» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Göçün 50. Yılında Entegrasyon ve Din İlişkisinin Dönüşen Parametreleri: Almanya’da Türkler”, The Journal of International Social Research, Yıl: 2011, cilt 4, sayı 19, sf: 395-412.
  3
  ATIF
 • “The Entwining Cultural Elements: Religious Motifs In Secular-Themed Turkish Folk Songs”, IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal Year: 2012 Volume: 4, sf:5-61
 • Yayın Değerlendirme: Sosyal Değişme, Kadın ve Din, Ali Coşkun, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2011, (Değerlendirme: Nebile Özmen), TDV İslam Araştırmaları Dergisi, 2012, Sayı 27, sf:173-178.
 • Yayın Değerlendirme: Çokkültürlülük ve Çeviri: Osmanlı Devletinde Çeviri Etkinliği ve Çevirmenler, Sakine Eruz, İstanbul: Multilingual Yayınevi, 2010. (Değerlendirme: Nebile Özmen), Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, sayı: 41, sf: 301-304.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • “Karikatür Krizi: Danimarka’da Homojen Kültür Söylemi ve İslamofobyanın Tezahürü”, 1.Uluslararası İslamofobya Sempozyumu, 30 Haziran-1Temmuz 2012, İstanbul.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Sosyal Hizmet ve Maneviyat, Ian Mathews, (Çev. Nebile Özmen), 2017, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayıncılık. (Yayın aşamasında)
 • Çokkültürlü Toplumda Sosyal Entegrasyon ve Din, 2012, Nebile Özmen, İstanbul: Çamlıca Yayınları (İFAV Yayınları).
  5
  ATIF
 • İslâm Sosyolojisi, Samiye M. Haşşab, (çev.Ali Coşkun-Nebile Özmen), 2010, İstanbul: Çamlıca Yayınları (İFAV Yayınları).
  7
  ATIF
 • Melekler Hakkında Söylenti: Modern Toplum ve Tabiatüstünün Yeniden Keşfi, Peter L. Berger, (çev. Ali Coşkun- Nebile Özmen), 2012, İstanbul: Rağbet Yayınları.
  5
  ATIF
 • Edirne Romanlarında Geçiş Ritüelleri ve Din, 2015, Nebile Özmen, İstanbul: Rağbet Yayınları.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Din, Göçmenler ve Entegrasyon”, Toumas Maritkainen, (çev.Nebile Özmen) Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 38, 2010, sf: 263-276.
  3
  ATIF
 • “Din ve Sınıf Sistemi”, Ronald L. Johnstone, (çev. Nebile Özmen), Marmara Ü.İ.F. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı 15, 2005, sf:185- 209.
 • “Kültürel ve Dinî Kodlarıyla Kolektif Belleğimizde Rumeli Türküleri”, Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl:2014, Cilt:8, No:15.
 • “Avrupa'daki Müslüman Göçmenlerin Mülk ile İmtihanı: Uyum Ölçütü Yahut Çatışmanın Saklı Aktörü Ekonomi”, Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl:2013, Cilt:7, No:14, sf:199-216.
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • “Suriyeli Mülteci Entelektüellerin Türk Toplumu ile Uyumu”, İslâm Coğrafyasında Terör, Göç ve Mültecilik Sempozyumu, 30 Haziran-2 Temmuz 2017, Recep Tayyip Erdoğan Ü. İlahiyat Fakültesi, Rize.
 • “Kültürlerarası İletişim ve Din: Avrupa’daki Müslüman-Türk Göçmenlerin Birarada Yaşama Tecrübesi”, T.C.Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı 2015 Yılı Kutlu Doğum Sempozyumu “Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku” 17-19 Nisan 2015, Mardin.

Yapılan Hakemlikler

 • Trakya Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, 2015.
 • Trakya Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, 2016.

» Verdiği Dersler

Antropoloji, Marmara Üniversitesi, 2012

Din Sosyolojisi, Marmara Üniversitesi, 2012

Din Sosyolojisi, Trakya Üniversitesi, 2016

Din Sosyolojisi, Trakya Üniversitesi, 2017

Din ve Kültür, Trakya Üniversitesi, 2017

Sosyolojiye Giriş, Marmara Üniversitesi, 2012

Sosyolojiye Giriş, Trakya Üniversitesi, 2016