» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • The prognostic value of cerebral oxygen saturation measurement for assessing prognosis after cardiopulmonary resuscitation (Aralık 2016)
 • The Impact of Nutritional Risk screening 2002 and subjective global assessment upon prognosis for intensive care patients (Nisan 2016)
 • Comparison of different tests to determine difficult intubation in pediatric patients (Kasım 2014)
 • The Effects of Different Insufflation Pressures on Liver Functions Assessed with LIMON on Patients Undergoing Laparascopic Cholecystectomy
  2
  ATIF
 • Comparison of Extubation Times with Protocolized Versus Automated Weaning Systems After Major Surgery in Intensive Care Unit
 • The Effects of Levosimendan Versus Dobutamine Added to Dopamine On Liver Functions Assessed With LIMON in Patients With Septic Shock
  8
  ATIF
 • Effects of Bupivacaine Versus Levobupivacaine on Pulmonary Function in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease Undergoing Urologic Surgery
 • Yoğun bakım hastalarında karın içi basıncın karaciğer üzerine etkilerinin LİMON ile araştırılması
  2
  ATIF
 • Intensive Care Costs Of Patients With Acute Exacerbations Of Chronic Obstructive Pulmonary Diseases İn Two University Hospitals
 • Tramadol overdozuna bağlı gelişen görsel halüsinasyonlar
 • Late Onset Pulmonary Edema and Disseminated Intravascular Coagulation Due To Latex Anaphylaxis
  3
  ATIF
 • Poisoning from wild mushroom in the Trakya region: an analysis of seven years
 • Intravenous paracetamol reduced the use of opioids and extubation time after major surgery in intensive care unit
  33
  ATIF
 • Comparison of Truview EVO2 with miller laryngoscope in pediatric patients
  2
  ATIF
 • Effects of Poligelin and Hydroxyethylstarch Solutions on Liver Functions Assessed with LIMON in Hypovolemic Patients
  6
  ATIF
 • A vivid example of angioedema
 • Prognostic Value of Indocyanine Green Elimination Assessed with LIMON in Septic Patients
  12
  ATIF
 • Ulna cisim kırığı olgusunda infraklavikular brakiyal pleksus bloğu
 • Trakeal stenoz sonrası trakea rezeksiyonu
  1
  ATIF
 • Kist hidatik operasyonu esnasında allerjik reaksiyon
  4
  ATIF
 • Late Onset Pulmonary Edema Due to Propofol
  5
  ATIF
 • Yüksek kardiyak riskli hastada sürekli spinal anestezi uygulaması
 • Tramadol infusion for the pain management in sickle cell disease
  6
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Obstetrik hastalarda truview evo2 ve macintoch laringoskobun etkinliklerinin araştırılması (Kasım 2016)
 • Kronik steroid kullanımına bağlı gelişen tekrarlayan trakea rüptürü:olgu sunumu (Eylül 2016)
 • The Effects of Sedative Agents on Gastric Motility in Critically ill Patients
 • I.V. Paracetamol Infusion Is Better Than I.V. Meperidine Infusion For Postoperative Analgesia After Caesarean Section (Nisan 2007)
  4
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Sezeryan operasyonu geçirecek hastalarda preoperatif bakılan değişik zor entübasyon belirleme testlerinin etkinliklerinin araştırılması (Eylül 2016)
 • A rare laryngoscopy complication massive bleeding due to pharyngeal laceration (Mayıs 2015)
 • To determine the incidence of intraabdominal pressure and related risk factors on intensive care patients (Mayıs 2015)
 • Investigation of the incidence of ventilator associated pneumonia in intensive care patients (Mayıs 2015)
 • The prognostic value of cerebral oxygen saturation measurement for assessing prognosis after cardiopulmonary resuscitation (Mayıs 2015)
 • Synthetic cannabinoid intoxication: case report”, 20th International Intensive Care Symposium (Mayıs 2015)
 • Yoğun bakım hastalarında Nutrisyonel Risk Taraması 2002 ve Subjektif Global Değerlendirmenin prognoz üzerine etkisinin araştırılması (Mart 2015)
 • The effects of different insufflation pressures on liver functions assessed with LIMON on patients undergoing laparoscopic cholecystectomy
 • The phospate levels of critically ill patients with respiratory failure
 • Mad honey poisoning: Case report
 • Assessment of older patients in intensive care units
 • Comparison of extubation times with protocolized versus automated weaning systems after major surgery in intensive care unit
 • Intravenous paracetamol reduced the use of opioids and extubation time after major surgery in intensive care unit
 • The Effects of Night Duty on Anxiety Levels of Anesthesia Residents in Four University Hospıtals From Turkey
 • The Effects of Levosimendan Versus Dobutamine Added to Dopamine On Liver Functions Assessed With LIMON in Patients With Septic Shock
  5
  ATIF
 • The Effects of Intraabdominal Pressure on Liver Functions Assessed With LIMON in Critically Ill Patients
 • Effects of Poligelin and Hydroxyethylstarch Solutions on Liver Functions Assessed With LIMON in Hypovolemic Patients
 • Prognostic Value of PITT Bacteremia Score in Septic Patients
 • Late Onset Pulmonary Edema and Disseminated Intravascular Coagulation Due To Latex Anaphylaxis
 • Tongue angioedema from angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor
 • Poisoning from wild mushroom in Trakya Region: analyses of seven years’’
 • A successful continous spinal anesthesia in a patient with congestive heart failure and pulmonary hypertension
  1
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yoğun Bakım Hastalarında Ventilatör ilişkili pnömoni insidansının araştırılması (Nisan 2016)
 • Yoğun bakım ünitesine yatan hastalarda akut böbrek yetmezliği gelişimi üzerine etkili faktörler ve bu faktörlerin mortalite üzerine etkileri (Aralık 2015)
 • Sentetik kannabinoid (Bonzai) zehirlenmesi. (Ekim 2015)
 • Ürolojik operasyonlarda transversus abdominis kas bloğunun operasyon sonrası ağrıya etkisi (Mayıs 2011)
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • spontan beyin kanaması sonrası amantadin kullanımı (Nisan 2016)
 • Gebede indometazine bağlı akut böbrek yetmezliği: olgu sunumu (Nisan 2016)
 • Yabancı cisim aspirasyonu: pamuk yutan yoğun bakım hastası” (Nisan 2014)
 • Plasmodium palciparum sıtmalı hasta takibi:olgu sunumu (Nisan 2014)
 • Yoğun bakımda yatan hastalarda bakılan skorlama sistemlerinin prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi (Nisan 2014)
 • Kronik warfarin tedavisi alan hastada GIS kanaması için protrombin kompleks tedavisi kullanımı:olgu sunumu (Nisan 2014)
 • Sentetik kannabinoid (Bonzai) zehirlenmesi:olgu sunumu (Nisan 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Deeskalasyon her zaman mümkün mü (Nisan 2016)
 • Dünya Sepsis Günü
 • Dünya Sepsis Günü
 • Dünya Sepsis Günü
 • Dünya Sepsis Günü
 • Membran ve Filtreler
 • Yoğun bakımda böbrek fonksiyonlarının monitörizasyonu
 • Sepsiste odak kontrolü

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Yoğun bakım hastalarında karın içi basınç artışının ve ilgili risk faktörlerinin araştırılması
 • Yoğun bakımda yatan hastalarda bakılan skorlama sistemlerinin prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi (Şubat 2013)
 • Genel anestezi altında sezeryan operasyonu geçirecek hastalarda operasyon öncesi uygulanan farklı zor entübasyon belirleme testlerinin etkinliklerinin araştırılması (Ocak 2013)
 • Zor entübasyonlarda farklı laringoskop tiplerinin etkinliklerinin karşılaştırılması (Ocak 2012)

Yapılan Hakemlikler

 • İntestinal mikrobiyal floranın önemi ve diyetin rolü (Mayıs 2016)
 • The Relationship between the Dietary Protein Intake and Functional Ovarian Cysts (Eylül 2015)
 • SEDASYONUN POSTOPERATİF BULANTI VE KUSMA ÜZERİNE ETKİSİNİN ONDANSETRON İLE KARŞILAŞTIRILMAS
 • MASTOSİTOZLU ÇOCUK HASTALARDA ANESTEZİ YÖNETİMİ

Projeler

 • Laparaskopik Kolesistektomi Operasyonlarında değişik intraabdominal basınçların doku oksijenasyonuna etkilerinin non-invazif doku oksijen monitörizasyonu ile gösterilmesi (Haziran 2015)