» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Her iki fetusta farklı ekprese olan tetrasomy 18p olgusu (Kasım 2016)
 • Nifedipine idame tokolizi ve perinatal sonuçlar: bireysel katılım data meta-analizi (Kasım 2016)
 • Tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftlerde sitogenetik analiz ve trombofili ile ilişkili gen mutasyonları (Ağustos 2016)
 • İkiz gebelerde preterm doğum: Klinik sonuçlar ve öngörüde kullanılan paramatreler (Temmuz 2016)
 • N. Z. A. DOLGUN, C. INAN, S. A. ALTiNTAS, B. ÖKTEM, C. N. SAYIN, Preterm birth in twin pregnancies clinical outcomes and predictive parameters, Pakistan Journal of Medical Sciences, vol. 32, no. 4, Karachi-PAKISTAN, 12, 2016
 • C. INAN, C. N. SAYIN, E. ATLI, S. ULUSAL, S. E. GÜRSOY, G. I. Ç. UZUN, H. GÜRKAN, F. G. VAROL, Tetrasomy 18p in a Twin Pregnancy with Diverse Expression in Both Fetuses, Fetal and Pediatric Pathology, vol. 35, no. 5, pp. 339-343, 5, 2016

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • I. E. ATLI, H. GÜRKAN, H. TOZKIR, Y. ÖZEN, S. ULUSAL, E. ATLI, F. G. VAROL, C. N. SAYIN, Cytogenetic Analysis and Thrombophilia Associated Gene Mutations of Couples with Recurrent Miscarriage, Journal of Fertilization: In Vitro - IVF-Worldwide, Reproductive Medicine, Genetics & Stem Cell Biology, vol. 4, no. 3, 1, 2016

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • H. SÜTÇÜ, C. N. SAYIN, S. E. GÜRSOY, C. INAN, G. I. Ç. UZUN, F. G. VAROL, A case of intramuscular methotrexate and intracardiac KCL injection for cervical ectopic pregnancy, 15th World Congress in Fetal Medicine, Mallorca-ISPANYA
 • G. I. Ç. UZUN, C. N. SAYIN, C. INAN, S. E. GÜRSOY, E. A. T. OKAR, S. DOGAN, N. CAN, H. SÜTÇÜ, F. G. VAROL, Rapidly growing cervical teratoma a dilemma in C section, 15th World Congress in Fetal Medicine, Mallorca-ISPANYA

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Hızlı büyüyen servikal teratom: sezaryen sırasında güç bir durum (Haziran 2016)
 • Kromozom 22q13.22 delesyonu ile komplike olan bir shizensefali olgusu (Haziran 2016)
 • Türkiye'nin kuzey batı kısmında fetal polimorfizm prevalansı (Haziran 2016)
 • Servikal ektopik gebelikte intramusküler metotreksat ve intrakardiak KCL enjeksiyonu uygulanan bir olgu (Haziran 2016)
 • Üçlü testte aneuploidi yokluğunda trisomy 21 için yüksek riskli sonuçların klinik önemi (Haziran 2016)
 • Fetus papyraceus olgu sunumu (Haziran 2016)
 • Şiddetli preeklampside plasental apoptozun otoantikor ve pro-inflamatuar sitokinlerle değerlendirilmesi (Mayıs 2016)
 • Trakya Bölgesindeki prenatal test sonuçları (Mart 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dilate umbilikal ven ve inferior vena kava izlenen fetusta konjenital duktus venozus agenezisi (Mayıs 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • S. E. GÜRSOY, F. G. VAROL, C. INAN, G. I. Ç. UZUN, H. SÜTÇÜ, C. N. SAYIN, The relationship between second trimester amniotic fluid levels of Prokineticin 1 and Matrix Metalloproteinase 2 with adverse pregnancy outcomes, X. Ulusal Maternal-Fetal Tip & Perinatoloji Kongresi, Istanbul-TÜRKIYE
 • C. INAN, C. N. SAYIN, H. SÜTÇÜ, S. E. GÜRSOY, G. I. Ç. UZUN, F. G. VAROL, Fetal Kolonda Dilatasyon Patolojik mi Olgu Sunumu, X. Ulusal Maternal-Fetal Tip & Perinatoloji Kongresi, Istanbul-TÜRKIYE
 • C. N. SAYIN, Hasta Üzerinde Ultrason Egitimi, Türkiye Maternal Fetal Tip ve Perinatoloji Dernegi Ultrasonografi Kursu, Istanbul-TÜRKIYE

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Hasta Üzerinde Ultrason Eğitimi”. Grup C (Ekim 2016)
 • Obstetrik Doppler Ultrasonografi (Ekim 2016)
 • Artmış NT - Normal Karyotip (Ekim 2016)
 • Fetal Kolonda Dilatasyon: Patolojik mi? Olgu Sunumu (Ekim 2016)
 • Nuck kanalı hemorajik kisti, erken postpartum dönemde ağrılı inguinal kitle (Ekim 2016)
 • Önceki Gebeliğinde Fundal "Plasenta İncreata" Olan Hastada Eski İnvazyon Alanından Uterin Rüptür (Ekim 2016)
 • 2. trimester amnion sıvısı prokinetisin-1 ve matriks metalloproteinazları ile olumsuz gebelik sonuçları ilişkisi (Ekim 2016)
 • Betametazonun fetoplasental ve maternal hemodinami üzerindeki etkisi (Ekim 2016)
 • Sempozyum başkanlığı: Preterm Eylem - Doğum Sempozyumu (TMFTP Derneği Marmara Bölgesi Çalışma Grubu; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Perinatoloji Bilim Dalı işbirliği ile)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Endometrium kanserinde prognostik faktörlerin değerlendirilmesi

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği

Editörlük / Yayınlama

 • Ayşe Figen Türkçapar doçentlik sınavı jüri üyeliği

Yapılan Hakemlikler

 • Eser elementlerin İnsan spermi kalitesi ve oksidatif stresteki rolü
 • İlk trimesterde fetal nazal kemik uzunluğunun olumsuz perinatal sonuçların öngörüsünde yeni bir belirteç olarak kullanımı
 • Tuboovaryan Apse Tedavisi Sırasında Uterus Kavitesi İçerisinde Tespit Edilen İki Farklı Rahim İçi Araç (RİA): Olgu Sunumu
 • Hemoglobinopatiler için ilk üçayda fetal aortik Doppler
 • İlk trimesterde ilk kez olan gebelik kayıplarını artmış C4d ve Bb azalmış MBL immunoreaktivitesi karakterize eder: olgu-kontrol çalışması
 • Sistemik lupuz eritamatosuslu olguda pelvik vaskülit olgusu
 • İn-utero valsartan maruziyeti sonrası neonatal akut böbrek yetmezliği: iki olgu sunumu

Diğer

 • Perinatoloji yan dal eğitim ders + pratik
 • 6.sınıflar pratik eğitimi
 • 4. sınıflar ders
 • 3. sınıflar ders
 • 2. sınıflar ders

» Verdiği Dersler

Abortuslar

Çoğul gebelikler

Ektopik gebelik

Fetusun iyilik halinin belirlenmesi

Gebelik tanısı ve fizyolojik değişiklikler

Kontrasepsiyon

Obstetrik ultrasonografi

Plasenta fizyolojisi ve endokrinolojisi

Postpartum gebelikler

Rh izoimmunizasyonu

Uterusun benign ve malign hastalıkları