» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Tek Düzen Hesap Planına Göre İşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Tek Düzen Hesap Planına Göre İşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Bir Anket Çalışması (Nisan 2002)

» Verdiği Dersler

MALİYET MUHASEBESİ

MUHASEBE I

MUHASEBE II

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

TİCARETHUKUKU BİLGİSİ