» Biyografi

1972 yılında Sakarya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra 1996 yılında Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Edebiyatı bilim dalından Yüksek Lisansa başladı. Mezun olduğu 1996 yılından 1999 yılına kadar çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı.1999 yılında Trakya Üniversitesi'nde okutmanlık  görevine başladı, 2001 yılında ise Doktor unvanını aldı. 2007 yılından itibaren Trakya Üniversitesi İlköğretim bölümü Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalında Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özden olarak görev yapmaktadır. Evli olan Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özden iki çocuk babasıdır.
 

Yayınlanmış Kitaplar:

 

Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, (Levent Doğan, Nesrin Kaya, Ahmet Oyar, Yüksel Topaloğlu, Oğuzhan Durmuş, Ersin Özden ile), Nobel Akademi Yayıncılık, İstanbul,2006

Pozitif İletişim,Kriter Yayınları, İstanbul, 2011

Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım,  Paradigma Yayınları, 2015

Bilecik İli Ağız İncelemesi, Paradigma Akademi Yayınları, 2016

Batı Trakya-Gümülcine Ağız İncelemesi, Edirne, 2016

Trakya Ağızları Sözlüğü, 2017, (Yrd.Doç.Dr.Levent Doğan ile )

Makaleler:

Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikler Bakımından Batı Trakya-Gümülcine Ağzı Western Thrace - Komutin, Accent: Fundamental Characteristics Of Form, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Haziran 2016 June 2016

Trakya Ağızlarında Kullanılan Bitki Adları Üzerine Bir İnceleme, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 47, Haziran 2017, s. 131-160

Bilecik Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2016 Cilt 18 Sayı 2 (109-130)

Trakya Ağızlarında Bulunan Akrabalık Adları Üzerine Bir Tasnif  Çalışması, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s. 260-281

İnsanlar İçin Kullanılan Niteleyiciler Bakımından Trakya Ağızlarına Genel Bir Bakış, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2017, Yıl:5, Sayı:9

Gümülcine Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme An Evaluation On Idioms Common In Komotini Accent, Dede Korkut, Aralık 2016/11: 79-101

Doğu Trakya Ağızlarında Kullanılan İkilemeler, ( Yrd.Doç.Dr. Levent Doğan ile) , İdil, 2017, Cilt 6, Sayı 32, Volume 6, Issue 32

» Verdiği Dersler

Anadolu ve Rumeli Ağızları

Etkili İletişim

Güzel Konuşma ve Yazma

İnsan İlişkileri ve İletişim

Türk Dili

Türkçe

Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Yabancılara Türkçe Öğretimi