının 30.Yılı Anısına” C:2, Edirne Belediye Başkanlığı Yayınları No:24, Edirne,2016 (Kasım 2016)
 • Kazancıgil R. Gökçe N., Tosyavizâde Dr.Rıfat Osman Bey'den Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver'e Edirne Mektupları C:1 , Edirne Belediye Başkanlığı yayınları No:23, Edirne 2016 (Kasım 2016)
 • Kazancıgil R., Gökçe N.,Öncel M., Edirne Vilayet Sâlnâmesi H.1319 - M.1901, C:2, Edirne Valiliği Kültür Yayınları,İstanbul,2014 (Nisan 2014)
 • Kazancıgil R., Gökçe N.,Öncel M., Edirne Vilayet Sâlnâmesi H.1319 - M.1901, C:1, Edirne Valiliği Kültür Yayınları,İstanbul,2014 (Şubat 2014)
 • Gökçe N., Dr.Ratip Kazancıgil’in Edirne Kültürüne Hizmetleri, Edirne İçin kitabı içinde. Ed. Yeliz Okay, Doğu Kitabevi, ISBN 978-605-5296-32-2, s. 231-234, 2013 (Temmuz 2013)
 • Gökçe N., Dr.Rıfat Osman Bey’in Kaleminden Edirne Bozahane ve Kahvehaneleri, Edirne İçin kitabı içinde. Ed. Yeliz Okay, Doğu Kitabevi, ISBN 978-605-5296-32-2, s. 205-208, 2013 (Temmuz 2013)
 • Kazancıgil R., Gökçe N., Ölümünün 80.Yılı Anısına, Tosyavizade Dr. Rıfat Osman’ın Kaleminden Edirne, Edirne Belediye Başkanlığı Yayınları, No:12, Edirne Ajans Basın ve Yayın Hiz. Ltd.Şti. ISBN 978-9944-5390-2-9, 2013 (Mayıs 2013)