» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Meral YUCE, Olgun GUVEN, Sevilay KARAHAN, Osman SARACBASİ & Yilmaz CAPAN. ‘Preformulation of Immediate Release Candesartan Cilexetil Tablets Using Full Factorial Experimental Design’. Lat. Am. J. Pharm. 35 (5): 921-30 (2016).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • M. Yuce, H. Eroglu, Y. Capan “Development and validation of HPLC analytical method used for dissolution testing of candesartan cilexetil tablets" Poster number: M1251, 2014 AAPS Annual Meeting and Exposition, November 2-6, 2014, San Diego/CA, USA. (Kasım 2014)
 • M. Yüce, H. Eroğlu, Y. Çapan 'Development and validation of HPLC analytical method used for assay and content uniformity testing of candesartan cilexetil tablets' Poster no: P62, 17th International Pharmaceutical Technology Symposium- IPTS 2014, Antalya, Turkey, September 8-10, 2014. (Eylül 2014)
 • Y. Capan; M. Yuce; S. Karahan; O. Saracbasi; O. Guven, ‘Estimating the Dissolution of Poorly Water Soluble Candesartan Cilexetil Drug Substance from Tablet Formulations with Full Factorial Design Approach’ Poster number: T2210, AAPS, San Antonio-Texas, USA (Kasım 2013)
 • M. Yuce, ‘A quality by design application in preformulation’ Oral presentation: O-07, International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development - New Drug Entities & Cancer Research, Nanotechnology & Scientific and Industrial Perspectives, Antalya/Türkiye (Kasım 2013)
 • M. Yuce; Y. Capan, ‘Evaluating the Polyethylene Glycol 4000 Stabilizing Mechanism on Candesartan Cilexetil in Tablet Formulations’, Poster number: R6156, AAPS, Chicago, USA (Kasım 2012)
 • Canefe, K.; Yuce, M., ‘Design of the tablet forms of modified release indomethacin microspheres and their in vitro evaluation’, Poster number: DD-M-055, 3th Pharmaceutical Sciences World Congress, Amsterdam, the Netherlands (Nisan 2007)
 • Canefe, K.; Yuce, M., ‘Indomethacin-loaded microspheres: preparation, characterization and in vitro evaluation regarding ethylcellulose wall material’, EUFEPS Conference on Membrane Drug Tansporters: Impact on Drug Discovery, Development, Regulation and Usage, Copenhagen, Denmark (Eylül 2006)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development - New Drug Entities & Cancer Research, Nanotechnology & Scientific and Industrial Perspectives (DRD 2013), Antalya/Türkiye (Kasım 2013)
 • 18th International Symposium on Microencapsulation, Antalya/Türkiye (Eylül 2011)
 • 15th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS) 2010, Antalya/Türkiye (Eylül 2010)
 • 14th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS) 2008, Antalya/Türkiye (Eylül 2008)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • M. Yuce; K. Canefe,‘Indomethacin-loaded microspheres: preparation, characterization and in vitro evaluation regarding ethylcellulose matrix material’, Turk. J. Pharm. Sci. 5 (3) 129 –142 (Şubat 2008)
 • Meral Yüce. ‘İlaçta 21. Yüzyıl Vizyonu’. Eczanem Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, s. 46-47, Ocak-Şubat 2014.
 • Meral YÜCE, Yılmaz ÇAPAN. ‘Farmasötik tasarımla kalite: Tasarımla kalite yaklaşımı ve unsurları’. Ankara Ecz. Fak. Derg., 39(4) 369-390, 2010 (Kabul tarihi: 10.06.2014).

Projeler

 • Eczacılık Fakültesi'nde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bilimsel gereksinimlerini karşılayacak ve disiplinler arası ilaç araştırmalarına olanak sağlayacak alt yapının kazandırılması, TÜBAP proje no: 2014/85 , 16.07.2014-16.01.2015, Proje araştırmacısı

Sertifikalar

 • Sağlık Bilimleri Alanında Tübitak için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi: Edirne 2014, 05-07 Haziran 2014, Trakya Üniversitesi (Haziran 2014)
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 11-25 Nisan 2014, Edirne, Trakya Üniversitesi (Nisan 2014)

» Verdiği Dersler

Eczacılık Terminolojisi

Farmasötik Teknoloji I Laboratuvarı

Fiziksel Farmasi