» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Verdiği Dersler

Okuma Becerileri

  • Metin türleri üzerinde özellikli vurgu ile ve detaylı okuma teknikleri vasıtasıyla (gözden geçirme, tarama, tahmin etme, alıcı okuma ve eleştirel okuma) okuma teknikleri oluşturma. Okuduğunu anlama becerisini geliştirmek amacıyla metnin konusunu, metindeki ifade edilen ve ima edilen fikri ve yazma şeklini belirleyerek, metinden anlam çıkararak, bir konuda çeşitli fikirleri belirleyerek, gerçek-fikir ve yargı arasında ayrım yaparak, kelime hazinesi ve okuma hızını arttırarak uygulamalı sınıf içi izleme çalışması yapma. Buna ilave olarak özet yapma, yeniden ifade etme ve anlam çıkarımı yapma gibi bazı stratejilerin de üzerinde durulmaktadır.